Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Marijos ir Jurgio Šlapelių gyvenimas fotografijose

Marija ir Jurgis Šlapeliai – Lietuvos kultūrai daug nusipelniusi šeima. Jurgis Šlapelis (1876–1941) žinomas kaip kalbininkas, pedagogas, vertėjas, žodynų sudarytojas, leidėjas, kultūros ir visuomenės veikėjas. Jo žmona Marija Piaseckaitė-Šlapelienė (1880–1977) – ne tik pirmosios lietuviškos operos atlikėja, pirmoji Birutė, bet ir daugelį dešimtmečių Vilniuje veikusio lietuvių knygyno savininkė ir atkakli lietuvybės gynėja.

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus įsikūręs Pilies gatvėje, autentiškame 17–18 amžiaus Vilniaus miestiečių name, kuriame yra išlikę skliautiniai 15 a. rūsiai ir vienas mažiausių senamiestyje vidinis kiemelis. Muziejuje rekonstruotas ir Šlapelių knygynas, veikęs Dominikonų gatvėje, visiškai netoli Šlapelių namų, kuriame lietuviškais spaudiniais buvo prekiaujama visų penkių Vilniaus okupacijų metu, dažnai griežtos konspiracijos sąlygomis. Muziejaus fonduose saugomi ir memorialiniuose kambariuose eksponuojami asmeniniai Šlapelių daiktai, baldai, knygos, daugybė laiškų ir nuotraukų, įamžinusių šeimos, giminių ir visuomenės gyvenimo akimirkas nuo 19 a. pabaigos iki šių dienų.

Dauguma nuotraukų yra surinktos Marijos Šlapelienės. Ši moteris turėjo muziejininkės gyslelę ir sugebėjo ne tik rūpestingai kolekcionuoti bei saugoti daiktus, bet ir kruopščiai užfiksuoti visą įmanomą informaciją. Beveik kiekvienos fotografijos antrojoje pusėje jos ranka užrašyta kur, kada ir kas tokie įamžinti nuotraukoje, dažnai pakomentuojami giminystės ryšiai, su situacija susiję faktai ar kita informacija.               

Kita dalis nuotraukų papildė muziejaus fondus JAV mirus 99-metų sulaukusiai Šlapelių dukrai Gražutei. Iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Lietuvą sugrįžo daug senų nuotraukų, kuriose užfiksuotos visų trijų Šlapelių vaikų – Laimutės Šlapelytės-Graužinienės (1906–1988), Gražutės Šlapelytės-Sirutienės (1909–2009) ir Skaistučio Šlapelio (1919–1961) bei jų šeimos narių pačios įvairiausios gyvenimo akimirkos.  

Nežinomas

Marija Piaseckaitė (vėliau Šlapelienė) su savo tėvais bei broliais

1900 m.

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25