Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Tradicinės lietuvių drobulės

Virtualią parodą „Lietuvių moterų drobulės“ pradedame
pateikdami informaciją apie Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno rinkinyje
saugomas vertingiausias, unikaliausiais lietuvių moterų drobules, kurios
anksčiau buvo sudėtinė moterų aprangos dalis, bei šių drobulių fragmentus.
Paroda parengta pagal 2004 m. Lietuvos dailės muziejaus išleistą Dalios
Bernotaitės-Beliauskienės sudarytą tokio pat pavadinimo knygą – „Lietuvių
moterų drobulės“. Leidinio pratarmėje knygos sudarytoja pažymi, kad „Lietuvių
kaimo moterų XVIII–XX a. pradžios našysta, atskiros aprangos dalys dar nėra
pakankamai ištyrinėtos. Darbų šia tema skelbta palyginti nedaug, ypač mažai
publikuota muziejų rinkinių. [...] Drobulės Lietuvoje buvo nuo seno įprastas
dalykas. Lietuvės jas audė ir dėvėjo. Tai patvirtina XVIII–XX a. rašytiniai
šaltiniai, etnografinė literatūra, ikonografinė medžiaga. [...] Šiais laikais
kaime drobulę surastume nebent su žiburiu. Užtat jų yra muziejuose, kur jos
rūpestingai saugomos.“ Žinių apie šių drobulių audėjas dažniausiai nėra išlikę.
Tai, kad jos buvo naudojamos ar įsigytos vienoje ar kitoje gyvenvietėje, dar
nerodo, kad jos ten buvo ir išaustos. Taigi autorystės identifikavimo klausimai
yra aktualūs.
Tikimės, kad šią virtualią parodą informacija
apie kitas lietuvių moterų drobules, artimiausiu laiku papildys kitų muziejų,
kuriuose saugomi tokie liaudies tekstilės rinkiniai, darbuotojai.


Nežinomas liaudies meistras

Drobulė

XIX a.

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25