EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Lauko ekspozicija
  Ekspozicija  
  Edukacija  
   

Virtuali paroda „Šiaulių geležinkelių muziejus – muziejus po atviru dangumi“. Išsamiau >


Šiauliuose – unikalus geležinkelio muziejus po atviru dangumi. Išsamiau >


Garvežys PT-4-153. Nuotr. Valdo Juodzevičiaus
Garvežys PT-4-153.
Nuotr. Valdo Juodzevi-
čiaus

Lauko ekspozicija.
Nuotr. M. Senulio 

Maketas. 
Nuotr. M. Senulio 

Vidaus ekspozicija.
Nuotr. M. Senulio 

Vidaus ekspozicija.
Nuotr. M. Senulio 
 

Vidaus ekspozicija.
Nuotr. M. Senulio

Vidaus ekspozicija.
Nuotr. M. Senulio 

Vidaus ekspozicija.
Nuotr. M. Senulio 
 

Vidaus ekspozicija.
Nuotr. M. Senulio 
 

Vidaus ekspozicija.
Nuotr. M. Senulio 
 

šiaulių geležinkelių muziejus

Kontaktai
Adresas: Dubijos g. 26, LT-77208, Šiauliai (lauko ekspozicija).
Tel. (8 ~ 41) 20 36 84.
El. paštas: muziejus.siauliai@litrail.lt
Metodininkė Ilona Senulienė.

Informacija lankytojui

Darbo laikas
pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.00–16.00 val.,
penktadieniais 7.00–14.45 val. 
Pietų pertrauka 11.00–11.45 val.
Paskutinis mėnesio penktadienis – sanitarinė diena.
Ekskursijos užsakomos iš anksto telefonu (8 ~ 41) 20 36 84 muziejaus darbo laiku.

Bilieto kaina:
muziejus lankomas nemokamai.

Neįgaliesiems
Muziejus pritaikytas judėjimo negalią turintiems lankytojams.

Lauko ekspozicija
2004 m. filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ direktoriaus Algirdo Karužio iniciatyva pradėta kaupti lauko ekspozicija, kuri yra išsidėsčiusi 13 ha gražiai tvarkomoje teritorijoje. Ši ekspozicija skatina lankytojus būti ne tik stebėtojais, bet ir aktyviais dalyviais.
Atvykus į Šiaulių geležinkelių muziejų lankytojus pasitinka siaurojo geležinkelio garvežys PT-4-153 ir plačiojo geležinkelio garvežys L-0106. Vaikštinėjant po filialo teritoriją matome vikšrinį traktorių, įvairių tipų drezinas, siaurojo geležinkelio vagoną ir kitą techniką. Lankytojus sudomina nutiesta kelio atkarpa ant metalinių pabėgių, iešmų perjungimo mechanizmas, mediniai ryšių bei elektros stulpai ir daug kitų eksponatų.

Ekspozicija
Šiaulių geležinkelių muziejus – tai žinybinis muziejus, kuris kaupia, saugo, restauruoja, eksponuoja muziejines vertybes, susijusias su Šiaulių krašto geležinkelių istorija.
Muziejus įkurtas 1971 m. rugsėjo 4 d. minint Šiaulių geležinkelių 100-ąsias metines. Muziejaus įkūrimo iniciatorius tuometinis Šiaulių geležinkelio stoties viršininkas Aronas Petuchovskis.
2013 m. pabaigoje muziejus uždarytas rekonstrukcijai ir perkeltas į naujai sutvarkytas patalpas. Muziejus įsikūrė filialo teritorijoje, adresu Dubijos g. 26. Iš turimų eksponatų sukurta nauja ekspozicija, atspindinti Šiaulių geležinkelių  istoriją. Muziejus turi sukaupęs apie 6000 eksponatų. Fondai yra nuolat papildomi naujais eksponatais, kuriuos dovanoja filialo darbuotojai bei miesto gyventojai.
Muziejaus ekspozicija išdėstyta dviejose salėse. Pirmoji  salė – eksponatų salė, kurioje išdėstyta pastovi ekspozicija. Čia supažindinama su Šiaulių geležinkelių istorija nuo 1871 m., kai buvo pastatyta geležinkelio stotis ir į Šiaulius atvyko pirmasis traukinys. Tai liudija išlikusios nuotraukos, dokumentai ir kiti įvairūs eksponatai. Akį patraukia 1880 m. stiklinė su išgraviruotomis raidėmis ЛРЖД (Liepojos-Romnų geležinkelis), 1886 m. senovinė knyga, XX a. I pusės telefono aparatas, naudotas geležinkelio stotyje. I-asis ir II-asis pasauliniai karai stipriai suniokojo geležinkelio ūkį. Muziejuje galima pamatyti II-ojo pasaulinio karo bombos skeveldrą, rastą atliekant atstatymo darbus šalia geležinkelio stoties, pamatyti nuotraukas, kaip atrodė geležinkelio stotis prieš karą ir po jo. To meto geležinkelininkų pažymėjimai bei liudijimai rodo, kokias pareigas tuo metu užimdavo ir kokius darbus atliko geležinkeliuose dirbantys žmonės. Įrengta tarpukario laikotarpio geležinkelio stoties bilietų kasa, tarybinio laikotarpio geležinkelio stoties keleivių laukiamosios salės fragmentas. Pagrindinės salės dalyje išdėstyti įrankiai bei prietaisai, kuriais dirbo įvairių profesijų geležinkelininkai: kelininkai, elektrikai, ryšininkai. Geležinkelio transporto signalizaciją atspindi signalinės vėliavėlės, signalinis ragelis, įvairūs žibintai. Supažindiname su įvairių laikotarpių geležinkelininkų uniformomis bei jų detalėmis, apdovanojimais. Neatsiejamas nuo darbo yra geležinkelininko laisvalaikis, kultūrinis gyvenimas, sportas. Tai parodo stenduose išdėstyti eksponatai. Lankytojai, pereidami į antrąją ekspozicijos salę, turi galimybę palyginti senųjų laikų apdovanojimus su šių dienų.
Antroje salėje vaizduojamas infrastruktūros gyvenimas šiandien, vienintelis Šiaulių krašte veikiantis geležinkelio maketas, parodų erdvė. Salėje pakabintos filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ nuotraukos, kuriose matome darbuotojų kasdienybę, pirmuosius filialo vadovus, suvenyrų kolekciją, kokius įvertinimus filialo darbuotojai pasiekia dirbdami bei sportuodami. Parodų erdvė bus nuolat keičiama naujais darbais, rengiamos parodos, vyks knygų pristatymai ir kiti renginiai.

Edukacija
Edukaciniai užsiėmimai suskirstyti pagal amžiaus grupes.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 1–3 klasių moksleiviai:
1.      Lauko ekspozicija.
2.      Supažindinimas su kai kuriais muziejaus eksponatais: traukinio ratu, bilietų komposteriu, geležinkelininkų uniformomis ir kt.
3.      Nuspalvink savo svajonių traukinuką.
4.      Iš detalių surinkti ir suklijuoti geležinkelio garvežį.
5.      Maketas.

3–5 klasių moksleiviai:
1.      Lauko ekspozicija.
2.      Ekskursija po muziejų.
3.      Bilietų komposteravimas.
4.      Saugaus elgesio geležinkelyje pamokėlė, žaidimas – saugi kelionė traukiniu.
5.      Maketas.

5–9 klasių moksleiviai:
1.      Lauko ekspozicija.
2.      Ekskursija po muziejų, supažindinama su eksponatais iš arčiau juos liečiant.
3.      Bilietų komposteravimas.
4.      Kryžiažodžio sprendimas.
5.      Maketas.

Aukštesniųjų klasių moksleiviai:
1.      Lauko ekspozicija.
2.      Ekskursija po muziejų.
3.      Supažindinimas su geležinkelininko profesija.
4.      Maketas.

 

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.05.15
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute