Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Kaunas I pasaulinio karo metais

XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje Lietuva buvo carinės Rusijos imperijos dalis.

Dėl patogios strateginės padėties, caro Aleksandro II įsakymu, Kaune buvo pastatyta pirmos klasės fortinė tvirtovė.

Iki I Pasaulinio  karo visas miestas gyveno tvirtovės ritmu - čia buvo įrengti ir adaptuoti naujoms funkcijoms administraciniai, sakraliniai pastatai, veikė radijo, balandžių pašto stotys, aerodromai, gyvenimas virė Šančių, Panemunės kariniuose miesteliuose.

Prasidėjus I pasauliniam karui Kauno tvirtovė tapo pagrindiniu taikiniu Vokietijos kariuomenei veržiantis į carinės  Rusijos gilumą ir miestas stipriai nukentėjo.  Be sprogdintų fortų, kareivinių, nukentėjo ir dalis pastatų centre. Be to, traukdamasi carinės Rusijos kariuomenė, naikino strategiškai svarbius objektus, tokius kaip: tiltas per Nemuną, Kauno geležinkelio stotis, taip bandydama pristabdyti kaizerinės Vokietijos kariuomenės veržimąsi į miestą.

Vokietijoje ir Lietuvoje išleistuose atvirlaiškiuose, karo fotografų žvilgsniu,  įamžintos Kauno miesto ir jo apylinkių panoramos, gatvės, architektūros paminklai ir kiti objektai I Pasaulinio karo metu.

Nežinomas autorius

Atvirukas „Pantoninis tiltas per Nemuną. Kaunas“

XX a. pr.

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25