EN / DE / FR 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
 
Duomenų bazės | Lietuvos muziejų archyvų fondai | Lietuvos dailės muziejaus archyvo fondai

 

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS ARCHYVO FONDAI

     I. INFORMACIJA APIE MUZIEJŲ    

Muziejaus pavadinimas, adresas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Aprašymus užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos. Jūrate Mardosienė, archyvarė
Telefono Nr., kontaktams. (8~5) 2617686.
El. p. adresas, kontaktams. muziejus@ldm.lt

Lietuvos dailės muziejaus pavadinimas per gyvavimo metus buvo kelis kartus keistas:
1933 m. – Vilniaus savivaldybės miesto muziejus (spaudoje – Vilniaus miesto muziejus);
1940 m. – Vilniaus valstybinis miesto muziejus (spaudoje – Vilniaus miesto muziejus);
1941 m. – Vilniaus valstybinis dailės muziejus;
1965 m. – Lietuvos TSR valstybinis dailės muziejus;
1990 m. – Lietuvos dailės muziejus.

     II. MUZIEJAUS ARCHYVO FONDAI   

 

 

 
   F. 1    
 
Fondo numeris, pavadinimas. F. 1.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Aukštesnių institucijų įsakymai, muziejaus darbo planai ir ataskaitos, posėdžių protokolai, susirašinėjimas muziejaus veiklos klausimais, eksponatų priėmimo ir perdavimo aktai, pirktų eksponatų ir knygų sąskaitos, parodų lankytojų atsiliepimų knygos, restauruotų kūrinių pasai, darbuotojų asmens bylos, kt.
Fonde esančių bylų skaičius. 2271 byla
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1934–1989 metai.
Fonde saugomų dokumentų autoriai. LDM darbuotojai ir su jais darbo reikalais bendravusių įstaigų, organizacijų darbuotojai ier kt.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai mašinraščiai.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. – Vilnius.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.
 
    F. 2    
 
Fondo numeris, pavadinimas. F. 2.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Hitlerinės okupacijos metu vykdytos muziejinės veiklos dokumentacija.
Fonde esančių bylų skaičius. 52 bylos.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1941–1944 metai.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai mašinraščiai.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Vilnius.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

     F. 4    

Fondo numeris, pavadinimas. F. 4.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Aukštesnių institucijų įsakymai, muziejaus darbo planai ir ataskaitos, posėdžių protokolai, susirašinėjimas muziejaus veiklos klausimais, eksponatų priėmimo ir perdavimo aktai, restauruotų kūrinių pasai, darbuotojų asmens bylos, kt.
Fonde esančių bylų skaičius. 276 bylos.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1990 ir tęsiamas iki šiol.
Fonde saugomų dokumentų autoriai. LDM darbuotojai ir su jais darbo reikalais bendravusių įstaigų, organizacijų darbuotojai. 
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Lietuvių kalba.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Vilnius.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas) Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

    A 1. XVII–XX  amžių civilinių, religinių, karinių organizacijų ir įstaigų dokumentinė medžiaga   

Fondo numeris, pavadinimas. A-1. XVII–XX amžių civilinių, religinių, karinių organizacijų ir įstaigų dokumentinė medžiaga.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Šauktinių registras 1963m. ; popiežiaus Klemenso XII bulė, leidžianti įsteigti Marijos Mergelės kongregacija 1735 m.; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Mykolo Čartoriskio sprendimas Vilniaus miesto reikalu dėl posesijos su Francu Tyzenhauzu 1758 m. ir kt.
Fonde esančių bylų skaičius. 142 bylos.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1630-1935 metai.
Fonde saugomų dokumentų tipai. Rankraščiai. Lotynų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva, kai kurios kitos Europos valstybės.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

    A-2. Vilniaus katedros gelbėjimo komitetas    

Fondo numeris, pavadinimas. A-2. Vilniaus katedros gelbėjimo komitetas.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Vilniaus katedros pamatų tyrinėjimo protokolai, polių betonavimo darbų registracija, konstrukcijų skaičiavimai, 1931–1933 metų antžeminių dalių išmatavimai, pamatų tyrimo medžiaga, rūsiuose esančių kriptų išmatavimai.
Fonde esančių bylų skaičius. 9 bylos.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1931–1933 metai.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai, brėžiniai.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Vilnius, kai kurios kitos Lietuvos vietovės.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

    B-1. Mikalojus Vorobjovas (1903–1954) meno istorikas, filosofijos daktaras  

Fondo numeris, pavadinimas. B-1. Milkalojus Vorobjovas (1903-1954) meno istorikas, filosofijos daktaras.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Disertacija „Die Fensterformen Dominikus Zimermanus“, straipsniai ir medžiaga M. K. Čiurlionio monografijai, filosofijos, architektūros, meno istorijos, dailės ir kt. klausimais, laiškai, sąskaitos, mokykliniai sąsiuviniai, dienynai ir kt.
Fonde esančių bylų skaičius. 100 bylų.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1911–1944 metai.
Fonde saugomų dokumentų autoriai. M. Vorobjovas, jo artimieji, draugai ir kt.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai mašinraščiai, spaudiniai.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva ir kt.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

    B-2. Antanas Jaroševičius (1870–1956) dailininkas   

Fondo numeris, pavadinimas. B-2. Antanas Jaroševičius (1870–1956) dailininkas.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Rankraščiai ir straipsniai taikomosios dailės ir liaudies meno klausimais, atsiminimai. Jaroševičiaus ir jo šeimos narių laiškai ir fotonuotraukos, straipsnių iškarpos, žurnalai meno ir kt. klausimais.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1903–1944 metai.
Fonde esančių bylų skaičius. 42 bylos.
Fonde saugomų dokumentų autoriai. A. Jaroševičius ir kt.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai, mašinraščiai.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva ir kt.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

     B-3. Justinas Vienožinskis (1886–1960), dailininkas profesorius   

Fondo numeris, pavadinimas. B-3. Justinas Vienožinskis (1886–1960), dailininkas profesorius.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Dailininkų autobiografijos: P. Aleksandravičiaus, R. Antinio, N Arbit-Blato, J. Bagdono, G. Bagdonavičiaus, Z . Bekerio B. Bučo, M. Bulakos, J. Dagio, A. Dargio, V. Dobužinskio, O. Dubeneckienės-Kalpokienės, V. Eidukevičiaus, C. Epšteinaitės, V. F. Sipavičiaus, Š. Feigenzono, E. Grajauskaitės-Pazukienės, A. Jaroševičiaus, V. K. Jonyno, A Janulio, J. Janulio, A. Josimo, V. Jurkūno, M. Katiliūtės, P. Kaufmano, Č. Kontrimo, R. Krinicko, A. Kučo, T. Kulakausko, E. Kulviečio, M. Lapinskaitės, J. Lipšico, A. Marčiulionio, M . Menčinsko, J. Mesenbliumo, J. Mikėno, M. Minginaitės, V. Norkevičiaus, M. Nosaliaus, J, Penčylos, Č. Percikovičiūtė T. Petraičio, K. Petrikaitės-Tulienės, N. Petrulio, I. Piščiko, P. Puzino, J. Staniko, J. Svirskio, A. Šepečio, J. Šileikos, M. Šileikio, K. Šimonio, V. Šleivytės, A. Šukio, I. Trečiokaitės-Žebenkienės, L. Vaineikytės, J. Vaičio, J. Vienožinskio, G. Lurjytės, N. Luščinaitės-Žiurenkonienės
Kūrinių nuotraukos: J. Aleknavičiaus, P. Aleksandravičiaus, R. Antinio, N. Arbit-Blato, J. Bagdono, G. Bagdonavičiaus, M. Bandao, Z. Bekerio, V. Bičiūno, B. Bučo, M. Bulakos J. Buračo, M. K. Čiurlionio J. Dagio, A. Dargio, T. Daugirdo, V. Didžioko, B Didžiokienės, M. Dobužinskio, O. Dubeneckienės-Kalpokienės, V. Dubenecko, V. Eidukevičiaus, C. Epšteinaitės, V. F. Sipavičiaus, A. Galdiko, E. Grajauskaitės-Pazukienės, A. Gudaičio, A. Jaroševičiaus , V. K. Jonyno, A. Janulio, J. Janulio, Č. Janušo, A. K. Jonyno, V. Jurkūno, Č. Kontrimo, R. Krinicko, A. Kučo, T. Kulakausko, E. Kulviečio, J. Kuzminskis, M. Lapinskaitės, J. Lipšico, P. Lukočiaus, A. Marčiulionio, G. Markuso, M. Menčinsko, J. Mesenbliumo, J. Mikėno, V. Kairiūkščio, P. Kalpoko, R. Kalpoko, M. Katiliūtės, P. Kaufmano, E. Každailevičiūtės, L. Kazokas, M. Minginaitės V. Norkevičiaus, M. Nosaliaus, J. Penčylos, Č. Percikovičiūtė, T. Petraičio, V. Petravičiaus, K. Petrikaitės-Tulienės, N. Petrulio, I. Piščiko, B. Pundziaus, P. Puzino, M. Račkauskaitės, V. Rataiskio, P. Rimšos, A. Samuolio N. Staniko, J. Steponavičiaus, A. Smetonos, J. Svirskio, A. Šepečio, J. Šileikos, M. Šileikio, K. Šimonio, A. Šimkūno, K. Sklėriaus I. Šlapelio, V. Šleivytės, A. Šukio, I. Trečiokaitės-Žebenkienės, L. Truikio, S. Ušinsko L. Vaineikytės, J. Vaičio, A. Valeškos, A. Varno, P. Verbicko, J. Vienožinskio, J. Zikaro, A. Žmuidzinavičius, S. Žuko, G. Lurjytės, N. Luščinaitės-Žiurenkovienės.
Fonde esančių bylų skaičius. 173 bylos.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1936–1959 metai.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai, mašinraščiai, fotonuotraukos
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Įvairios vietovės Lietuvoje ir kt.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

    B-4. Laurynas Stuoka-Gucevičius (1753–1798) architektas   

Fondo numeris, pavadinimas. B-4. Laurynas Stuoka-Gucevičius (1753–1798) architektas.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Montrimų, Žakovičių-Gucevičių genealogijos dokumentai; Lauryno Gucevičiaus gimimo metrika, laiškai Stanislovui Augustui ir gauti atsakymai; išrašai iš Vilniaus vaivadijos žemės knygų, daugiausia iš Ukmergės 1663–1862 m.
Fonde esančių bylų skaičius. 1 byla.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1663–1862 metai.
Fonde saugomų dokumentų autoriai. Įvairūs
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva ir kt.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

 

    B-5. XVIII–XX amžiaus įvairių asmenų užrašai,dienoraščiai, katalogai ir kt.    

Fondo numeris, pavadinimas. B-5. XVIII–XX amžiaus įvairių asmenų užrašai, dienoraščiai, katalogai ir kt.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Įvairių asmenų užrašai, dienoraščiai, katalogai: Sylva rerum Lietuvos Dvasininko dienoraštis, enciklopedinių žinių rinkinys; Vladislovo Zahorskio Vilniaus mokslo bičiulių draugijos muziejaus numizmatų skyriaus katalogai; Rankraščiai apie Vilniaus Katedra ir Katedros aikštę, Vilniaus pilį; E. Sinkevičiūtės-Pšijalgovskos gyvenimo aprašymas ir kt.
Fonde esančių bylų skaičius. 53 bylos
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1792–1964 metai.
Fonde saugomų dokumentų autoriai. Įvairūs.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai, mašinraščiai, fotonuotraukos.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva ir kt.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

   

B-6. Muziejaus darbuotojų rankraščių kolekcija    

Fondo numeris, pavadinimas. B-6. Muziejaus darbuotojų rankraščių kolekcija.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Ekspozicijų vadovai, restauravimo metodine medžiaga, straipsniai, apybraižos ir kt.
Fonde esančių bylų skaičius. 66 bylos.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1942–1988 metai.
Fonde saugomų dokumentų autoriai. A. Bėkšta, V. Drėma, G. Drėmaitė, P. Gudynas, V. Gasiunas, R. Janonienė, P. Jučys, P. Juodelis, J. Katinaitė, J. Maceika, A. Mikėnaitė, P. Svičiulienė, J. Senvaitienė, E. Šmigelskaitė, J. Širkaitė, R. Šidlauskas, V. Uloza, S. Zaviša.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Mašinraščiai
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas) Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

   

B-7. Jadvyga Katinaitė-Matuliauskienė (1924–1971) dailėtyrininkė, muziejininkė    

Fondo numeris, pavadinimas. B-7. Jadvyga Katinaitė-Matuliauskienė (1924–1971) dailėtyrininkė, muziejininkė.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Monografinė medžiaga taikomosios dailės klausimais.
Fonde esančių bylų skaičius. 11 bylų.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1960–1962 metai.
Fonde saugomų dokumentų autoriai. J. Katinaitė-Matuliauskienė.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai mašinraščiai, fotonuotraukos.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva ir kt.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

   

B-8. Lietuvos menininkų, gyvenančių užsienyje, biografinės medžiagos kolekcija 

Fondo numeris, pavadinimas. B-8. Lietuvos menininkų, gyvenančių užsienyje, biografinės medžiagos kolekcija.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija) Medžiaga apie išeivijos dailininkus [JAV ir kt. šalių spaudos leidinių iškarpos].
Fonde esančių bylų skaičius. 350 bylų.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)].
Fonde saugomų dokumentų autoriai. Įvairūs.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Kopijos iškarpos nuotraukos ir kt.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva ir kt.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas) Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

   

B-9. Juozapas Kamarauskas (1874-1946) inžinierius architektas    

Fondo numeris, pavadinimas. B-9. Juozapas Kamarauskas (1874-1946) inžinierius architektas.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija). Dienoraštis, asmens dokumentai, laiškai, fotonuotraukos.
Fonde esančių bylų skaičius. 34 bylos
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1832–1945 metai.
Fonde saugomų dokumentų autoriai. Įvairūs.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai, fotonuotraukos.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva ir kt.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas) Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

   

B-10. Edmundas Laucevičius (1906–1973) kultūros istorikas   

Fondo numeris, pavadinimas. B-10. Edmundas Laucevičius (1906–1973) kultūros istorikas.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija) Rankraštis apie auksakalystę, medžiaga knygai Popierius Lietuvoje, asmeniniai dokumentai, laiškai, nuotraukos.
Fonde esančių bylų skaičius. 64.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)].
Fonde saugomų dokumentų autoriai. Įvairūs.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai, dokumentai, nuotraukos.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva ir kt.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas) Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

   

 B-11. Lidija Okulevičiūtė (1912–1982) dailininkė-restauratorė    

Fondo numeris, pavadinimas. B-11. Lidija Okulevičiūtė (1912–1982) dailininkė-restauratorė.
Fondo sudarytojas. Lietuvos dailės muziejus. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel.: (8 ~ 5) 262 80 30, (8 ~ 5) 262 18 83. Faksas (8 ~ 5) 212 60 06. El. paštas: muziejus@ldm.lt. Svetainė internete: http://www.ldm.lt
Trumpas fonde esančios medžiagos aprašymas (fondo anotacija) Straipsniai apie karaimus, Seraja Šapšalo ir kt. laiškai, asmens dokumentai, fotonuotraukos.
Fonde esančių bylų skaičius. 25 bylos.
Fonde saugomų dokumentų datavimas [į fondą įtrauktų bylų chronologinės ribos (datos)]. 1921–1982 metai.
Fonde saugomų dokumentų autoriai. Įvairūs.
Fonde saugomų dokumentų tipai (pagaminimo būdas, kalba). Rankraščiai, mašinraščiai lenkų, lietuviu, rusų, persu, turkų kalbomis.
Fonde saugomų dokumentų sukūrimo vieta. Lietuva.
Fondo saugojimo vieta, vieta, kur vartotojas gali susipažinti su bylomis (adresas). Lietuvos dailės muziejaus archyvas. Bokšto g. 5, LT-01126, Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 261 76 86.

 

 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2013.11.26
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute