Po operos solisto K. Petrausko mirties jau kitais, 1969-aisiais metais buvo priimtas Ministrų tarybos nutarimas jo name įkurti Kipro Petrausko memorialinį muziejų. 1994 m. K. Petrausko memorialinis muziejus pavadintas Miko ir Kipro Petrauskų lietuvių muzikos muziejumi. Muziejaus formuoja rinkinius, kurie iškalbingai pasakoja apie muzikos istoriją, procesus, raidą bei kryptis, atskirų muzikų gyvenimą. Eksponatai tyrinėjami ir kaupiama informacija apie juos. Muziejuje yra sukaupti ir saugomi šie rinkiniai: Kompozitoriaus Miko Petrausko, operos solisto Kipro Petrausko ir jo žmonos, dramos teatro aktorės Elenos Žalinkevičaitės-Petrauskienės, kompozitoriaus Juozo Gruodžio ir jo žmonos Stasės Petrauskaitės-Gruodienės, kompozitoriaus Stasio Šimkaus, operos solisto Juozo Babravičiaus, operos solisto Antano Kučingio, kompozitoriaus Jono Dambrausko, operos solistės Aldonos Ragauskaitės-Kuliukienės, operos solistų Aldonos Mikšytės-Kunčienės ir Aniceto Kunčiaus, Kauno valstybinio choro, dainų švenčių medžiaga nuo 1924 m. iki šių dienų bei plokštelių kolekcija.

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Adresas: K. Petrausko g. 31, LT-44162 Kaunas

Telefonas: (8-37) 733371

El. p. info[at]petrauskumuziejus.lt

Puslapis

Puslapis portale