EN / DE / FR 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
 

petras viščinis (1912–1998)

Petras Viščinis, „Laisvės Varpo“ lietuvių radijo programų Brocktone direktorius kalba savo klausytojams 1954 m. per WBMS radijo stotįGimė 1912 m. liepos 27 d. Druskininkuose. 1934 m. baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje, 1943 m.Vilniaus Universitetą, teisės fakultetą. Mokydamasis gimnazijoje ir studijuodamas Vilniaus Universitete aktyviai dalyvavo lietuviškoje visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Nuo 1930 m. reiškėsi Vilniaus lietuvių periodinėje spaudoje, lietuviškų vaidinimų organizavime, priklausė Vilniaus Lietuvių studentų sąjungai, 1935-37 metais buvo sąjungos pirmininkas. Už įvairiapusę lietuvišką veiklą lenkų okupacinės administracijos nekartą buvo persekiotas. 1939 metais Lietuvai atgavus Vilnių, P.Viščinis organizavo peticijas Sovietų Sąjungos vyriausybei, kad Druskininkų-Marcinkonių ruožas būtų sugražintas Lietuvai. Dirbo Vidaus reikalų ministerijos spaudos ir informacijos skyriuje. 1941 metais piliečių komiteto pakviestas tvarkė Eltos skyrių.

1944 metais pasitraukė į Vokietiją, dalyvavo Tremtinių komiteto veikloje, buvo jos reikalų vedėjas, vėliau vicepirmininkas. Leido kasdieninį biuletenį „Naujausios žinios“, dėstė lietuvių kalbą ir prekybinę teisę prekybos mokykloje.

1949 metais išvyko į JAV, apsigyveno Brocktone. Įsijungė į Tremtinių komiteto veiklą, kurį laiką buvo jo pirmininku, įsteigė šeštadieninę lituanistikos mokyklą. Dirbdamas fabrike darbininku laisvalaikiu, nuo 1954 m. iki 1995 m., radijo stoties „Laisvės Varpas“ lietuvių radijo programų Brocktone direktorius. Parengė statutus Franklino ir Sandaros klubams, organizavo išeivių lietuvių dailininkų parodas, koncertus. Vienas iš stambių Lietuvių Fondo (JAV) rėmėjų, buvo Bostono ir apylinkių LF įgaliotiniu.

Ruošdamasis grįžti į Lietuvą, tarpininkavo suteikiant M. K. Čiurlionio muziejui Druskininkuose LF finansinę paramą. 1995 m. Petras Viščinis apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino IV-ojo laipsnio ordinu. 1996 m. su žmona Miroslava sugrįžo į Druskininkus. Kuriamam Druskininkų miesto muziejui P. ir M. Viščiniai padovanojo sukauptą kolekciją: paveikslus, knygas, „Laisvės Varpo“ radijo garso įrašus. 1998 m. Petrui Viščiniui suteiktas Druskininkų miesto Garbės piliečio vardas.

Mirė 1998 m. lapkričio 24 d. Druskininkuose.

Nuotrauka iš Druskininkų miesto muziejaus

 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2016.09.28
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute