Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS

Žalgirio mūšis

2010 m. minime Žalgirio mūšio (1410 m. liepos 15 d.), kurio metu  jungtinės Lietuvos ir Lenkijos pajėgos įveikė daug metų Lietuvos teritoriją puldinėjusį ir niokojusį Kryžiuočių ordiną, 600 metų sukaktį.

Knygos „Žalgirio mūšis“ (Vilnius, 2009) autorius prof. Mečislovas Jučas rašo: „Žalgirio mūšis – tai pirmasis lenkų ir lietuvių karinės galios pasireiškimas, kuris ne tik nustebino, bet ir išgąsdino ar bent jau sukrėtė Europos visuomenę, iki tol maniusią, kad jos kūdikis yra nenugalimas. Tas mitas buvo palaidotas, Europa nebeteikė Vokiečių ordinui ankstesnės karinės paramos ir liovėsi siuntusi riterius. Ordinas pamažu sekuliarizavosi ir virto Rytų vokiečių pasaulietine valstybe.

Žalgirio mūšis sustabdė kryžiaus karus Lietuvoje, o popiežiaus ir imperatoriaus įsakai panaikino Ordino teises bei privilegijas į buvusių pagonių žemes. [...] Ideologiniu požiūriu Ordinas patyrė pralaimėjimą: mūšio išvakarėse buvo pagarsintos jo daromos neteisybės, skriaudos ir godumas. [...]  Žalgirio mūšyje susidūrė Vakarų Europos germanų-romanų tautos, viduramžiško karo meno ir riteriškos karo dvasios skleidėjos, su vieninga tautine ir politine lietuvių-slavų sąjunga. Mūšis buvo epochinės reikšmės įvykis, nužymėjęs gaires ateičiai [...], tapo pavyzdžiu Rytų Europos tautoms, kovojusioms su totorių mongolų jungu“.

Ši virtuali paroda skirta Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui. Joje planuojama paskelbti informaciją apie Lietuvos muziejuose  sukauptus ir saugomus kultūros paveldo objektus, susijusius su Žalgirio mūšiu ir jo herojais. Parodą sudarys muziejinių vertybių, muziejų spaudai parengtų, išspausdintų leidinių, archeologinių radinių ir kt. istorinę, kultūrinę reikšmę turinčių objektų skaitmeniniai vaizdai ir jų aprašai. Tikimės, kad į parodos formavimą įsijungs visi muziejai, kurie turi Žalgirio mūšio temą galinčių įprasminti, išplėtoti eksponatų.

LM ISC LIMIS informacija

Mečislovas Jučas

Knyga „Žalgirio mūšis“

1999 m.

Katalogas
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos Atnaujinta 2016-10-25