1929 m. lapkričio 22 d. Utenos apskrities valdyba leido Utenos apskrities antrojo rajono mokyklų inspektoriui Antanui Namikui steigti muziejų ir paskyrė jį šio muziejaus direktoriumi. Prasidėjus sovietų okupacijai, A. Namikas iš pareigų buvo atleistas, muziejus liko be priežiūros. Karo metais dauguma eksponatų buvo sunaikinta arba išgrobstyta. 1945 m. kovo 25 d. atkuriamam Utenos muziejui buvo paskirtos trys pareigybės, tačiau pirmieji atkurto muziejaus eksponatai į rinkinių knygas buvo įrašyti tik 1948 m. liepos 10 dieną. Iš pradžių muziejus veikė buvusios pradžios mokyklos viename kambaryje. 1951 m. jis perkeltas į didesnes patalpas, o dar po šešerių metų jam skirtos patalpos pastate, kuriame muziejus veikia iki šiol – Utenio aikštė Nr. 3. Šiame pastate 1918–1919 m. buvo revoliucinio komiteto būstinė, o prieš tai buvo įsikūrusi pirmoji Utenos savivaldybė. Utenos kraštotyros muziejuje dabar veikia archeologijos, etnografijos ir senosios skulptūros bei amatų ir verslų ekspozicijos, rengiamos parodos, vyksta edukaciniai užsiėmimai, kultūriniai renginiai, planingai vykdomas mokslinis- tiriamasis bei leidybinis darbas.

Utenos kraštotyros muziejus

Adresas: Utenio a. 3, LT-28248 Utena

Telefonas: (8 - 389) 61 634

El. p. utenoskm[at]gmail.com

Puslapis

Puslapis portale