Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Kazimiero Bogumilos stiklo negatyvų kolekcija

Fotografo Kazimiero Bogumilos kolekcijoje – 112 stiklo negatyvų. Jie yra 10 x 15 cm dydžio. Fotografuota apie 1935 metus. Stiklo negatyvuose užfiksuoti ano meto Varnių miestelio vaizdai, gyvenamieji namai, kiemai.

K. Bogumilos negatyvų kolekcija rasta tarp daugybės kitų negatyvų atliekant Žemaičių muziejaus „Alka“ (Telšiai) pagrindinio pastato rekonstrukcijas 1991 m. (52 vnt.) ir 1999 m. (60 vnt.). Negatyvai buvo sudėti užklijuotuose vokuose. Ant visų vokų ta pačia rašysena užrašyta „VARNIAI“. Ant vienų vokų yra daugiau informacijos apie nufotografuotą objektą, ant kitų mažiau.

Iš amžininkų prisiminimų, surinktų 2001 m. apie fotografą Kazimierą Bogumilą, sužinome, kad jis galėjo būti gimęs apie 1905 metus. Pragyvenimui užsidirbdavo fotografuodamas. Namuose turėjo įsirengęs fotolaboratoriją. Kviečiamas eidavo fotografuoti įvairiomis progomis. Pasams fotografuodavo namuose, prie sienos. Nuotraukas žymėdavo spaudu „Foto K. Bogumila. Varniai“. Apie 1930 m. jo motina su jaunesniuoju sūnumi Vincu išvyko į Argentiną. Fotografas dar kurį laiką gyveno Varniuose, o apie 1939 m. ir jis išvyko į Argentiną.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus Prano Genio rūpesčiu daugelis eksponatų, kuriems per karą galėjo kilti sunaikinimo grėsmė, buvo paslėpti įvairiose vietose. Tikėtina, kad tarp paslėptų eksponatų buvo ir K. Bogumilos stiklo negatyvų kolekcija, kuri surasta praėjus tik 50 metų. Atrastoji K. Bogumilos fotografinė kolekcija yra unikalus istorijos, architektūros, urbanistikos, etnografijos paveldo pažinimo šaltinis bei praturtina iki tol buvusią negausią Varnių  ikonografiją. 1941 m. senieji Varniai sudegė, o jų šeimininkus, ypač žydus, netrukus ištiko tragiškas likimas.

 

Kazimieras Bogumila

Nežinomo miestelio vaizdas

apie 1935 m.

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25