EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicija
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Istorijos fragmentai
   


Nuo 2015 07 10 
Paroda „Dievo Motina lietuvių liaudies mene“ Išsamiau »


Lietuvos integrali muziejų
informacinė sistema (LIMIS)

 

 

Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Marijampolė | Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus

Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus pastatasLietuvos prezidento k. Griniaus memorialinis muziejus

Kontaktai
Adresas: Bažnyčios g. 23, LT-68298, Marijampolė.
Tel. (8~343) 92636.
El. paštas: grinmuziejus[at]gmail.com        
Direktorius – Vytautas Grinius.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 9–12 val.; 12.45–16 val.
Iš anksto susitarus telefonu, muziejų galima lankyti ir nedarbo dienomis.

Bilieto kaina:
Lietuvos prezidentas Kazys Grinius (1866–1950)lankymas nemokamas.

Papildomos paslaugos
Aptarnaujami muziejaus bibliotekos „Šviesa“ skaitytojai.

Rinkinys
Muziejaus rinkinio didžiąją dalį sudaro fotografijos, knygos, dokumentinė medžiaga, susijusi su dr. K. Griniaus, jo artimųjų gyvenimu, veikla.

Ekspozicija

Pirmojo kambario ekspozicija
Pirmojo kambario ekspozicija skirta atskleisti dr. K. Griniaus svarbiausiems gyvenimo faktams. Šiam tikslui panaudota: 30x40 cm dydžio fotografijos, originalus didelis dr. K. Griniaus fotografinis portretas, darytas 1926 m. Kaune, K. Griniaus rašytos knygos (originalai ir kopijos), atsiminimai, dr. K. Griniaus redaguoto “Ūkininko” vieni pirmųjų numerių, K. Griniaus redaguoti medicininiai žurnalai bei žurnalai, kuriuose yra jo rašyti straipsniai, taip pat knygos, spaudiniai išleisti apie dr. K. Grinių. Tame pačiame kambaryje stovi skulptoriaus Kęstučio Balčino sukurtas biustas bei JAV pagaminta K. Griniaus palaikų urnos kopija, o aplink juos kabo fotografijos, susijusios su K. Griniaus mirtimi, palaikų perlaidojimu.

Antrojo kambario ekspozicija
Antrojo kambario vaizdasAntro kambario ekspozicija atskleidžia dr. K. Griniaus politinę, visuomeninę veiklą nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Apie tai pasakoja eksponuojamos fotografijos, atvirukai, knygos.

Trečiojo kambario ekspozicija
Trečiame kambaryje įrengta ekspozicijos dalis skirta dr. K. Griniaus sūnums: Kaziui, Lietuvos Generalinio štabo pulkininkui, Liūtui, aktyviam lietuvybės puoselėtojui JAV, Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus bendražygiui bei sūnėnui Vytautui Bacevičiui, Tauro apygardos štabo viršininkui, bolševikų sušaudytam Tuskulėnuose.

Parodos
Muziejuje rengiamos proginės parodos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Populiarinama dr. K. Griniaus varpininko, gydytojo, politiko veikla organizuojant ekskursijas, ruošiant brošiūras, rodant video medžiagą.

Istorijos fragmentai
Muziejus įkurtas 1998 m. sausio 1 d. name, kuriame 1904–1914 metais gyveno K. Grinius. Šis pastatas ilgą laiką vadintas „Grinių namais“. Tada jis buvo tapęs visos Užnemunės kultūrinio sąjūdžio centru. Čia vyko pirmasis viešas šiame krašte lietuviškas vakaras (1905 m. gegužės 28 d.), kuriame buvo suvaidinta Keturakio „Amerika pirtyje“, choro repeticijos, visuomenės susirinkimai, posėdžiai, buvo įkurta „Šviesos“ draugija, kuri turėjo daug skyrių Suvalkijoje, bei draugijos biblioteka.
Muziejaus steigėjas – Marijampolės apskrities viršininkas. Panaikinus apskritį, muziejaus savininko teisės ir pareigos nuo 2010 m. liepos 1 d. pereina Marijampolės savivaldybei, o valstybei nuosavybės teise priklausantis šio muziejaus patikėjimo teise valdomas turtas – šios savivaldybės nuosavybėn.

Nuotraukos iš Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.06.19
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute