Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Kretingos muziejaus senoji fotografija

Kretingos muziejus veikia nuo 1935 metų. Fotografijas jame pradėta kaupti tik 1940 m., kai muziejui buvo perduotas grafo Aleksandro Tiškevičiaus (1864–1945) asmeninis archyvas.

Šiuo metu sukaupta daugiau negu 1500 senųjų fotografijų, saugomų Ikonografijos rinkinyje. Jos pasakoja apie įžymius žmones, Kretingos krašto, kitų Lietuvos ir užsienio šalių miestus, gyvenvietes, architektūrinį-kultūrinį paveldą, kraštovaizdį, dvarus, krašto gyventojus, ūkinį, visuomeninį, politinį ir kultūrinį gyvenimą.

Dalis nuotraukų surinkta ekspedicijų metu Kretingos, Skuodo rajonuose ir Palangoje. Vertingus Petro Končiaus (1882–1950) ir gydytojo Karolio Parčevskio (1875–1957) šeimos albumus ir pavienių nuotraukų muziejui yra padovanojęs Algirdas Končius (1915–2006).

Nemažą rinkinio dalį sudaro Kretingos fotografų darbai. Pirmoji Kretingos miestą, žymesnius jo pastatus, žmones fotografavo palangiškė fotografė Paulina Mongirdaitė (1865–1916). Pirmuoju Kretingos fotografu apie 1910 m. pradėjo dirbti Alfonsas Survila, o pirmąjį meninės fotografijos saloną „Birutė“ prieš Pirmąjį pasaulinį karą atidarė jo mokinys Ignas Stropus (1884–1959), vėliau persikėlęs gyventi į Palangą. Tarpukariu fotografais Kretingoje dirbo Stasys Vaitkevičius, Kostas Jagutis (1896–1974), M. Barkauskas, Salantuose – Bronius Gluškovas, Stepas Jonutis, Darbėnuose – Elijahu Bruckus (1902–1941).    

Šioje virtualioje parodoje pateikiamos Kretingos muziejaus fonduose saugomos senosios nuotraukos. Su Kretingos muziejuje sukauptu ir saugomu Kretingos grafų Tiškevičių šeimos archyvu galima susipažinti kitoje muziejaus virtualioje parodoje – „Grafai Tiškevičiai“. 

Kazimieras Bružas

Mosėdžio miestelio turgavietė 1927 m.

1927 m.

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25