Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Borisui Dauguviečiui - 125

Borisas Dauguvietis – režisierius, aktorius, teatro pedagogas, dramaturgas, žurnalistas, dailininkas, – gimė 1885 m. kovo 26 d. Dauguviečiuose, Biržų apskrityje. Baigė Mintaujos gimnaziją. 1903 – 1905 m. mokėsi agronomijos ir ekonomikos Rygos politechnikos institute, 1906 – 1909 m. – Sankt Peterburgo Imperatoriškoje teatro mokykloje (kurso pedagogai – S.Jakovlevas ir V.Davydovas). 1909 – 1913 m. vaidino Sankt Peterburgo literatūros ir meno draugijos teatre, vėliau tapo antruoju režisieriumi. 1914 – 1920 m. vaidino ir režisavo įvairiuose Rusijos teatruose, vadovavo antreprizei Gardine.

1921 m. B. Dauguvietis grįžo į Lietuvą. Pradžioje įsidarbino Biržų urėdijos girininku, tuo pačiu metu daug prisidėjo prie Biržuose veikusios meno draugijos „Mūza“ veiklos: vadovavo „Mūzos“ teatro mokyklai, rengė spektaklius. Nuo 1923 m. gruodžio 18 d. iki 1941 m. režisavo ir vaidino Valstybės teatre (1931 – 1935 m. spektaklius statė ir Valstybės teatro Šiaulių skyriuje, o 1935 – 1936 m. dirbo tik Kaune). Spektaklius jis statydavo greitai – per sezoną sukurdavo net iki dvylikos veikalų. Jo dėka žiūrovai susipažino su pasauline klasika, lietuvių autorių kūriniais. Bendradarbiavo su Kaziu Binkiu, Augustinu Griciumi, Vincu Mykolaičiu-Putinu. Artimai draugavo su Petru Vaičiūnu, inscenizavo visas jo parašytas pjeses: „Sudrumsta ramybė“, „Tuščios pastangos“, „Patriotai“, „Nuodėmingas angelas“, „Naujieji žmonės“, „Sulaužyta priesaika“, „Prisikėlimas“, „Auksinė gromata“ ir kt. Tarp kitų reikšmingiausių to laikotarpio B. Dauguviečio spektaklių – W. Shakespeare‘o „Otelas“ ir „Žiemos pasaka“, Moliere‘o „Tartiufas“ ir „Tariamasis ligonis“, H. Ibseno „Visuomenės šulai“, P. Vaičiūno „Patriotai“ ir „Prisikėlimas“, F. Schillerio „Plėšikai“ ir „Marija Stiuart“, A. Ostrovskio „Pelninga vieta“, Sofoklio „Edipas Kolone“.

B. Dauguvietis buvo įvairiapusė asmenybė, daug skaitė, turėjo unikalią atmintį. Domėjosi ne tik teatru, išmanė ir kitus mokslus. Labai mylėjo gamtą, ilsėtis grįždavo į tėviškę, savo gimtąją sodybą. Buvo sporto „sirgalius“. Jis puikiai lošė šachmatais. Ypač mėgo boksą, dviračių sportą. Ne kartą teisėjavo Kaune vykusiuose bokso ir dviračių sporto mėgėjų turnyruose. 1924 m. Kaune kartu su K. Glinskiu įsteigė vaidybos mokyklą, joje dėstė. 1927 m. B. Dauguviečio iniciatyva buvo įkurtas meno žurnalas „7 meno dienos“.  1928 m. parašė knygą „Teatrališkoji Maskva“. Kartu su K. Dubra į lietuvių kalbą išvertė O. Ernsto pjesę „Auklėtojai“, kuri 1934 m. sausio 17 d. buvo pastatyta Valstybės teatro Šiaulių skyriuje.

1940 – 1941 m. B. Dauguvietis vadovavo „Žydų“ teatrui Kaune. Vokiečiams užėmus Kauną, B. Dauguvietis su šeima pasitraukė į provinciją. Gyveno Žagarėje, dirbo ūkyje. 1944 m. buvo pakviestas į Lietuvos dramos teatrą (iki 1947 m. Vilniaus dramos teatras) dirbti vyriausiuoju režisieriumi, 1947 – 1948 m. ėjo meno vadovo, direktoriaus bei studijos vadovo pareigas. Čia pastatė savo reikšmingiausius spektaklius: A. Ostrovskio „Mišką“, A. Čechovo „Vyšnių sodą“, M. Gorkio „Priešus“ ir „Jegorą Bulyčiovą“. Už „Priešų“ spektaklį jam buvo suteikta TSRS valstybinė premija.

Borisas Dauguvietis parašė keletą pjesių: „Nauja vaga“, „Uždavinys“, „Mokytoja“, bet didžiausio populiarumo sulaukė jo parašyta komedija „Žaldokynė“, kuri rampos šviesą išvydo 1948 m. kovo 19 d. Spektaklį režisavo Kazimiera Kymantaitė; spektaklis buvo atnaujintas 1975 ir 1985 metais, pastarasis iki šių metų yra Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro repertuare, žiūrovų mėgiamas ir lankomas.

1947 – 1949 m. – LTSR AT deputatas, Teatro draugijos ir Rašytojų sąjungos Dramaturgų sekcijos pirmininkas.

Mirė 1949 m. liepos 13 d. Vilniuje.

B. Dauguvietis - pats pirmasis iš lietuvių teatro režisierių, pradėjusių ugdyti ir puoselėti lietuvių originaliąją dramaturgiją. 1958 m. buvo įsteigta Boriso Dauguviečio vardo premija, skiriama saviveiklininkų teatriniams kolektyvams, o už novatoriškus ir originalius teatro meno sprendimus teatro profesionalai apdovanojami specialiuoju prizu – Boriso Dauguviečio „Auksiniu auskaru“.

Borisas Dauguvietis

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25