Muziejus įkurtas 1958 m. liepos 16 dieną. Pirmoji ekspozicija duris lankytojams atvėrė beveik po metų – 1959 m. gegužės 30 dieną. Ji veikė keturiose IX forto kamerose. Muziejus tada eksponatų turėjo nedaug, todėl, formuojant ekspoziciją, daugiausia naudotasi dokumentine ir foto medžiaga, gauta iš tuometinio partijos Istorijos instituto ir Centrinio archyvo. Muziejuje pradėjus veikti Moksliniam skyriui, buvo pradėta rinkti eksponatus iš asmenų, dalyvavusių Antrajame pasauliniame kare bei kalėjusių kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose. Nuo 1989 m. pradėti kaupti eksponatai apie lietuvių trėmimus į Sibirą ir Tolimuosius Rytus. Tada buvo sukurtos ekspozicijos „Lietuvos aneksija ir deportacijos, Lietuvių tremtinių gyvenimas ir buitis Sibiro kalėjimuose ir tremties vietose“, apie Lietuvos karininkų žūtį Norilsko lageriuose, bei Laisvės kovotojų siekius ir kančias kalinimo vietose. Pastaraisiais metais sukaupta nemažai eksponatų iš nepriklausomos Lietuvos laikotarpio. Iš viso dabar muziejaus rinkiniuose yra daugiau negu 70 tūkst. eksponatų. Jie visuomenei pristatomi ekspozicijose, parodose, naudojami edukacinių užsiėmimų metu. Lankytojus labiausia domina Kauno tvirtovės ir Pirmojo pasaulinio karo laikotarpio istorija.

Kauno IX forto muziejus

Adresas: Žemaičių pl. 73, LT-47435 Kaunas

Telefonas: (8-37) 37 77 50

Faksas: (8-37) 37 77 15

El. p. jurate.zakaite[at]9fortomuziejus.lt

Puslapis

Puslapis portale