EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
  Apie muziejų  
Rinkinys
Ekspozicija
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Istorijos fragmentai
Kitos žinios
  Renginių archyvas  
   

Literatūrinio A. Puškino muziejaus ikonografijos rinkinys. Išsamiau >


Literatūrinio A. Puškino muziejaus virtuali ekspozicija. Išsamiau >


Virtuali paroda „Buvusios Markučių dvaro sodybos statinių puošybai skirtų projektų kolekcija iš Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus rinkinių“
Virtuali paroda „Buvusios Markučių dvaro sodybos statinių puošybai skirtų projektų kolekcija iš Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus rinkinių“. Išsamiau >Leidykla „Firidas“ 2010 m. išleido muziejaus darbuotojo Rimgaudo Ryliškio knygą „Markučiai. Vilnios slėnis“. Išsamiau >Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Vilnius | Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus

Literatūrinio A. Puškino
muziejaus pastatas.
Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
 

Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus

Kontaktai
Adresas: Subačiaus g. 124, LT-11345 Vilnius.
Tel./faksas (8 ~ 5) 260 00 80, 260 04 15 (ekskursijos).
El. paštas: info.puskino[at]vilniausmuziejai.lt 
http://www.vilniausmuziejai.lt/a_puskinas/index.htm
Direktorė – Tatjana Michniova.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
trečiadieniais – sekmadieniais 10–17 val.
Administracija: pirmadieniais – penktadieniais 8–17 val.

Bilieto kaina:
suaugusiesiems – 4 Lt (1,16 €);
moksleiviams, studentams, pensininkams ir būtinosios tarnybos kariams – 2 Lt (0,58 €).
Išsamiau apie paslaugas ir kainas >

Ekskursijų temos:
„A. Puškino gyvenimas ir kūryba“, „Markučių dvaras ir muziejaus kūrimosi ir raidos istorija“, „A. Puškinas ir Lietuva“.

Apie muziejų
Literatūrinis A.Puškino muziejus įsikūręs buvusiame poeto Aleksandro Puškino sūnaus Grigorijaus šeimos Markučių dvaro gyvenamajame name.
Muziejaus ansamblį sudaro 1868 m. pastatytas Markučių dvaro sodybos centrinis gyvenamasis namas (dabar Literatūrinio A. Puškino muziejaus pastatas), šeimyninės Grigorijaus ir Varvaros Puškinų kapinaitės, 1906 m. pastatyta Šv. Varvaros koplyčia. Ansamblį papildo ir Markučių parką puošia skulptoriaus B.Vyšniausko ir architekto V. Nasvyčio 1955 sukurtas (1992 m. perkeltas iš Sereikiškių parko) paminklas poetui A. Puškinui.

Markučių dvaro sodybos centrinis gyvenamasis namas
Markučių dvaro sodybos
centrinis gyvenamasis
namas.
Šv. Varvaros koplyčia. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Šv. Varvaros koplyčia.
Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Prie paminklo poetui A. Puškinui. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Prie paminklo poetui
A. Puškinui. Nuotr. Rim-
gaudo Ryliškio
Markučių parkas. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Markučių parkas. Nuotr.
Rimgaudo Ryliškio

Rinkinys
Muziejaus rinkinius sudaro autentiški Varvaros ir Grigorijaus Puškinų laikotarpio baldai ir namų apyvokos daiktai, dailės kūriniai, didelė biblioteka, nuotraukos, laiškai, laikraščiai bei žurnalai. Taip pat čia saugoma keletas baldų, kurie priklausė poetui A. Puškinui: du krėslai ir kortų stalelis.

Paveikslas. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Paveikslas. Nuotr. Rim-
gaudo Ryliškio
Žibalinė lempa. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Žibalinė lempa. Nuotr.
Rimgaudo Ryliškio
Laikrodis. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Laikrodis. Nuotr. Rim-
gaudo Ryliškio
Bufetas. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Bufetas. Nuotr. Rimgau-
do Ryliškio
Staliukas. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Staliukas. Nuotr. Rim-
gaudo Ryliškio
Staliukas. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Staliukas. Nuotr. Rim-
gaudo Ryliškio
Knygų spinta. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Knygų spinta. Nuotr.
Rimgaudo Ryliškio
Staliukas. Nuotr. Rimgaudo Ryliškio
Staliukas. Nuotr. Rim-
gaudo Ryliškio

Ekspozicija
Memorialinė ekspozicija
Šią ekspoziciją sudaro 6 autentiškai apstatyti XIX a. pabaigos kambariai. Juose eksponuojami baldai, papuošti Puškinų giminės herbais ir Varvaros Puškinos monogramomis. Lankytojai čia taip pat gali pamatyti Markučių dvaro ir šeimyninės Grigorijaus ir Varvaros Puškinų fotografijų, vieną iš 24 jubiliejinių, 1876 m. Peterburge pagamintų „Becker“ firmos rojalių, didelį biliardo stalą, nepaprasto grožio apvalių žalių koklių olandiško stiliaus krosnį, nemažai tuometinių namų apyvokos daiktų ir dailės kūrinių.
Valgomajame išlikęs autentiškas mozaikinis parketas.
Šioje ekspozicijoje saugoma 21 A. Puškino knyga iš 34 išleistų, esant poetui gyvam. Virtualios ekspozicijos > 

Apžvalginė ekspozicija „A. Puškino gyvenimas ir kūryba“
Ekspozicija pasakoja apie pagrindinius poeto gyvenimo momentus. Lankytojai čia gali plačiai susipažinti su metais, kuriuos poetas praleido Carskoje Selo licėjuje, tremtyje, Rusijos pietuose, Michailovskojėje, Boldine. Pasakojama ir apie vedybas su pirmąja Maskvos gražuole Natalija Gončarova, poeto dvikovą ir mirtį.

Ekspozicija „A. Puškinas ir Lietuva“
Ekspozicijos vitrinose eksponuojami A. Puškino kūrinių vertimai į lietuvių kalbą, pasakojama apie tų vertimų istoriją, poeto kūrybos tyrinėtojų darbus, Lietuvos teatruose poeto kūrinių temomis pastatytus sceninius veikalus, lietuvių dailininkų iliustracijas A. Puškino kūriniams.
Itin įdomus eksponatas – 1902 metais Suvalkuose išleista A. Puškino „Pasaka apie žuvininką ir žuvelę“, išspausdinta dviem kalbomis: rusų ir lietuvių – rusiškomis raidėmis.
Artimiausiu metu ekspoziciją numatyta papildyti. Joje bus plačiau papasakota apie A. Puškino kūrinių temomis sukurtus sceninius pastatymus Lietuvos teatruose, pristatyti Lietuvos Operos ir baleto teatre sukurtos operos „Borisas Godunovas“ sceniniai rūbai.

Grigorijaus Puškino kabinetas
Grigorijaus Puškino kabi-
netas.
Žiūrėti panoramą >
 
Daugiau panoramų >
Svetainė
Svetainė.
Žiūrėti panoramą >
 
Daugiau panoramų >
Valgomasis
Valgomasis.
Žiūrėti panoramą >

Daugiau panoramų >
Biblioteka
Biblioteka.
Žiūrėti panoramą >
 
Daugiau panoramų >  

Parodos
Muziejuje nuolat rengiamos dailės, literatūros, fotografijos, numizmatikos, taikomojo meno ir kitos parodos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Literatūrinių-muzikinių vakarų organizavimas;
Koncertų organizavimas;
Parodų organizavimas;
Teminių ekskursijų ir literatūros pamokų organizavimas;
Susitikimų organizavimas;
Knygų pristatymų organizavimas.

Istorijos fragmentai
Literatūrinis A. Puškino muziejus įkurtas Vilniaus priemiestyje, Markučiuose, buvusio Markučių dvaro gyvenamajame name.
Markučiai istoriniuose šaltiniuose minimi nuo XIV a., kai jie priklausė didiesiems Lietuvos kunigaikščiams ir įvairioms didikų giminėms: Kiškoms, Čapskiams, Chodkevičiams bei jų dvarų valdytojams ir nuomininkams.
1867 m. Markučius nupirko generolas inžinierius Aleksejus Melnikovas ir čia pastatydino medinį dviejų aukštų vasarnamį.
1875 m. A. Melnikovo dukrai ištekant už gvardijos poručiko Vasilijaus Moškovo, Markučių dvarą su jam priklausiusiais 270 ha žemės A. Melnikovas atidavė dukteriai kaip kraitį.
1877 m. pora išsiskyrė.
1880 m. Sankt Peterburge Varvara susipažino su poeto A. Puškino jaunesniuoju sūnumi Grigorijumi Puškinu.
1899 m. Grigorijus ir Varvara Puškinai, pardavę Michailovskojė dvarą Rusijos Imperatoriškajai Akademijai, persikėlė gyventi į Markučius. Čia jie atsivežė ir kai kuriuos asmeninius poeto A. Puškino daiktus. Namą, kuris iki to laiko buvo vasarnamis, Puškinai pritaikė gyventi ir žiemą.
Grigorijus Puškinas mirė 1905 m., Varvara Puškina – 1935 m. Prieš mirtį ji paliko testamentą, kuriame rašė, kad Markučių sodybos gyvenamasis namas negali būti parduotas ar išnuomotas, kad čia turi būti saugomas didžiojo poeto A. Puškino atminimas ir kad Markučių sodyba visuomet turi tarnauti kultūros ir švietimo tikslams. Savo testamento vykdytoju V. Puškina paskyrė Vladimirą Nazimovą, kuris toliau rūpinosi Markučių dvaro reikalais.
1940 metais buvo nuspręsta Markučiuose įkurti muziejų.
1948 metais muziejus atvėrė duris lankytojams.

Kitos žinios
Pagrindinis muziejaus uždavinys – sudaryti plačias galimybes lankytojams susipažinti su poeto A. Puškino biografija ir kūrybine veikla, jo kūrybiniais ir biografiniais ryšiais su Lietuva (poeto kūrybos tyrinėjimai ir kūrinių vertimai, lietuvių dailininkų iliustracijos A. Puškino kūriniams, jo kūrinių temomis sukurtų sceninių veikalų pastatymai Lietuvos teatruose, poeto jaunesniojo sūnaus Grigorijaus Puškino šeimos, gyvenusios muziejaus pastate, biografija), susipažinti su autentiška XIX a. pabaigos Vilniaus dvarininkų buitimi.
Muziejaus steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Nuotraukos iš leidinio „Literatūrinis A. Puškino muziejus“ (V., 1999)

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.19
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute