Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS
Mstislavo Dobužinskio scenovaizdžiai   


Vyrų choro 5-ių kostiumų eskizai Richardo Vagnerio (Richard Wagner) operai „Tanhoizeris“
1930 m.
Mstislavas Dobužinskis


I veiksmo Tanhoizerio kostiumo eskizas Richardo Vagnerio (Richard Wagner) operai „Tanhoizeris“
1930 m.
Mstislavas Dobužinskis


Piemenuko kostiumo eskizas Richardo Vagnerio (Richard Wagner) operai „Tanhoizeris“
1930 m.
Mstislavas Dobužinskis


Moterų choro kostiumo eskizas Richardo Vagnerio (Richard Wagner) operai „Tanhoizeris“
1930 m.
Mstislavas Dobužinskis


Moterų choro kostiumo eskizas Richardo Vagnerio (Richard Wagner) operai „Tanhoizeris“
1930 m.
Mstislavas Dobužinskis


Moterų choro kostiumo eskizas Richardo Vagnerio (Richard Wagner) operai „Tanhoizeris“
1930 m.
Mstislavas Dobužinskis


Moterų choro kostiumo eskizas Richardo Vagnerio (Richard Wagner) operai „Tanhoizeris“
1930 m.
Mstislavas Dobužinskis


IV veiksmo 1-ojo paveikslo scenovaizdžio eskizas Modesto Musorgskio operai „Borisas Godunovas“
1930 m.
Mstislavas Dobužinskis


Tėvo kostiumo eskizas Gustavo Šarpentjė (Gustav Charpentier) operai „Luiza“
1932 m.
Mstislavas Dobužinskis


Motinos kostiumo eskizas Gustavo Šarpentjė (Gustav Charpentier) operai „Luiza“
1932 m.
Mstislavas Dobužinskis
 Puslapis:    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos