EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Muziejaus įkūrimo
istorija
Ekspozicija
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Kitos žinios
  Renginių archyvas  
   


2015 07 18 – 2015 09 01
Paroda „Šventieji – namų ir dvasinės ramybės globėjai“ Išsamiau »


Šventės „Prėgėmta leižuvė namuokietė gieda“ akimirkos. Išsamiau >


2013 09 03 atnaujinta virtuali paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje“. Išsamiau >  


Vitalijos Valančiutės straipsnis „Vyskupas Motiejus Valančius – vienas iš „Nacionalinės vertybės 2011“ nominantų“ (2012 m. kovo 31 d. spausdintas laikraštyje „Švyturys“). Skaityti >


Mūsų nacionalinė vertybė – Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Išsamiau > 


Virtuali paroda „Kai mes buvome jauni“. Išsamiau >


Virtuali paroda „Nasrėniškiai“. Išsamiau >


Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai“ virtuali paroda. Išsamiau >


Vitalijos Valančiutės straipsnis „Čia įspaustos pėdos Motiejėlio – menko, lieso, lyg žiogais penėto...“ (2011 m. gegužės 18 d. spausdintas laikraštyje „Švyturys“). Skaityti >

Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Kretingos r. | Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
 
Žemaičių vyskupo,
švietėjo, rašytojo
Motiejaus Valančiaus
gimtinė. Takeliu. Muziejaus ekspozicija (pro verandą). Pietinė namo gyvenamoji dalis
Žemaičių vyskupas, švietėjas, rašytojas Motiejus Valančius
Žemaičių vyskupas, švietėjas, rašytojas
Motiejus Valančius
 
Motiejaus Valančiaus
klėtelė
. Nuotr. M. Prišmonto, 2000 m.

vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Kontaktai
Adresas: Nasrėnų kaimas, LT-97330, Kūlupėnų seniūnija, Kretingos rajonas.
Tel. (8 ~ 445) 48 722.
El. paštas: muziejus[at]nasrenai.lt
Direktorius – Algirdas Čėsna.
Svetainė internete: www.nasrenai.lt

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
trečiadieniais – sekmadieniais 9–17 val.

Bilieto kaina:
suaugusiesiems – 3 Lt (0,87 €);
studentams, moksleiviams, pensininkams – 2 Lt (0,58 €).
Nemokamai muziejų lanko asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygio netekimas 45 ir daugiau procentų, vaikų globos namų auklėtiniai, ikimokyklinio amžiaus vaikai.

Ekskursijos kaina
Teminė ekskursija po muziejų ir sodybos teritoriją (1 val.):
suaugusiesiems – 15 Lt (4,34 €);
moksleiviams – 10 Lt (2,90 €).

Muziejaus įkūrimo istorija
Muziejus A. ir B. Milašių sodyboje įkurtas 1969 metais Kretingos kraštotyrininko Igno Jablonskio,  tuometinio Kretingos muziejaus direktoriaus Juozo Mickevičiaus bei iš šio krašto kilusio akademiko Adolfo Jucio iniciatyva.

Iki 1990 m. muziejus priklausė Kretingos muziejui, buvo jo filialas. Nuo 1990 m. muziejus buvo pavaldus Kūlupėnų seniūnijai, kurios teritorijoje jis ir veikė. 1996 m. muziejus įregistruotas Kretingos r. savivaldybėje (steigėjas – rajono savivaldybė). Pilnas muziejaus pavadinimas – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus. Muziejaus direktorius Algirdas Čėsna. 1999 11 04 muziejus įregistruotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įsakymu Nr-473. Muziejaus kodas 188206780. 2009 m. gruodžio 17 d. Nr. T2-366 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu pakeisti Muziejaus nuostatai, Muziejaus tarybos nuostatai. Muziejus tapo savarankiška savivaldybės biudžetine įstaiga, kurio steigėja yra rajono savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kretingos rajono savivaldybės taryba. Muziejus yra viešasis juridinis asmuo, turintis savivaldybės muziejaus statusą, nuostatus, nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose, antspaudą. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus sodyba – respublikinės reikšmės istorijos paminklas, XIX amžiaus klėtis – liaudies architektūros paminklas. Pagal jame esančių rinkinių rūšį Muziejus – memorialinio pobūdžio muziejus.

Ekspozicija

Muziejaus ekspozicijos fragmentai 

Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus memorialinė ekspozicija pasakoja apie vyskupo gyvenimą, veiklą, lietuvių tautos gerovei nuveiktus darbus, būnant Žemaičių vyskupijos valdytoju (1850–1875). Eksponuojamos autentiškos M. Valančiaus knygelės, jo asmeniniai daiktai, vyskupo skrynia, 1868 m. padovanota knygnešiui Pranciškui Straupui (Stropui).
XVIII a. klėtyje įrengta etnografinė ekspozicija (šeimininkės svirnelis, mergos kamara, grūdinė).
1999 m. Kūlupėnų seniūnijos rūpesčiu restauruota M. Valančiaus klėtelė.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Muziejuje nuo 1994 m. organizuojamos Moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventės, kuriose dalyvauja skaitovai iš Kretingos, Klaipėdos, Mosėdžio gimnazijos (Skuodo r.), Šateikių vid.  m-klos (Plungės r.), Varnių  M. Valančiaus vid. m-klos (Telšių r.) rajonų, Klaipėdos, Šiaulių, Plungės, Skuodo, Mažeikių, Rietavo, Marijampolės miestų.   Moksleivių rašiniai, perskaityti muziejuje 2007–2015 metais.
Nuo 2006 m. organizuojamos Gavėnios šventės, giedami Žemaičių kalnai, prisimenami buvę kaimo žmonės. Renkasi maldininkai iš gretimų Nasrėnams kaimų: Tintelių, Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio.
Nuo 2006 m. vykdomi projektai: „Audimo mokyklėlė“, „Mokomės žaisti senolių žaidimus“.

Giedami Kalvarijos
kalnai, 2011 m.
Nuotr. V. Čėsnienės.
 Mokslinė konferencija
„Dirbo ne sau, bet
Lietuvos gerovei“
(A. Merkelis).
2011 m. gegužės 13 d.
Nuotr. V. Valančiutės.
Kretingos bažnyčios
choras (vad. A. žilys),
2011 m. gegužės 5 d.
Nuotr. D. Talmontaitės.
„Vyskupui M. Valančiui -
210“. Koncertuoja
Kretingos kultūros centro
Kūlupėnų filialo kaimo
kapela (vad. S. Jucys),
2011 m.
Nuotr. D. Talmontaitės.
Tradicinė respublikinė M.
Valančiaus raštų meninio
skaitymo šventė (18-oji).
Programą atlieka
Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleiviai (vadovas muzikos mokytojas A. Žvinklys), 2011 m.
gegužės 14 d.
Nuotr. V. Valančiutės.


Kitos žinios

Prie įvažiavimo į sodybą stovi 1972 m. tautodailininko Vytauto Majoro sukurta skulptūra „Palangos Juzė“. Ją 2007 m. restauravo Romanas Kazakevičius. 2008 m. naujai buvo restauruotas ir sodyboje esantis M. Valančiaus stogastulpis. 1997–2006 m. muziejaus sodyba papuošta septyniomis naujomis Kretingos rajono tautodailininkų sukurtomis monumentaliomis ąžuolinėmis skulptūromis.
Pirmoji pastatyta salantiškio L. Ruginio skulptūra skirta M. Valančiaus švietėjiškai veiklai. Vėliau pastatytos 1831 ir 1863 metų sukilėliams (autorius Adolfas Viluckis), Stepono Žiubrio skulptūra Nasrėnams atminti, Gedimino Staškauskio – M. Valančiaus blaivybės veiklai, Adolfo Skiesgilos skulptūra „Mikė Melagėlis ir Guvus Vincė“. Tas pats skulptorius padarė skulptūrą-rodyklę, o 2006 m. buvo pastatyta jo skulptūra „Bulvei Žemaitijoje-200 metų‘‘.
Priešais muziejų, kitoje kelio pusėje, 1995 m. pasodintas M. Valančiaus ąžuolynas (200 ąžuolų), Kretingos tautodailininko Raimundo Puškoriaus iš ąžuolo sukurtas kryžius. Ąžuolyno pradžioje stovi balto akmens paminklas žemaičių vyskupui M. Valančiui (skulptorius Kęstutis Balčiūnas). Paminklo sukūrimą ir statybą rėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, iš Nasrėnų kilęs Stasys Vaičius (išeivis iš Nasrėnų, gyvenęs Čikagoje, mirė 2003 m.), Kretingos savivaldybė, Kūlupėnų seniūnija.
1994 m. muziejaus sodyba aptverta etnografinėmis tvoromis – įkipine ir žiogrių.

 

Paminklas vyskupui Motiejui Valančiui Nasrėnuose, 2010 m. (skulptorius Kęstutis Balčiūnas).
Nuotr. M. Prišmonto.
Restauruotas
M. Valančiaus stogastulpis, 2008 m.
Nuotr. V. Čėsnienės.
Sodybos puošmena povas, 2009 m.
Nuotr. V. Čėsnaitės.
Nasrėniškis R. Kazakevičius prie restauruotos V. Majoro skulptūros Palangos
Juzė, 2007 m.
Nuotr. V. Čėsnienės.
Šokis, skirtas gandrams. Muziejus, žaidimų aikštelė, 2011 m. Renginys vyko balandžio mėn. Dalyvavo Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės m-klos, Mosėdžio gimnazijos moksleiviai, nasrėniškiai, klausgalviškiai.
Nuotr. V. Čėsnienės. 

Renginių archyvas

2013 m. muziejaus renginiai
1. Tradicinė gavėnios popietė su Kalvarijos kalnų giedotojais iš Nasrėnų, Tintelių, Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio  kaimų (muziejuje). I ketv.
2. M. Valančiaus 212-ųjų gimimo metinių minėjimas (muziejuje, kartu su Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindine mokykla). I ketv.
3. Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“ (muziejuje). II ketv.
4. Tradicinė (20-oji) respublikinė moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė (muziejuje). II ketv.
5.  Renginys „Prigimto liežuvio gėda nemokėti‘‘ (D. Poška). III ketv.
6. Kalėdų eglutės šventė Nasrėnų kaimo gyventojams „Naujųjų belaukiant“ (muziejuje). IV ketv.

2013 m. muziejaus parodos
1. „Gyvenu Žematijoje“ – Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleivių piešinių paroda, skirta Motiejaus Valančiaus 212-osioms gimimo metinėms (muziejuje). I ketv.
2. Bronės Vaičienės siuvinėtų paveikslų paroda (muziejuje). II ketv.
3. „Velykiniai margučiai“ (muziejuje). II ketv.
4. Fotografijų paroda „M. Valančiaus raštų meninio skaitymo švenčių akimirkos“ (muziejuje). II ketv.
5. Nuotraukų paroda, skirta Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui, iš Žemaičių vyskupystės muziejaus. II ketv.
6. Iš Kretingos muziejaus fondų „Senoji tekstilė“ M. Valančiaus klėtelėje. II ketv.
7. Senų nuotraukų paroda (muziejuje). II ketv.
8. „Audimo mokyklėlės“ lankytojų ir projekto partnerio – Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos – mokinių darbų paroda (muziejuje). IV ketv.

2013 05 18 Tradicinė 20-oji respublikinė moksleivių Motiejaus Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė. Išsamiau >
2012 12  Kalėdų eglutės šventė Nasrėnų k. gyventojams „Naujųjų belaukiant‘‘
2012 11 Bronės Vaičienės siuvinėtų paveikslų paroda.
2012 11 Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“
2012 10 „Audimo mokyklėlės“ lankytojų ir projekto partnerio – Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindindinės mokyklos – mokinių darbų paroda
2012 08 Renginys „Teprigyja ąžuolai Nasrėnų molžemy...“, skirtas poetei Meilei Kudarauskaitei 
2012 m. gegužės 22 d. – projekto „Lietuvos muziejų kelias“ renginys „Pašlovinkime vyskupą Motiejų Valančių“. Išsamiau >
2012 m. balandžio 12 d. – pavasario šventė „Gandro sutiktuvės“. Išsamiau >
2012 m. balandis. – Paroda  „Velykiniai margučiai“.
2012 m. gegužės 12 d. – Fotografijų paroda „M. Valančiaus raštų meninio skaitymo švenčių akimirkos“.  
2012 m. gegužės 12 d. – Nuotraukos iš Muziejaus archyvo, skirtos renginiui „Pašlovinkime vyskupą Motiejų Valančių“ paroda.
2012 m. vasario 27 d. – Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleivių piešinių paroda „Aš myliu Lietuvą“, skirta Motiejaus Valančiaus 211-osioms gimimo metinėms.
2011 m. gegužės 21 d. – Respublikinė Motiejaus Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė.
2011 m. gegužės 15 d. – Renginys „Motiejui Valančiui – 210“.
2011 m. gegužės 14 d. – Tradicinė (18-oji) respublikinė moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė.
2011 m. gegužės 13 d. – Mokslinė konferencija, skirta Vyskupo Motiejaus Valančiaus 210-osioms metinėms (Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje).
2011 m. balandžio mėn. – Pavasario šventė „Gandro sugrįžtuvės“ su Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleiviais.
Nuo 2011 m. balandžio 24 d. – Paroda „Mano gimtasis kaimas“. Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mokinių piešinių paroda. Skirta vyskupo M. Valančiaus 210-osioms gimimo metinėms
Nuo 2011 m. liepos 11 d. – Projekto „Audimo mokyklėlė“ dalyvių darbų paroda „Rinktinių juostų raštai“ baltų mitologijos simboliais. Projekto partneriai: Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus. Skirta vyskupo M. Valančiaus 210-osioms gimimo metinėms
2011 m. kovo mėn. – Tradicinė gavėnios popietė su Kalvarijos kalnų giedotojais iš Nasrėnų, Tintelių, Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio kaimų.
2011 m. vasario 24 d. – Piešinių konkursas „Mano gimtasis kaimas“, skirtas M. Valančiaus 210-osioms gimimo metinėms paminėti (Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje ir Muziejuje).
2010 m. gegužės – rugsėjo mėn. – Paroda iš Kretingos muziejaus fondų „Senoji tekstilė‘‘ M. Valančiaus klėtelėje.
2010 m. kovo mėn. – Velykinių Margučių paroda iš Muziejaus fondų.
2010 m. gegužės – rugsėjo mėn. – „Audimo mokyklėlės‘‘ dalyvių darbų paroda M. Valančiaus klėtelėje.
2010 m. lapkričio mėn. – Paroda skirta Stasiui Vaičiui atminti.
2009 n. rugsėjo 20 d. – Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio šventė. Išsamiau >
2008 m. birželio–liepos mėn. – restauruotas M. Valančiaus stogastulpis. Restauravimo darbus atliko tautodailininko A. Pociaus firma (Salantai), finansavo Kretingos rajono savivaldybė.
2008 m. gegužės 10 d. – Tradicinė (15-oji) moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė.
2007 m. rugsėjo 8 d. – Šventė „Bulvė – žemaičių karalienė“. Išsamiau >
Renginiai muziejuje 2006–2007 m.

Nuotraukos iš Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus archyvo

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.07.15
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute