Į titulinį
LIETUVOS MUZIEJŲ VIRTUALIOS PARODOS
Koncertinės programos   


Ignaco Jano Paderevskio koncerto programa.
Koncerto, skirto paminėti M.K. Čiurlionio 10-osioms mirties metinėms, programa.
I-o abonentinio populiaraus Simfonini Koncerto programa.
Dviejų vakarų baletų programa.
Koncerto Valstybės teatre programa.
Vytauto Didžiojo universiteto pirmojo dešimtmečio sukaktuvių iškilmių programa.
Kauno Įgulos Bažnyčios Choro religinės muzikos koncerto programa.
Pianisto Aleksandro Uninskio koncerto programa.
IV- to Simfoninio koncerto programa.
Šv. Cecilijos Draugijos Vargonininkų Kursų Bažnytinės muzikos valandos programa.


 Puslapis:    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25                  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50                
  © LM ISC LIMIS    Visos teisės saugomos