Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Švenčionių ir Ignalinos kraštas K. Ulozo, I. Šilkinio ir kitų autorių fotografijose

Fotografas bei kraštotyrininkas Ignas Šilkinis gimė 1891 m. kovo 19 d. Švenčionių rajone, Santakos kaime. Tėvų paskatintas jaunuolis ėmė mokytis fotografo amato. Iš pradžių fotografijos teorijos ir praktikos I. Šilkinis per pusantrų metų įgijo švenčioniškių brolių Leibosvskių ateljė. 1912 m. rudenį jaunasis fotografas išvyko į Vilnių. Čia jis dirbo Antano Narkevičiaus fotografijos įmonėje „Strauss“. Pablogėjus finansinei padėčiai, I. Šilkinis priėmė A. Narkevičiaus pasiūlymą vykti į Vidurio Aziją rodyti kilnojamąjį kiną. Kelionėje po Vidurio Aziją fotografai praleido dvejus savo gyvenimo metus. 1914 m. kilus Pirmajam pasauliniam karui, I. Šilkinis grižo į gimtinę, vedė ir ėmė ūkininkauti.

Fotografas Ignas Šilkinis buvo atsidavęs ne tik fotografijai, tačiau ir kolekcionavimui bei kraštotyrai. Pirmosios jo fotografijos datuojamos 1912 metais. Jis mėgo fotografuoti gimtojo krašto gamtovaizdžius, giminių šventes, kaimo gyventojus, dvarus, bažnyčias, Pirmojo pasaulinio karo įvykius. 1961 m. leidinyje „Czerwony sztandar“ fotografas publikavo savo straipsnį fotografijos istorijos tematika.

Per visą savo gyvenimą fotografas bei kraštotyrininkas I. Šilkinis sukaupė nemažą kiekį archeologinių, etnografinių, numizmatikos rinkinių, kuriuos saugojo savo namuose įkurtame muziejuje.

Ignas Šilkinis mirė 1979 m. vasario 3 d., palaidotas Švenčionėliuose.

Karolis Ulozas gimė 1909 m. Kukutėlių kaime, Tverečiaus valsčiuje, tuometinėje Švenčionių apskrityje. Su fotografijos amatu K. Ulozas susipažino Pirmojo pasaulinio karo metais, kuomet jo gimtajame name apsistojo vokiečių paštininkas. Netrukus savo namuose jaunasis fotografas įsirengė tamsųjį kambarėlį ir ėmė fotografuoti. Pirmosios fotografo nuotraukos datuojamos 1928 m. K. Ulozą pažinojusių žmonių atsiminimuose jis prisimenamas kaip niekuomet su fotoaparatu nesiskiriantis fotografijos entuziastas. Jis įamžindavo kaimo gyventojų šventes: jaunimo sueigas, vakarones, vestuves, pirmąją Komuniją, „Ryto“ draugijos veikėjus, saviveiklininkus, gamtovaizdžius. K. Ulozas ne tik fotografavo, bet mėgo rodyti filmus kaimo gyventojams.

Fotografijos entuziastas ir kaimo šviesuolis Karolis Ulozas mirė 1986 m., palaidotas Ignalinoje.

Karolis Ulozas ir Ignas Šilkinis buvo Švenčionių krašto istorijos foto-metraštininkai, uoliai fiksavę istorines bei paprastų kaimo gyventojų akimirkas. Dalis šių autorių stiklo negatyvų bei fotojuostų saugomi Nalšios muziejuje. Dalį fotografų stiklo negatyvų išvysite šioje virtualioje parodoje.

Švenčionių miesto moterų apranga

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25