EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Ekspozicija
Istorijos fragmentai
  Renginių archyvas  
   

Edukacinė programa „Gynę tiesą, tikėjimą ir bažnyčią“. Išsamiau >

Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Druskininkai | Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus

Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejus

Kontaktai
Adresas: Vilniaus al. 24, LT-66119, Druskininkai.
Tel.: (8 ~ 313) 45 842 arba (8 ~ 313) 52 831.
Mob. tel. 8 656 08 373.
El. p. kazlauskasrezmuziejus[at]gmail.com
Direktorius – Gintautas Kazlauskas.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
trečiadieniais ir sekmadieniais 13–17 val.
Įėjimas nemokas.
Muziejus dirba visuomeniniais pagrindais.

Ekskursijos:
„Partizanų takais“ (autobusu 3–4 val.);
„Neatskleisti Druskininkų istorijos puslapiai“ (pėsčiomis 2–3 val.).

Ekspozicija
Ekspoziciniai stendai pasakoja apie 1944–1953 m. visos Lietuvos pasipriešinimo sąjūdį, atskirai nušviečiamos Dainavos apygardos partizanų kovos, moterų dalyvavimas partizaniniame judėjime. Įrengtas tremtinių skyrelis, rašytojo ir vertėjo A. Dambrausko memorialinis kambarys. Ekspozicijoje daug fotonuotraukų, daiktinių eksponatų, dokumentų, periodinės spaudos.

Istorijos fragmentai
Muziejaus ištakos – Druskininkų „Atgimimo“ vidurinėje mokykloje 1993–1994 m. surengta paroda. Vėliau savivaldybė skyrė patalpas Vilniaus al. 44. Muziejus atidarytas 1996 m. gruodžio 29 d. Daug jėgų kuriant muziejų įdėjo G. Kazlauskas, vienas Tremtinių sąjungos vadovų. Viena pirmųjų Tremtinių sąjungos suorganizuotų akcijų buvo pavadinta „Lietuvišką knygą – Vilnijos krašto mokykloms“. Keli šimtai knygų buvo nuvežta į Šalčininkų raj. Turgelių pradinę ir Jašiūnų pagrindinę mokyklas. Ten koncertavo Druskininkų tremtinių choras, 3-osios vidurinės mokyklos etnografinis ansamblis. 1997 m. Druskininkų miškuose atstatytos dvi partizanų slėptuvės, kuriose rezistencinės kovos metais lankėsi partizanų vadai J. Kazimieraitis, A. Ramanauskas-Vanagas. Muziejaus organizatoriai, Tremtinių sąjungos nariai muziejuje organizuoja susirinkimus, veda ekskursijas. G. Kazlausko pastangomis moksleiviams vedama ekskursija „Partizanų takais“; ji prasideda muziejuje, o baigiama partizanų slėptuvėse. Po to moksleiviai rašo rašinėlius apie tai, ką matė ekskursijoje. Geriausių rašinėlių autoriams organizuojamos išvykos į Vilnių, Marijampolės rezistencijos muziejų. Muziejų ir partizanų slėptuves jau aplankė per 1000 vietos moksleivių. Šios ekskursijos daro didelį įspūdį jaunimui. Štai ką rašė viena iš moksleivių:
„Vakar devintą valandą su klase išvažiavome į Tremtinių muziejų. Muziejuje buvo labai įdomu. Tiek daug partizanų nuotraukų! Kiek daug išlikusių daiktų! Ir iš Sibiro, ir iš partizanų žeminių. Iš Sibiro išlikęs tremtinio batas. O koks jis keistas! Toks didelis. Turbūt jis buvo skirtas sniegynais ir pusnynais braidžioti.
Ekskursijos vadovas mums papasakojo apie penkis brolius. Jie visi žuvo. O žmonės paėmė vieno šalikėlį, o kito nosinaitę ir atidavė motinai. Ji šiuos du daiktus nešiojo iki pat savo mirties. Po motinos mirties šalikėlis ir nosinaitė atsidūrė Tremtinių muziejuje. Muziejuje yra šachmatai, daug rankdarbių, knygų, medžio liekanų iš sudegusios žeminės.
Mes nuvažiavome prie pirmosios žeminės. Ji buvo apmūryta. Laipteliai mūriniai. Viduje viskas iš medžio. Anksčiau laiptelių nebuvo. Partizanai įeidavo per liuką. Žeminės būdavo mažos. Joje tilpdavo tik keturi partizanai. Nors kai reikėdavo, net penkiolika sutilpdavo.
Po to mes išvykome prie kitos žeminės. Ji yra ant upelio kranto. Žeminė labai geroje vietoje. Iš vienos pusės teka upelis, todėl partizanai iš vienos pusės buvo apsaugoti.
Manau, kad partizanai mirties nenusipelnė. Enkavedistai kalti dėl jų mirčių.“
Diana Sinkevičiūtė, 4a klasė, Atgimimo vidurinė mokykla

Renginių archyvas
[2009 10 10] Šv. Mišios už žuvusius Pietų Lietuvos partizanus Ratnyčios šv. Baltramiejaus bažnyčioje; Viršurodukio kaime atidengtas ir šventintas paminklas „Šaudyta Lietuva“, stendo „Partizanų pagerbimo sąskrydžiai“ pristatymas, mokyklų meno kolektyvų pasirodymas, vaišės su kareiviška koše ir kt.  

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.27
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute