Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS
Švenčionių ir Ignalinos kraštas K. Ulozo, I. Šilkinio ir kitų autorių fotografijose   


Tverečius per Onines
1931
Karolis Ulozas


Prano Čepulėno vestuvės Pečiurkų kaime

Karolis Ulozas


Bielinytės Juzės bute per Sekmines
1936
Karolis Ulozas


Mielagėnų miestelio jaunimas pjauna malkas
1937
Karolis Ulozas


Pečiurkų kaimo vaikai Erzvėtos upėje
1936
Karolis Ulozas


Kukutėlių lauke augęs storiausias ąžuolas, kuris 1934 metais buvo nukirstas
1934
Karolis Ulozas


Grupė Tverečiaus jaunimo gegužinės metu
1935
Karolis Ulozas


Vosiūnų bažnytkaimyje pirmos Komunijos metu
1934
Karolis Ulozas


Saviveikla Tverečiuje
1935
Karolis Ulozas


Augusto Bernoto šeima
1937
Karolis Ulozas
 Puslapis:    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25                  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos