Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Vincas Mykolaitis-Putinas ikonografijoje

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros mokslininkas, profesorius – viena žymiausių XX a. lietuvių kultūros figūrų.

 Baigęs Gudelių pradžios mokyklą ir Marijampolės gimnaziją, Vincas Mykolaitis-Putinas įstojo mokytis į Seinų dvasinę seminariją, 1915 m. buvo įšvęstas į kunigus. Vėliau mokslų tęsti išvyko į Peterburgo katalikišką dvasinę akademiją, Friburgo katalikišką universitetą (įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį), stažavo Miuncheno universitete, kuriame gilino literatūros žinias. 1923 m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo dėstyti lietuvių literatūrą.

Pasižymėjęs kaip talentingas, savitas poetas simbolistas, išleidęs itin vertinamų poezijos knygų („Tarp dviejų aušrų“, „Keliai ir kryžkeliai“, „Būties valanda“, „Langas“ ir kt.), Vincas Mykolaitis-Putinas palaikė artimus ryšius su teatru, parašė keletą dramos kūrinių. Plačiosios visuomenės dėmesį itin atkreipęs romanas „Altorių šešėly“ buvo išverstas į aštuonias užsienio kalbas. Būtent šis kontroversiškų nuomonių sulaukęs kūrinys, paskatino visuomenę pradėti domėtis jo autoriaus biografija. Rašytojas net sulaukdavo laiškų su prašymais paaiškinti vieną ar kitą romane pastebėtą tariamą „paties autoriaus gyvenimo faktą“, ieškančiais romano veikėjų atitikmenų realiame gyvenime. Vėliau, 1935 m., įvykusios kunigo Vinco Mykolaičio-Putino ir Emilijos Kvedaraitės vestuvės sukėlė itin didelį šurmulį ir sulaukė nemaža atgarsių bei pasekmių. Viena jų – rašytojas buvo pašalintas iš kunigų ir ekskomunikuotas. Tad didžiulio dėmesio susilaukė ne tik kūryba, bet ir jo gyvenimas.

Parodoje „Vincas Mykolaitis-Putinas ikonografijoje“ pristatomas rašytojas, jo asmenybė, kultūrinė veikla, užfiksuota įvairiose medijose. Virtualią parodą sudaro V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje saugomos nuotraukos, dokumentai, spektaklių afišos, tapybos, skulptūros darbai, rašytojui dovanotose knygose esančios dedikacijos – eksponatai, visapusiškai įamžinantys Vincą Mykolaitį-Putiną. Tai savotiška vizuali lietuvių literatūros klasiko biografija.

Nuotraukų rinkinį sudaro originalios 1909–1966 m. darytos fotografijos. Seniausias eksponatas – 1909 m. Marijampolėje daryta mokinių fotografija, kurioje tarp kitų bendramokslių užfiksuotas ir šešiolikmetis Vincas Mykolaitis-Putinas, tuo metu mokęsis Marijampolės gimnazijos ketvirtoje klasėje. Dalis itin vertingų nuotraukų darytos ne Lietuvoje, o rašytojo studijų laikotarpiu Friburge (Šveicarija), Kislovodske (Rusija), Voroneže (Rusija). Eksponuojamas ir santuokos su Emilija Kvedaraite liudijimas, išduotas Rygoje, kur pora susituokė. Dokumentų rinkinį papildo ir kiti įdomūs autentiški eksponatai – gimimo liudijimo nuorašas bei užsienio pasas.

Parodoje pristatomi menininkų Aldonos Griciūnaitės (Molnikaitės), Augustino Savicko, Leono Žuklio, Antano Kučo darbai, įamžinantys rašytoją tapyboje, skulptūroje, ekslibryje. Dalį parodos eksponatų sudaro afišos, sukurtos pagal Vinco Mykolaičio-Putino dramas pastatytiems spektakliams pristatyti.

Kita įdomi perspektyva, iš kurios bandoma pažvelgti į Vinco Mykolaičio-Putino asmenybę – rašytojui dovanotų knygų dedikacijos, įrašytos jų autorių. Tai jo kolegų, studentų, bičiulių įrašai, atskleidžiantys ne tik garsaus rašytojo ir profesoriaus vietą visuomenėje, požiūri į jį, bet ir jį supusią aplinką, žmones – parodoje galima išvysti Oskaro Milašiaus, Albino Juozapo Herbačiausko, Salomėjos Nėries, Antano Vaičiulaičio ir kitų žymių lietuvių kultūros veikėjų dedikacijas.

Šia paroda siekiama visuomenei pristatyti V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje sukauptą vertingą kolekciją, atspindinčią vieną Lietuvos literatūros klasikų – savitos biografijos asmenybę, kūrėją.

V. Mykolaičio-Putino portretinė fotonuotrauka su dedikacija N. Pakalkai

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25