EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Ekspozicija
Kitos žinios
   


Stasys Lozoraitis (vyresnysis)s. ir s. Lozoraičių muziejus

Kontaktai
Adresas: Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 58-8, Kaunas.
El. paštas: a.briediene[at]hmf.vdu.lt 
http://www.vdu.lt/s-ir-s-lozoraiciu-muziejus,-vdu-istorijos-mene
Vedėja – Asta Petraitytė-Briedienė.

Ekspozicija
Muziejaus ekspozicija įrengta Vytauto Didžiojo universiteto rektorato pastate, vieno kambario patalpose, kur anksčiau buvo Stasio Lozoraičio, vyresniojo (1898-1983) darbo kabinetas bei jo šeimos susibūrimo vieta. 1934-1938 m. jis ėjo Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas, nuo 1939 m. Nepaprastasis pasiuntinys ir Įgaliotasis ministras Italijoje, nuo 1940 m. birželio 2 d. visų užsienyje pasilikusių Lietuvos diplomatinių atstovybių šefas.
Stasys Lozoraitis (jaunesnysis)Stasys Lozoraitis, jaunesnysis gimė 1924 m. rugpjūčio 2 d. Berlyne diplomato S. Lozoraičio šeimoje. 1944-1948 m. Romos universitete studijavo teisę. 1943 m. pradėjo dirbti Lietuvos pasiuntinybėje prie Šventojo Sosto, nuo 1970 m. ėjo Lietuvos atstovo pareigas prie Šventojo Sosto. Nuo 1968 m. dirbo Lietuvos atstovybėje Vašingtone, 1991 m. paskirtas Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi JAV. 1992 m. grįžo į Lietuvą. 1993 m. vasario mėn. iškeliamas kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Nelaimėjęs rinkimų S. Lozoraitis toliau dirbo Lietuvos ambasadoje JAV, vėliau pradėjo eiti Lietuvos Respublikos Nepaprastojo ir Įgaliotojo ambasadoriaus pareigas Italijoje. Mirė 1994 m. birželio 13 d. Vašingtone. Palaidotas JAV, Putnamo kapinėse. 1999 m. birželio 15 d. perlaidotas Kaune.
Muziejuje eksponuojama garsių Lietuvos diplomatų šeimos dokumentinė medžiaga, asmeniniai šeimos daiktai, meno kūriniai, kuriuos padovanojo ambasadorius Kazys Lozoraitis (S. Lozoraičio (jaunesniojo) brolis), Stasio Lozoraičio (jaunesniojo) našlė Daniela Lozoraitienė, šeimos giminaitė Dalia Dankevičiūtė-Brazauskienė. 
Ekspozicijos autentiškumas leidžia atkurti ir parodyti praeitų laikų aplinką, jos dvasią bei per iškilius asmenis išryškinti neįkainuojamas istorines vertybes.
Muziejuje kaupiama, tvarkoma bei saugoma archyvinė medžiaga: vaizdo ir garso juostos, kompaktinės plokštelės, dokumentai, tarnybiniai ir asmeniniai laiškai, straipsniai, nuotraukos. Tai dokumentinės kino juostos apie diplomatus Lozoraičius ir jų veiklą, iškilmingų ceremonijų ir renginių filmuota medžiaga, garso juostose įrašyti Stasio Lozoraičio (jaunesniojo) kalbos bei jį ir jo šeimą pažinojusių asmenų pasakojimai, interviu, pokalbiai, atsiminimai. Muziejuje yra sudarytas ir nuolat papildomas katalogas su nuorodomis į valstybinius archyvus, bibliotekas ir įvairius leidinius, kur galima rasti dokumentų ar publicistinės medžiagos apie Lozoraičius.

Kitos žinios
Muziejaus steigėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.

Parengta pagal http://www.iseivijosinstitutas.lt/htm/str_tekstas_lozoraiciai.htm

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2012.01.05
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute