Šilutės muziejaus ištakos siekia XIX a. pabaigą, kai 1889 m. iš Klaipėdos kilęs dvarininkas Hugo Šojus (Hugo Scheu) įsigijo dvarą. Matydamas, kaip greitai dėl pramonės revoliucijos XIX a. nyksta tradicijos ir verslai, savo dvare pradėjo kaupti Klaipėdos krašto etnografinę medžiagą, rinko tautosaką. Dvaro muziejuje buvo sukaupta etnografinių baldų, rūbų, dokumentų, spaudinių, žemėlapių kolekcija. Tai buvo pirmasis muziejus Klaipėdos krašte, prieinamas inteligentijai, mokslininkams. Antrojo pasaulinio karo metais dvaras ir dvaro muziejus labai nukentėjo nuo čia apsistojusios Raudonosios Armijos. 1948 m. rugpjūčio mėn. dvaro pastatai buvo perduoti sodininkystės ir bitininkystės mokyklai, iki tol buvusiai Kretingoje. Muziejus buvo perkeltas į namą miesto centre ir 1949 m. lapkričio 7 d. buvo iškilmingai atidarytas Šilutės Kraštotyros muziejus. 1990 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, muziejaus steigėju tapo Šilutės rajono savivaldybė. Šilutės kraštotyros muziejus buvo pervardintas į Šilutės muziejų; paruoštos naujos ekspozicijos,- eksponuojami patys vertingiausi H. Šojaus kolekcijos eksponatai. Šiuo metu muziejuje ir jo filialuose yra sukaupta 56 957 eksponatai, veikia muziejaus mokslinė biblioteka, restauracijos centras, turizmo informacijos centras, vykdoma edukacinė veikla. Nuo 1990 m. restauruojamas H. Šojaus dvaras, į kurį 2005 m. sausio mėnesį persikėlė Šilutės muziejaus administracija. 2012 metais pradėta nerestauruotos dvaro dalies ir kitų dvaro pastatų restauracija, kuriai pasibaigus vėl įsikurs Šilutės muziejus.

Šilutės muziejus

Adresas: Lietuvininkų g. 36, LT-99179 Šilutė

Telefonas: (8-441) 62207

El. p. info@silutesmuziejus.lt

Puslapis

Puslapis portale