Muziejus įkurtas 1919 m. liepos 15 d. kartu su Gamtos tyrimo stotimi. 1922 m. jis perduotas Kaune veikusio Lietuvos universiteto žinion. Pirmaisiais muziejaus veiklos metais jo rinkinių pagrindą sudarė Tado Ivanausko ir jo tėvo Leonardo Ivanausko asmeninė zoologinė kolekcija, iki to laiko saugota Lebiodkos dvare (Lydos kraštas). Lietuvos universiteto gyvavimo laikotarpiu muziejaus paskirtis buvo padėti gilinti žinias studentams ir kaupti mokslines kolekcijas. Vėliau muziejus tapo atviras visuomenei. Sovietmečiu Vytauto Didžiojo universitetas buvo perkeltas į Vilnių, o zoologijos muziejus pasiliko Kaune. Kurį laiką jis buvo Vilniuje veikusio Biologijos instituto žinioje, nuo 1963 m. priklausė Gamtos apsaugos komitetui, o dabar – Aplinkos ministerijai. Senosios muziejaus patalpos 1981 m. buvo rekonstruotos, išplėstos, čia įrengta nauja erdvesnė ekspozicija. Dabartinė muziejaus paskirtis – kaupti mokslui vertingus gamtos paveldo objektus, padėti visuomenei teisingai suvokti gamtos pasaulį, susipažindinti su gyvūnijos įvairove ir zoologija. Muziejaus rinkiniuose saugoma beveik 250 000 zoologinių preparatų. Dalis jų visuomenei rodoma ekspozicijų salėse, o daugumą sudaro mokslinės kolekcijos, skirtos zoologijos specialistams.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

Adresas: Laisvės al. 106, LT 44253 Kaunas

Telefonas: (8 - 37) 22 96 75

El. p. info[at]zoomuziejus.lt

Puslapis

Puslapis portale