Žemaičių muziejus „Alka“ Telšiuose įkurtas 1932 m. vasario 16 dieną. Pirmasis jo direktorius buvo poetas Pranas Genys. 1938 m. spalio 6 d. duris atvėrė muziejaus rūmai (architektas – Steponas Stulginskis), 1982 m. atidaryta Žemaitijos kaimo ekspozicija. 1988 m. spalio 30 d. virš muziejaus vėl suplevėsavo Lietuvos trispalvė, o 1994 m. gegužės 27 d. buvo pašventintas muziejaus priestato kertinis akmuo (priestato architektas – Algirdas Žebrauskas). Po kelių metų (1998 m.) pradėta ir senojo pastato rekonstrukcija, kuri užbaigta 2002 metais, o 2012 m. užbaigti rekonstruoti Žemaitijos kaimo ekspozicijos pastatai. Šiuo metu muziejuje iš viso saugoma apie 88,8 tūkst. eksponatų. Tai tradicinė liaudies skulptūra, tapyba, grafika, memorialiniai paminklai ir jų dalys. Muziejaus rinkiniuose yra ir unikali dailininko Juzefo Perkovskio piešinių, grafikos, negatyvų ir fotografijų kolekcija, vertingi Žemaitijos dvarų kultūros paveldo objektai, Žemaitijos archeologinių paminklų tyrinėjimų medžiaga, krašto istoriją atspindintys eksponatai – medaliai, dokumentai, spaudiniai, fotografijos ir kt.

Žemaičių muziejus „Alka“

Adresas: Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai

Telefonas: (8 - 444) 70 282

El. p. alka[at]andernetas.lt

Puslapis

Puslapis portale