EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicija
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Istorijos fragmentai
Kitos žinios
   


2011 01 27
Muziejui dovanota bibliografinė retenybė. Išsamiau >

 


Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Kauno r. | A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus

Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejusa. ir j. juškų etninės kultūros muziejus

(Kauno rajono muziejaus padalinys)

Kontaktai
Adresas: Kauno mažoji g. 2, LT-54228 Vilkija, Kauno r.
Tel. (8 ~ 37) 55 64 00, 8 674 00631.
El. paštas: ajjekm[at]gmail.com
Muziejininkas – Arūnas Sniečkus.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
antradieniais – šeštadieniais 8–17 val.

Bilieto kaina:
su ekskursijos vadovu – 2 Lt (0,58 €),
be ekskursijos vadovo – 1 Lt (0,29 €). 

Papildomos paslaugos
Muziejaus ekspozicijojeEkskursijų į muziejų užsakymas;
Ekskursijų, Vilkijos apylinkių istoriniais-mitologiniais maršrutais, užsakymas;
Paskaitų ciklo ir pamokų Kauno rajono mokyklų moksleiviams organizavimas istorijos, mitologijos, tautosakos ir kitomis temomis.

Rinkinys
A. ir J. Juškų archyvas;
Tautosakos istorijos rinkiniai;
Krašto istorijos rinkiniai;
Muziejaus pastato istoriją atspindintys rinkiniai;
Apylinkių liaudies buities ir meno rinkiniai;
Biblioteka.
Didžiąją muziejaus fonduose saugomų eksponatų dalį sudaro tai, kas vienaip ar kitaip susiję su Antano ir Jono Juškų gyvenimu ir darbais.
Muziejus ypač didžiuojasi saugomais XIX a. pab. spausdintais brolių A. ir J. Juškų darbais, originaliais Vydūno laiškais, B. Buračo asmeninės bibliotekos knygomis, nemenkais liaudies buities, senosios Vilkijos miesto ir gyventojų fotografijų, dokumentų rinkiniais, nedidele, bet įvairia archeologijos kolekcija.
Ypatingas muziejaus simbolis ir kartu pirmasis muziejaus įsigytas eksponatas – J. Tumo-Vaižganto knygelė „Lietuvių literatūra rusų raidėmis ir Broliai Juškos-Juškevičiai“, išspausdinta 1924 m. Kaune.

Ekspozicija
A. ir J. Juškų gyvenimas ir darbai;
Vilkijos krašto žmonės ir jų buitis.

Kalėdinis vakaras brolių Juškų muziejuje. Svečiuose „Auri“ iš LatvijosParodos
Muziejuje rengiamos liaudies menininkų bei profesionalų tapybos, skulptūros, kraštotyros, šiuolaikinės tekstilės ir grafikos darbų parodos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Folklorinių koncertų organizavimas;
Kalendorinių švenčių organizavimas;
Vakaronių organizavimas;
Susitikimų su užsienio folkloro kolektyvais organizavimas;
Edukacinių programų įgyvendinimas:
Kraštotyrinių stovyklų jaunesnių klasių moksleiviams organizavimas (per metus suorganizuojamos 7-9 tokio pobūdžio stovyklos);
Aplinkotyros centro veikla. Šis centras įkurtas 1994 m. Jame jaunesniųjų klasių moksleiviai mokomi pažinti ir pamilti juos supančią aplinką. Studijų metu tyrinėjama krašto istorija, etnografija, gamta.

Istorijos fragmentai
Nuo seno Vilkijoje, Kauno mažojoje gatvėje, garsėjo namas, pažymėtas antru numeriu. XVIII a. pr. šioje vietoje buvo pastatyta antrosios Vilkijos bažnyčios klebonija. Iki mūsų dienų iš viso ansamblio išliko tik senosios klebonijos pastatas ir dalis sodo.
1862-1864 m. šiame name gyveno garsus tautosakininkas, etnografas ir kalbininkas Antanas Juška. Vėliau čia laikinai buvo apsistojęs Vilkijon ištremtas Kazimieras Jaunius.
Muziejaus ekspozicijoje1892 m. bažnyčia gaisro metu sudegė. Po kurio laiko buvo pastatyta nauja bažnyčia, o šalia jos ir nauja klebonija.
Senoji klebonija buvo parduota miestelėnams.
Prieš II-ąjį pasaulinį karą namą nupirko akušerė O. Mongirdienė ir jos antrasis vyras poetas A. Fiodorovas. Naujieji šeimininkai namą pavertė savotišku kultūros centru. Pas juos dažnai svečiuodavosi, o kartais ir apsigyvendavo tokie garsūs mokslo, meno ir kultūros žmonės kaip M. K. Čiurlionis, P. Kalpokas, A. Žmuidzinavičius, N. Rerichas, B. Dauguvietis, V. Mykolaitis-Putinas, S. Nėris, P. Cvirka, A. Gricius, K. Binkis, A. Herbačiauskas, J. Naujalis, J. Buninas, A. Sabaliauskas, A. R. Niemis, V. Kuzma, Laimingas Žemgalių Jaunutis ir daug kitų iškilių to metų žmonių.
1970 m. Vilkijos senoji klebonija įtraukta į vietinės reikšmės istorinių paminklų sąrašą.
1979 m. iš O. Mongirdienės namą, planuodamas čia įkurti Vilkijos miesto kraštotyros muziejų, nupirko Kauno rajono vykdomasis komitetas.
Pastato restauravimo projektas parengtas 1984 m.
1989 m. muziejaus kūrėju ir vadovu buvo išrinktas Kauno paminklosaugos klubo narys ir ūkvedys Arūnas Sniečkus.
1990-ieji – muziejaus darbo pradžios metai.
1998 m. muziejus tapo pavaldus Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriui. Tuo laiku muziejus eksponatų saugykla buvo aprūpinta pagrindinėmis priemonėmis, patvirtintas muziejaus statusas, įvesta signalizacija, finansiškai paremtos kelios edukacinės programos.
2014 m. tapo Kauno rajono muziejaus padaliniu.

Kitos žinios
Muziejaus rėmėjai – Vilkijos žemės ūkio profesinės mokyklos direktorius J. Laimutis, Maironio lietuvių literatūros muziejaus vyr. fondų saugotoja D. Laurinavičienė, dainininkė Veronika Povilionienė, Kauno paminklosaugos klubas „Atgaja“ bei daugybė kitų folkloro ir meno pasaulio žmonių.

Danutės Mukienės ir iš A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus nuotraukos

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.16
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute