EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicijos
Parodos
Edukacinės programos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Muziejaus skyriai
Kauno IX forto istorija
Istorijos fragmentai
Renginių archyvas
   


 
IX forto muziejus kviečia dalyvauti populiariausiose muziejaus orientaciniuose-edukaciniuose žaidimuose lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Išsamiau >

 

 

 

Kauno IX fortaskauno ix forto muziejus

Kontaktai
Adresas: Žemaičių pl. 73, LT-47435, Kaunas.
Tel.: (8 ~ 37) 37 77 50, (8 ~ 37) 37 77 48.
Tel./faksas (8 ~ 37) 37 77 15.
El. paštas: info[at]9fortomuziejus.lt, muziejus[at]9fortomuziejus.lt
http://www.9fortomuziejus.lt/

Direktorė Jūratė Zakaitė.

Muziejus cocialiniame tinklapyje „Facebook"
Vaizdo įrašai tinkle „YouTube"

Informacija lankytojui

Darbo laikas
Balandžio 1 d. – spalio 31 d.:
pirmadieniais, trečiadieniais – sekmadieniais 10–18 val.
Lapkričio 1 d. – kovo 31 d.:
trečiadieniais – sekmadieniais 10–16 val.
Muziejaus ekspozicija nedirba antradieniais.
Muziejus nedirba valstybinių švenčių dienomis.
Administracija dirba pirmadieniais – penktadieniais 8–17 val.

Kauno IX forto muziejus nedirbs šiomis valstybinių švenčių dienomis 2015 metais:
Sausio 1-ąją (ketvirtadienį)
Vasario 16-ąją (pirmadienį)
Kovo 11-ąją (trečiadienį)
Balandžio 5–6-ąją (sekmadienį, pirmadienį) (šv. Velykos, antroji Velykų diena)
Gegužės 1-ąją (penktadienį)
Gegužės 3-ąją (sekmadienį, Motinos diena)
Birželio 7-ąją (sekmadienį, Tėvo diena)
Birželio 24-ąją (trečiadienį)
Liepos 6-ąją (pirmadienį)
Rugpjūčio 15-ąją (šeštadienį)
Lapkričio 1-ąją (šeštadienį)
Gruodžio 24, 25, 26-ąją (ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį) (Kūčios ir Kalėdos)


Bilieto kaina:
suaugusiesiems – 8 Lt (2,30 €);
moksleiviams, studentams, pensininkams – 5 Lt (1,40 €).
Edukaciniai užsiėmimai 10 Lt (2,80 €).
Nemokamai muziejų lanko ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų ir pensionatų auklėtiniai, socialiai remtini asmenys (pateikus sąrašus ar pažymėjimus).

Neįgaliesiems:
muziejaus lankymas iš dalies pritaikytas judėjimo negalią turintiems lankytojams.

Ekskursiniai maršrutai

Naujasis muziejus:
I-ojo pasaulinio karo patranka forto požemiuosegido paslaugos lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis – 10 Lt (2,80 €);
fotografavimas (vienas aparatas) – 20 Lt (5,70 €);
filmavimas (viena kamera) – 60 Lt (17,30 €).

IX fortas (Senasis muziejus):
gido paslaugos lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis – 20 Lt (5,70 €);
fotografavimas (vienas aparatas) – 20 Lt (5,70 €);
filmavimas (viena kamera) – 60 Lt (17,30 €).

IX forto požemiai:
Gido paslaugos lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis – 10 Lt (2,80 €).
Fotografuoti ir filmuoti požemiuose draudžiama.
Be muziejaus ekskursijų vadovo lankytojai į požemius neįleidžiami.
Didesnėms nei 30 žmonių grupėms į požemius privalomi 2 ekskursijų vadovai.

Papildomos paslaugos
Ekskursijų užsakymas lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis.

Rinkinys
Buvusio  forto rūsiai (dabar muziejaus patalpos)Muziejus formuoja rinkinius, atspindinčius atskirus IX forto istorijos laikotarpius. Rinkiniuose eksponatų rūšys labai įvairios.
Apie Kauno tvirtovę ir I pasaulinį karą sukaupta ir toliau kaupiama fotonuotraukos, dokumentai, rašytinė istorinė medžiaga, ginkluotė ir amunicija.
Iš Nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo, sovietinės ir nacių okupacijų laikotarpių, sukaupta dokumentų, fotografijų, literatūros, foto atvirukų, numizmatikos, bonistikos, faleristikos ir filatelijos kolekcijos.
Daugiausia eksponatų sukaupta sovietinės ir nacių okupacijų Lietuvoje laikmečiams nušviesti. Tai tremtinų ir politinių kalinių fotografijos, laiškai, jų asmeniniai daiktai ir relikvijos iš tremties. Rezistencijos dalyvių veiklą atspindi asmeniniai daiktai, fotografijos, pogrindinė literatūra. Asmeniniai daiktai žmonių, išgyvenusių holokaustą bei žuvusiųjų IX forte ir koncentracijos stovyklose, jų fotonuotraukos bei archyvinė medžiaga.
II pasaulinio karo tematikai nušviesti muziejaus fonduose saugoma karo dalyvių asmeninės kolekcijos, kuriose yra fotonuotraukos, laiškai, dokumentai, apdovanojimai, amunicija ir ginklai.
Minėtų temų papildymui eksponuojama skulptūros, vitražai, dailės kūriniai, menininkų ir moksleivių kūrybos darbai.
Muziejus yra sukaupęs per 65 000 eksponatų.

Naujojo muziejaus ekspozicijojeEkspozicijos

Naujojo muziejaus ekspozicinės temos:
Molotovo-Ribbentropo paktas (1939 m.) ir Lietuvos aneksija (1940 m.);
Sovietų teroras ir Lietuvos gyventojų trėmimai į sovietų lagerius ir Sibirą;
Nacių okupacija 1941–1944 m.;
Lietuvos inteligentai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943 m.;
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos veikla lageriuose ir tėvynėje antrosios sovietinės okupacijos metais;
Romas Kalanta – Laisvės šauklys;
Lietuvos karininkai Norilsko lageriuose.

IX forto (Senojo muziejaus) ekspozicinės temos:
Pirmajam pasauliniam karui skirta ekspozicijaKauno tvirtovė ir Pirmasis pasaulinis karas. Buvusiose kareivinėse įrengtose ekspozicijose supažindinama su Kauno tvirtovės gynybinių įtvirtinimų savita karine architektūra, to meto ginkluote.
Požemiai (poternos) ir gynybinė siena. Vienoje iš pabūklų slėptuvių eksponuojamos I ir II pasaulinių karų patrankos, taip pat II pasaulinio karo rusų ir vokiečių ginklai, amunicija ir ekipiruotė.
Kauno IX fortas – Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo filialas. Eksponuojami trys baudžiamieji karceriai, autentiškos 1924–1940 m. kameros, kuriose yra gultai, baldai, kalinių naudoti daiktai.
Kauno IX fortas – 1940–1941 m. NKVD kalėjimas – politinių kalinių persiuntimo į Sibiro lagerius punktas.
Kauno IX fortas – masinių žudynių vieta. Supažindinama su 1941–1944 m. nacių vykdytu žydų holokaustu, masinėmis žudynėmis Lietuvoje, Kauno geto istorija, legendiniu 64 kalinių pabėgimu iš IX forto 1943 m., tragišku Vokietijos (Miuncheno) ir Prancūzijos (Dransy) žydų likimu IX forte, Japonijos konsulu, žydų gelbėtoju Chiune Sugihara.
Vienos iš kamerų sienose yra išlikę Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių, nacių nužudytų IX forte, priešmirtiniai rašai.

Požemiai ir gynybinė siena
IX forto požemiai ir gynybinė siena – atskiras ekskursijų maršrutas. Požemių ir gynybinės sienos ilgis apie 1 km. Požemiuose eksponuojama I ir II pasaulinių karų patrankos ir amunicija. Galima pamatyti geriamojo vandens šulinį, šaudmenų sandėlius.

Parodos
Muziejuje rengiamos parodos, skirtos žymioms asmenybėms, istorinėms datoms bei sukaktims paminėti.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Edukacinės programos;
Mokinių susitikimai su buvusiais politiniais kaliniais, tremtiniais;
Pažintinės ekskursijos mokiniams apie Lietuvos praeitį;
Pažintinės ekskursijos mokiniams apie Kauno apylinkių istoriją;
Pažintinės ekskursijos mokiniams apie I-ąjį ir II-ąjį pasaulinį karą, buvusią ginkluotę.

Buvusio forto pastatai (dabar muziejus)Muziejaus skyriai
Vadovybė,
Buhalterinė tarnyba,
Kauno tvirtovės skyrius,
Okupacijų skyrius,
Ryšių su visuomene skyrius,
Fondų apsaugos ir apskaitos skyrius,
Ūkio skyrius.

Kauno IX forto istorija
1879 m. liepos 7 d. Rusijos imperatorius Aleksandras II pasirašė potvarkį Kauno tvirtovei statyti.
Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse (1914 m.) Kauno miestas buvo apjuostas devyniais fortais, tarp jų esančiomis baterijomis ir kitais gynybiniais įtvirtinimais. Kaunas tapo carinės Rusijos imperijos pirmos klasės tvirtove.
IX fortas pradėtas statyti 1902 m., baigtas – 1913 m. Statybai naudotas betonas ir gelžbetonis.
IX fortas – dviejų aukštų kareivinės su kaponyrinėmis patrankomis jose, su buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis, šaudmenų, maisto sandėliais, požeminiais praėjimais (poternomis) iš kareivinių į gynybinę sieną.
1924 m. IX fortas tapo Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo filialu.
1940–1941m. IX fortas – NKVD kalėjimas, politinių kalinių persiuntimo į Sovietų lagerius punktas.
Nacių okupacijos metais (1941–1944 m.) IX fortas – masinių žudynių vieta, kur naciai nužudė daugiau nei 50 000 įvairių tautybių žmonių, tarp jų daugiau nei 30 000 Kaune gyvenusių žydų, Kauno geto kalinių,
10 000 – iš kitų Europos valstybių atvežtų žydų tautybės žmonių.
Nuo 1958 m. Kauno IX fortas – respublikinės reikšmės muziejus.
1984 m. buvo pastatytas naujas originalus, savitų formų muziejus, masinių žudynių vietoje – 32 m aukščio trijų skulptūrinių grupių monumentas (skulptorius A. Ambraziūnas), simbolizuojantis žūtį, skausmą, amžiną atminimą.

Istorijos fragmentai
1958 m. Kauno IX forte buvo įkurtas respublikinės reikšmės muziejus.
Muziejus gavo labai nedėkingas ir šiai veiklai nepritaikytas patalpas: 2 aukštų gelžbetoninį statinį – buvusias kareivines, kurios 1924 m. buvo pertvarkytos į kalėjimo kameras; pristatyta įvairių priestatų, pabūklų lizdų patalpos paverstos sandėliais, įrengtos daržovių saugyklos, nugriauta fortą juosianti žiedinė griovio gynybinės sienos ir metalinės tvoros užkarda, užmūryti požeminiai perėjimai iš centro į forto teritoriją  ir į gynybinę sieną, padaryta daug kitų jau neatitaisomų pertvarkymų.
1959 m. keturiose kamerose buvo parengta pirmoji ekspozicija apie hitlerinių okupantų Lietuvoje vykdytus nusikaltimus.
1960 m. masinių žudynių lauke pradėti tiriamieji darbai, siekiant nustatyti masinių žudynių teritorijos ribas, surinkti įrodymų-eksponatų apie čia vykusias žudynes.
1965 m. įrengta antroji ekspozicija, pasakojanti kai kuriuos forto istorijos laikotarpius.
1984 m. iškilmingai atidengtas 32 m aukščio trijų skulptūrinių grupių paminklas-monumentas (skulptorius A. Ambraziūnas), fašizmo aukoms atminti.
Šalia senojo IX forto pastatytas originalus savitų formų su metaliniais vartais muziejus.
1984 m. ekspozicijos įrengtos naujame muziejuje.
1988 m. IX forto muziejininkai pradėjo ekspozicijų pertvarkymo darbą. Restauruota dalis senojo muziejaus. 
1991 m. atidengta stela, įamžinanti daugiau kaip 30000 žydų, nužudytų IX forte nacių okupacijos metais, atminimą.
Muziejaus steigėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Nuotraukos iš Kauno IX forto muziejaus

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2016.09.13
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute