Lietuvos dailės muziejus yra nacionalinė biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos meno vertybes. Muziejuje rengiamos parodos, konferencijos, edukacinės programos, kultūros vakarai. Kaip visuomeninė institucija Dailės muziejus pradėjo kurtis 1907 m. kartu su Lietuvių dailės draugija. 1940 m. iš Vilniaus miesto muziejaus (veikė nuo 1933 m.) įkurtas valstybinis kultūros profilio muziejus, kuris 1941 m. reorganizuotas į Vilniaus valstybinį dailės muziejų, o 1966 metais – į Lietuvos dailės muziejų. 1990 m. pradėjo formuotis atnaujinta Lietuvos dailės muziejaus struktūra. Ji buvo juridiškai įteisinta naujame muziejaus statute. Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, muziejaus statutu, taip pat Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) dokumentais (Statutu, Etikos kodeksu) ir rekomendacijomis.

Lietuvos dailės muziejus

Adresas: Bokšto g. 5, LT 01126, Vilnius

Telefonas: (8-5) 262 8030

Faksas: (8-5) 212 6006

El. p. muziejus[at]ldm.lt

Puslapis

Puslapis portale