Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Lietuvių liaudies menas

Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro darbuotojų iniciatyva 2010 m. sukurta ir startuoja Virtualių parodų sistema, kurios tikslas – plačiajai visuomenei pristatyti Lietuvos muziejuose sukauptas vertingas kolekcijas, tai, kuo Lietuva savita ir  įdomi pasauliui.

Šios parodos tema – „Lietuvių liaudies menas“. Jos pagrindą sudaro 1999–2003 m. LDM Taikomosios dailės muziejuje veikusioje parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ ir 2009 m. LDM Radvilų rūmuose veikusioje Lietuvos tūkstantmečiui skirtoje parodoje „Tradicija ir dabartis“ eksponuoti XVIII a. pab. – XX a. I p. liaudies meno kūriniai, kurių pagrindą sudarė kūriniai iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių. Eksponatų aprašai parengti pagal tekstus, paskelbtus išleistuose šių parodų kataloguose – „Lietuvos sakralinė dailė. II. Lietuvių liaudies menas“ / “Sacred Art of Lithuania. II. Lithuanian Folkart“ (Vilnius, 2003), kurį sudarė Lietuvos dailės muziejaus liaudies meno rinkinio tyrinėtoja Dalia Bernotaitė-Beliauskienė ir „Iš tėvelio kiemo, iš motulės skrynių“ (Vilnius, 2009). Jo sudarytoja yra jau minėta D. Bernotaitė-Beliauskienė bei jos kolegės – žinomos liaudies meno tyrinėtojos Marija Kuodienė, Daiva Beliūnienė ir Irena Ūdraitė. Eksponatų aprašus parengė taip pat jos.  

Šiuose kataloguose išsamiai pristatomos talentingiausių lietuvių liaudies meistrų sukurtos neįkainojamos vertės skulptūros, mažosios liaudies architektūros kūriniai. Unikalumu ir meistrų talentu stebina ir kiti medžio dirbiniai – prieverpstės, verpstės, sukučiai, šaudyklės, skrynios, kryželiai, kaukės, lazdos, kt. Saviti, itin vertingi ir Lietuvos muziejuose surinkti, saugomi lietuvių liaudies tapybos kūriniai, raižiniai, dailininko Kazio Šimonio piešiniai, kuriuose įamžinta daug vertingų mažosios liaudies architektūros objektų –  kryžių, koplytėlių, koplytstulpių, geležinių kryžių viršūnių, t. y. ta mūsų liaudies meno sritis, kurią 2001 m. gegužės 18 d. UNESCO įtraukė į saugomų Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą.

Virtualioje parodoje pristatomi ir kiti vertingi įvairūs sakraliniai dirbiniai, bažnytinių procesijų atributai (vėliavos, kryžiai, altorėliai, žibintai). Katalogo „Lietuvos sakralinė dailė. II. Lietuvių liaudies menas“ įvade „Sakraliniai liaudies meno kūriniai“ Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys rašo, kad kryždirbių ir dievdirbių kūriniai, „anot menotyrininko Mykolo Dobrovolskio, yra Lietuvos valstiečių meninės kūrybos viršūnė, nes įtaigiausiai atspindi kaimo žmonių išpažintas ir puoselėtas dvasines vertybes. Jų gyvas ir nepaprastai įtaigus paliudijimas – ir Vinco Svirskio kryžiai, ir nežinomų drožėjų sukurtos koplytėlės bei koplytstulpiai, ir [...] šventųjų skulptūrėlės, savamokslių dailininkų tapybos ir grafikos kūriniai.“ Anot Telšių vyskupo dr. Jono Borutos SJ, „pasaulį labiausiai galime nustebinti sakralinio liaudies meno kūriniais, atskleidžiančiais gilų liaudies tikėjimą“.

Na o didelį lietuvių liaudies talentą, jų subtilų požiūrį į buitį, tai, kas žmones supa kasdien,  kuo puošiamasi, kuo darbus pradedama ir užbaigiama, atskleidžia šioje virtualioje parodoje pristatomi įvairūs liaudies buityje seniau naudoti, iki mūsų dienų išsaugoti dirbiniai, pavasario atgimimą ir mūsų lietuvių talentingų liaudies meistrų darbštumą, išradingumą simbolizuojantys margučiai, audiniai ir iš jų pasiūti tradiciniai lietuvių liaudies rūbai, keramikos dirbiniai  bei Vilniaus kraštą garsinančios verbos.

Simboliškai visi parodoje pristatomi liaudies meno kūriniai suskirstyti į kelias grupes (tipus): liaudies tekstilė (audiniai, drabužiai); liaudies tapyba; liaudies raižiniai; liaudies skulptūra; mažoji liaudies architektūra; medžio dirbiniai; bažnytinių procesijų atributai (kryžiai, žibintai, altorėliai, vėliavos); sakraliniai dirbiniai; geležiniai kryžiai; liaudies keramika; verbos; margučiai.

Tokio pobūdžio internete pristatoma virtuali paroda Lietuvoje yra pirmoji. Tikimės, kad ji patrauks visų interneto bičiulių, kurie domisi lietuvių liaudies menu, dėmesį bei paskatins kitų Lietuvos muziejų darbuotojus įsijungti į šį projektą ir pristatyti pasauliui tai, kas unikalu, itin vertinga, įdomaus saugoma jų muziejuose.

Danutė Mukienė,
LM ISC LIMIS  vedėja

Leonas Pilelis

Prieverpstė (prievertė)

Apie 1887 m.

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25