Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS
Grafai Tiškevičiai   


Vladislavo Tiškevičiaus, Rusijos imperijos armijos karo sanitarijos tarnybos papulkininkio, portretas su žiemine uniforma
1914–1917 m.
Nežinomas fotografas


Antano Tiškevičiaus (1866–1919), sėdinčio krėsle, portretas
1916–1919 m.
Nežinomas fotografas


Palangos valsčiaus valdybos pastatas Rusijos imperijos laikais

Nežinomas fotografas


Vinjetė "Varėna"

D. Gordonas


Vinjetė "Varėnos valsčiaus pradžios mokyklos"

D. Gordonas


Rozalijos Bagdonienės portretas

M. Soferis


Irenos Parčevskaitės (1902–1981) portretas
1908–1910 m.
Karlas Šiperis-Ritas


Seserų Stefanijos, Elžbietos ir Irenos Suchanekaičių grupinis portretas Užutrakio (Trakų r.) dvare
1930–1937 m.
Nežinomas fotografas


Novo Mesto miesto panorama Slovėnijoje

Nežinomas fotografas


Kretingos dvaro stalius Vladislovas Suchanekas su žmona ir dukromis

Nežinomas fotografas
 Puslapis:    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25                  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos