EN / DE / FR 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
 
 Jono Basanavičiaus gimtinė | Edukacinės programos

edukacinės programos Jono Basanavičiaus gimtinėje

 


Pro vaikystės langą

Kai žemę šildo ąžuolai

Aukuro kalnas ąžuolyne.
Nuotr. Donato Gvazdaičio
 

Vakaro vaizdai iš paukščio
skrydžio Jono Basana-
vičiaus gimtinėje. Nuotr.
Donato Gvazdaičio
 

Vargo mokykla

„Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta...“

Krikštynos. Kūmų spaudimas. Nuotr. Gražvydo Veselgos

Suvalkietiška veseilia

Mergvakaris. Nuotr. Vaido Baranausko
 

Edukacinės programos
Pro vaikystės langą
Programos metu mokiniai susipažįsta su muziejuje esančiomis etnografinėmis ekspozicijomis, valstiečių namų apyvokos daiktais ir darbo įrankiais, iš-klauso pasakojimą apie Jono Basanavičiaus vaikystę, santykius su šeimos nariais, jam nutikusius nuotykius, linksmas ir įdomias istorijas, kurias jam pasakojo tėvas. Jauniausiems programos dalyviams pateikiama kūrybinė užduotis – nupiešti tai, ką Jonas Basanavičius galėjo matyti pro savo vaikystės namų langą, vyresniesiems – užduočių sąsiuviniai su klausimais, mįslėmis, kryžiažodžiais.
Skirta 0–7 klasėms.
 
Kai žemę šildo ąžuolai
Ekskursijoje po Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną lankytojai sužino jo sodinimo istoriją, susipažįsta su ąžuolyno giraitėmis, aplanko vardinius ąžuolus. Išgirsta pasakojimą apie ąžuolų rūšis, jų sodinimą, naudą, apie ąžuolą lietuvių liaudies mitologijoje, tautosakoje, etnografijoje. Po pasivaikščiojimo siūloma žinias patikrinti praktiškai – sprendžiami užduočių sąsiuviniai, visi norintys gali pasigaminti įvairių darbelių iš ąžuolyne surinktų ąžuolų lapų ir gilių.
Skirta 1–12 klasėms.
 
Vargo mokykla
Pamokoje suvalkietiškoje stuboje inscenizuojama autentiška XIX amžiaus slaptosios lietuviškos mokyklos aplinka, pasakojama apie spaudos draudimo laikus, daraktorių mokyklas. Supažindinama su draustąja literatūra, daraktorių mokyklų mokymo priemonėmis. Žvakių šviesoje mokomasi rašyti grifelinėje lentelėje, skaitoma maldaknygė, iš kurios rašto mokėsi Jonas Basanavičius.
Skirta 4–12 klasėms ir suaugusių grupėms.
 
Pažink Sūduvos krašto signatarus
Edukacinės programos dalyviams surengiama viktorina, skirta Vasario 16-ajai paminėti. Atlikdami įvairias užduotis ir besivaržydami tarpusavyje mokiniai sužino naujų istorinių faktų, pasitikrina jau turimas žinias. Viktorina yra paruošta žaidimo pagrindu, todėl vaikai lengviau įsimena visus iš Sūduvos krašto kilusius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.
Skirta 5–12 klasėms ir suaugusių grupėms. 
 
Protų mūšis „Ką žinau apie lietuvių etninę kultūrą?“
Edukacinės programos dalyviams siūlomas pa-trauklus būdas susipažinti su ta sritimi, kuri sulaukė išskirtinio Jono Basanavičiaus dėmesio nuo mažumės iki pat senatvės – etnine kultūra. Jonas Basanavičius gimė ir augo Suvalkijoje, todėl daugiausia dėmesio skiriama šio regiono etnokultūrai. Dalyvauti protų mūšyje kviečiami visi norintys pasitikrinti savo žinias apie Suvalkijos regiono papročius, folklorą, materialinę ir dvasinę kultūrą, architektūrą ir linksmai bei prasmingai praleisti laiką Jono Basanavičiaus gimtojoje sodyboje.
Skirta 5–12 klasėms ir suaugusių grupėms.
 
Protų mūšis „Ką žinau apie Joną Basanavičių?“
Edukacinės programos dalyviams surengiama interaktyvi viktorina, kurioje užduodami klausimai, susiję su tautosakininku, publicistu, pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ leidėju, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru Jonu Basanavičiumi.
Skirta 5–12 klasėms ir suaugusių grupėms.
 
Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta...
Edukacinės programos dalyviai supažindinami su XIX–XX a. sandūros Sūduvos valstiečių maisto gaminimo ypatumais, prietarais, tradicijomis ir folkloru. Dalyviai gali parodyti savo sumanumą atpažindami įvairius grūdus ir buities rakandus. Sužinoma, iš ko maišomas blendinys ir ką simbolizuoja blynas. Didelėje keptuvėje kepami blynai ir ragaujami su įvairiais dažiniais.
Skirta 0–12 klasėms ir suaugusių grupėms.
 
Gilių kava: jaunam – stiprybė, senam – sveikata
Edukacinėje programoje pasakojama apie XIX–XX a. sandūroje Lietuvoje valstiečių gamintus ir mėgtus kavos pakaitalus. Dalyviai sužino, kokie augalai šio gėrimo gamybai buvo naudojami dažniausiai, kaip jie virsdavo kavos gėrimu ir kokiomis maistinėmis savybėmis pasižymėdavo. Pristatomi prieskoniai ir priedai kavai gardinti bei užkandžiai, kuriuos šeimininkės tiekdavo kava vaišindamos svečius. Programos metu mokiniai išklauso išsamaus pasakojimo, kaip pagaminti gilių kavą, ir ją degustuoja.
Skirta 1–12 klasėms ir suaugusių grupėms.
 
Tas velykaičio gražumėlis
Edukacinė popietė skirta gavėnios laikotarpio ir Velykų papročiams pristatyti. Jos dalyviai supažindinami su natūraliais kiaušinių dažymo būdais, dažniausiai dažymui naudotais augalais. Aptariama velykaičių spalvų ir raštų simbolika, papasakojama, kokią paskirtį šventės metu atliko Velykų eglutė, kuo svarbi Velykų bobutė. Su mažaisiais popietės dalyviais žaidžiami velykiniai žaidimai, einami rateliai, kiaušiniaujama.
Skirta 0–12 klasėms ir suaugusių grupėms.
 
Kai eglutė namuos
Edukacinė programa yra skirta advento laikotarpiui. Dalyviai supažindinami su Kalėdų eglutės atkeliavimo į Lietuvą istorija ir jos puošimo tradicija. Kiekvienas programos dalyvis įgytas žinias išmėgina praktiškai – pasigamina savo eglutei seniausių kalėdinių žaisliukų iš tešlos, natūralių gamtinių medžiagų ir popieriaus.
Skirta 0–12 klasėms ir suaugusių grupėms.
 
Edukacinės programos suaugusiems
Mergvakaris
Edukacinėje programoje būsima nuotaka supažindinama su senųjų vestuvių pradinio etapo – vakarynų – papročiais. Pradžioje vyksta vyriausios pamergės rinkimai. Vėliau nuotaka atsisveikina su rūtų darželiu, pinamas rūtų vainikėlis, ji apdainuojama, apdovanojama, pašokdinama. Aiškinamasi, kaip nuotaka turi elgtis vestuvių metu, kad santuokinis gyvenimas būtų sėkmingas ir laimingas. Mergvakaris baigiasi naujos būsimos nuotakos išrinkimu. Programoje gali dalyvauti etnografinis ansamblis.
 
Suvalkietiška veseilia
Programos metu jaunavedžiai supažindinami su senųjų suvalkietiškų vestuvių papročiais ir patys patiria ano meto vestuvininkų išbandymus. Jie tikrina vienas kito sumanumą ir išradingumą, išsiaiškina, kokia ateitis jų laukia. Programoje gali dalyvauti etnografinis ansamblis.
 
Krikštynos
Edukacinio užsiėmimo dalyviai sužino apie senuosius šios šeimos šventės papročius. Senojoje suvalkiečio sodyboje susirinkę svečiai patys tampa tradicinių krikštynų dalyviais: spėja būsimą naujo šeimos nario gyvenimą, aiškinasi jo vardo reikšmę, išbando krikšto tėvus, primena jų pareigas. Programoje dalyvauja etnografinis ansamblis, kuris visus supažindina su Sūduvos regionui būdingu krikštynų folkloru.

 

 

 

 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2017.03.29
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute