Maironio lietuvių literatūros muziejus (tada – Maironio muziejus – trys memorialiniai kambariai) įkurtas 1936 m. Jono Mačiulio-Maironio namuose. 1940 m. patvirtintas muziejaus statutas, kuriame įvardyta pagrindinė šios įstaigos misija: „Lietuvos Tautinio Atgimimo Poeto, jo kūrybos ir jo epochos atminimui išsaugoti kad dabartinės ir ateinančios kartos iš jo tautinės stiprybės ir išminties pasisemtų, Švietimo ministerija laiko Maironio muziejų.“ Statute numatyta, kad „prie Maironio muziejaus gali būti organizuojami ir kitų jo amžininkų rašytojų skyriai.“ Todėl 1941 m. muziejus pavadintas Maironio literatūros muziejumi. Įkūrus muziejų, jame buvo 1200 eksponatų, dabar saugoma 277 tūkst. vienetų. Jie atspindi visą Lietuvos raštiją, literatūros istoriją – nuo senųjų raštų iki šių dienų. Rinkinius sudaro rankraščiai, laiškai, nuotraukos, dokumentai, knygos, meno kūriniai, įvairūs daiktai.

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Adresas: Rotušės a. 13, LT–44279 Kaunas

Telefonas: (8 - 37) 207477

El. p. jmaironis[at]takas.lt

Puslapis

Puslapis portale