Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS
Lietuvių liaudies menas   


Koplytėlė su Jėzaus iš Nazareto skulptūra

nežinomas


Skulptūra. Marija Skausmingoji (Sopulingoji)

nežinomas


Koplytėlė su Nukryžiuotoju

nežinomas


Skulptūra. Šventasis

nežinomas


Skulptūra. Angelas

nežinomas


Skulptūra. Angelas

nežinomas


Skulptūra. Šventoji

nežinomas


Skulptūra. Šventoji

nežinomas


Skulptūra. Šventasis

nežinomas


Skulptūra. Šventoji

nežinomas
 Puslapis:    1   2
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos