EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Rinkinys
Ekspozicija
  Edukacija  
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Kitos žinios
  Renginių archyvas  
   


2015 07 26 – 2015 09 02
eugenijaus Nalevaikos akvarelių paroda „Andantė“ Išsamiau »


JAV mecenatė apdovanojo V. K. Jonyno galeriją Išsamiau » 

 

 


Vytauto Kazimiero Jonyno galerija

Vytauto Kazimiero Jonyno galerija
Vytauto Kazimiero Jonyno galerija
(Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Kontaktai
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 41, LT-66164, Druskininkai.
Tel./faksas (8 ~ 313) 52 755.
Tel. (8 ~ 313) 55 553.
El. paštas: Jonynogalerija[at]gmail.com

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
antradieniais – sekmadieniais 11–17 val.

Pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis nedirba.

Bilieto kaina:
suaugusiesiems – 1,50 €.
50% nuolaida taikoma moksleiviams, studentams, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams.
Nemokamai galeriją lanko ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų auklėtiniai, I ir II grupės invalidai, Respublikos muziejininkai, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai, Dailininkų ir Žurnalistų sąjungų nariai, Dailės akademijos, VDU Menų fakulteto studentai, dailės mokyklų mokiniai.

Rinkinys
Dailininko, profesoriaus Vytauto Kazimiero Jonyno (1907–1997) grafikos kūriniai (medžio raižiniai, litografijos), piešiniai, pastelės, akvarelės, vitražų projektai, pašto ženklai, gausi foto ir video medžiaga apie kūrinius Jungtinių Amerikos Valstijų bažnyčioms.

Ekspozicija

Ekspozicijos pradžia buvusioje dailininko studijoje – erdvioje aukštoje patalpoje su židiniu. Čia chronologiškai eksponuojami europinio laikotarpio profesoriaus medžio raižiniai, iliustracijos, piešiniai, litografijos atskleidžia dailininko meistrystės pradžias ir aukštumas.

V. K. Jonynas gimė 1907 m. kovo 16 d. Alytaus apskrityje. Nuo mažens piešė, lipdė, skobė. Vidurinį išsilavinimą įgijo Kudirkos Naumiesčio ir Kauno gimnazijose, 1923–1929 m. mokėsi Lietuvos meno mokykloje Kaune.

1931 m. išvyko į Paryžių tęsti studijų. XX a. pradžios menų sostinės Paryžiaus 40 000 menininkų kuriama avangardinė atmosfera uždegė tikėjimu meno galia, kartu skatino atsigręžti į praeities meno patirtis, mat tikras profesionalas yra tas , kuriame – visas pasaulis. V. K. Jonynas, kaip ir kiti jo kartos jauni dailininkai iš Lietuvos atranda lietuvių liaudies meno (ypač skulptūros, grafikos, tekstilės) plastines vertybes, kur amžiais grynintose formose, linijose ir spalvose užkoduota giluminė tautos dvasinė patirtis – pasaulio jausena. Ekspozicija pradedama Paryžiuje sukurtais medžio raižiniais, kuriuose atkartojant liaudies raižinių stilistinius principus, bręstantis menininkas palaipsniui atranda savąją kalbą.

Baigęs dvi aukštąsias mokyklas (vienoje įgyja medžio raižinių ir knygos meno specialybę, kitoje – medžio skulptūros ir baldų konstravimo) ir surengęs personalinę parodą, 1935 m. sugrįžta į Kauną, dalyvauja jaunųjų dailininkų grupės „Ars“ veikloje, dėsto Kauno meno mokykloje, vėliau – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktorius.

1938–1939 m. sukuria medžio raižinius – iliustracijas Kristijono Donelaičio poemai „Metai“. Šios iliustracijos – lietuvių profesionaliosios grafikos aukso fondas.

Galerijoje eksponuojamos 8 iliustracijos ir titulinis knygos puslapis. Anot tapytojo Antano Gudaičio, tai didelis dailės kūrinys visoje Europoje: nepaprastai virtuoziškas, įdomus meniniu sumanymu. 1940 m. išraižo iliustracijas P. Cvirkos „Žemei maitintojai“, 1942 raižinį „Zapyškio bažnyčia“ (eksponuojamas galerijoje). 1944 m. dailininkas pasitraukia į Vokietiją.

Kinta pasaulis, gyvenama vieta, keičiasi pats dailininkas ir jo kūryba. 1946 m. geram pažįstamam R. Šmitleinui padedant, V. K. Jonynas įkuria Freiburgo meno mokyklą. Dauguma jos studentų ir dėstytojų lietuviai.

Šalia medžio raižinių atsiranda kitom technikom sukurti darbai – spontaniškos 1946 m. V. Šekspyro „Hamleto“ iliustracijos ženklina naują raišką, 1950–1951 m. Mainco litografijos spinduliuoja harmonizuotą spontaniškumą – „meistrystę su siela“. Freiburge kuriančius lietuvius veikia prancūzų ir vokiečių kultūra, modernusis jų menas. V. K. Jonynas taip pat žygiuoja atradimų keliu.

Galerijoje Vokietijos laikotarpis pristatomas medžio raižinių iliustracijomis J. V. Getės „Jaunojo Verterio kančioms“(pradėtos 1943 m. Kaune, 1947 m. baigtos Freiburge), P. Merime „Lokiui“. Pirmąkart eksponuojamos iliustracijos V. Šekspyro „Hamletui“ (knyga neišleista), O. Milašiaus „Migeliui Manjarai“ (knyga neišleista), J. V. Getės „Mainco apgulimui“. Iš natūros piešti Nicos, Freiburgo, Vilifranco, Monte Karlo, Sigmaringeno ir kt. peizažai, Mainco litografijos.

Nedideliame kambarėlyje eksponuojami dailininko darbo įrankiai bei medžiagos, medžio raižinių klišės. Ant itališko trikojo – 1950 m. piešinys sangina „Moters aktas“.

Čia eksponuojama papildyta V. K. Jonyno pašto ženklų, sukurtų keturioms Vokietijos žemėms, kolekcija. 1951 m. V. K. Jonynas išvyko į Jungtines Valstijas. Dėstė, įkūrė Vitražo studiją. Jo vitražai įgyvendinti 60-yje objektų, dauguma bažnyčiose, kai kuriose iš jų dailininkas sukūręs įspūdingus vienalyčius interjerus. Galerijos lenktame koridoriuje, 16-oje rėmų, foto medžiagoje, parodyta nedidelė profesoriaus sukurto religinio meno dalis. Kitose galerijos patalpose – tapybos, grafikos darbai, piešiniai, skulptūros, bareljefai, keturių dalių vitražas. Eksponuojamas iš kolekcionieriaus A. A. Juškio pasiskolintas 1982 m. tapybos darbas. Rodoma video medžiaga, kurioje profesorius pasakoja apie savo gyvenimą ir kūrybą, pristatomi kūriniai bažnyčioms.

Parodos, renginiai
Rengiamos dailininko V. K. Jonyno dailės kūrinių parodos komplektuojamos iš čia esančio rinkinio.
Bendradarbiaujant su V. K. Jonyno vaikų dailės mokykla rengiamos šios mokyklos auklėtinių kūrybos parodos.
Organizuojami klasikinės muzikos koncertai, etnokultūriniai vakarai.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Edukacinės programos

Kitos žinios
Galerija pastatyta 1989 m. (architektas A. Kančas).
1993 m. lapkričio 4 d. V. K. Jonyno galerija (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialas) atvėrė duris. Iki pat mirties (1997 m.) dailininkas galerijoje praleisdavo vasaras, bendraudavo su lankytojais, komentuodavo savo kūrybą.
Visi galerijoje saugomi jo kūriniai – dailininko dovana Lietuvai.
Skaitlingus V. K. Jonyno dailės kūrinių rinkinius turi Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir Lietuvos dailės muziejus.

Renginių archyvas
[2012 10 04 – 2012 11 26] Virginijos Kirvelienės tekstilės darbų paroda „Po atspaudo ženklu“. Išsamiau >
[2012 08 14] Nemokamą ekskursija „V. K. Jonynas- lietuvis dailininkas pasaulio meridianuose“ ir paskaita „Iš V. K. Jonyno portretų istorijos“ (iš ciklo „V. K. Jonyno biografiniai punktyrai").
Išsamiau >
[2012 06 15 – 2012 07 15] Vijos Tarabildienės akvarelių paroda „Tapatybės mozaika“. Išsamiau >
[2012 03 24 – 2012 05 25] V. K. Jonyno kūrybos paroda „Žingsniai iš praeities“. Išsamiau > 
[2012 05 17] Muziejų naktis V. K. Jonyno galerijoje. Išsamiau >
[2010 06 14 – 2010 09 01] Magdalenos Birutės Stankūnės-Stankūnienės (JAV) jubiliejinė paroda „Žiedais kaišytu nostalgijos keliu“
[
2010 06 17 – 2010 07 04] Vaclovo Rataiskio-Rato (Australija) 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda „Džiaugsmo dailininkas“
[2010 02 26 – 2010 04 15] XX a. piešinių ir plakatų paroda „Įvardyti Lietuvą“
[2010 02 26 – 2010 04 15] V. K. Jonyno kūrinių paroda „Niujorko etiudai“
[2009 06 26 – 2009 08 30] Čikagos M. K. Čiurlionio galerijos dovanotų kūrinių paroda „Palaimink, Lietuva, mane“.

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.27
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute