EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Rinkinys
Ekspozicija
Mokslinė veikla
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Istorijos fragmentai
Straipsniai spaudoje
Muziejaus rėmėjas
   

Lithuanian integral museum
information system (LIMIS)


Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Vilnius | Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto medicinos istorijos muziejus

Medicinos instrumentaiVilniaus universiteto medicinos fakulteto medicinos istorijos muziejus

(Vilniaus universiteto muziejaus padalinys)

Kontaktai
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101, Vilnius.
Tel./faksas (8 ~ 5) 239 87 43.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 8–12 val.; 13–17 val.

Rinkinys
Rinkinys susideda iš septynių pagrindinių grupių ir atspindi pagrindinę muziejaus kryptį ir jo veiklą:  personalinės kolekcijos; biblioteka; fotoikonografinė medžiaga; medicinos instrumentai; vaistų kolekcijos; archyviniai dokumentai; įvairios paskirties aparatūra.

Personalinės kolekcijos
Jo pagrindą sudaro Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorių ir dėstytojų personalinės kolekcijos.
F 1 – doc. V. Baronas,
F 2 – doc. A. Žygas,
F 3 – doc. V. Micelmacheris,
F 4- prof. S. Pavilonis,
F 5- prof. C. Kibarskis,
Medicinos įrankiaiF 6- J. Serapinas,
F 7- R. Kondratas,
F 8 – prof. G. Česnys,
F 9 – mišrus (įvairių asmenų),
F 10 – J. Staugaitis.

Biblioteka
Saugojama knygos, periodiniai leidiniai per 4000 vienetų.

Fotoikonografinė medžiaga
Albumai, plakatai, nuotraukos, piešiniai, lentelės

Medicinos instrumentai
Saugoma įvairios paskirties ir skirtingo istorinio laikotarpio instrumentai, pagaminti Vokietijoje, Anglijoje, Amerikoje.

Vaistų kolekcijos

Archyviniai dokumentai

Įvairios paskirties aparatūra
1699 m. Leipcige išleista P. Verheyven medicinos knyga „Corporis humani anatomia…“ Muziejuje, bibliotekoje, saugoma vienas iš seniausių eksponatų – prieš 300 metų (1699.) Leipcige išleista P. Verheyven medicinos knyga „Corporis humani anatomia…“ Viena įdomiausių kolekcijų – neseniai artimųjų perduotas ilgamečio Medicinos fakulteto dekano profesoriaus Salezijaus Pavilonio palikimas. Unikaliuose dokumentuose atsispindi įžymaus lietuvių anatomo ir antropologo pedagoginė, mokslinė, administracinė ir visuomeninė veikla.Retas kuris iš medikų galėtų pasigirti išdirbęs penkiasdešimt dvejus metus viename darbe (1941–1993), keturiasdešimt dvejus katedros vedėju, dvidešimt penkerius fakulteto dekanu (1956-1965, 1968–1984), paskelbęs per 500 spausdintų darbų. Ekspozicijoje yra įrengtas buvusio dekano kampelis, kuriame sukurta jo kabineto darbinė nuotaika. Saugojama senos ikikarinės kartos spausdinimo mašinėlė, rašymo priemonės, kiti asmeniniai jo daiktai.
Išskirtinis savo reikšmingumu yra Jono Staugaičio (1868–1953) archyvas. Nors saugojama tik nedidelė jo dalis, tačiau jinai atspindi garbingą Lietuvos tarpukario medicinos istorijos praeitį. Iš esamų dokumentų, nors ir dalinai, tačiau jaučiama buvusio ilgamečio Medicinos” žurnalo redaktoriaus (1922 –1944) ilgametė veikla. Tai ir istorinė 1920–1922 metų Lietuvos Gydytojų suvažiavimų medžiaga, finansinės veiklos ataskaitos, straipsnių kopijos, eilė unikalių dokumentų.
Kiekvienais metais MIM muziejus pasipildo reikšmingais eksponatais. Galima paminėti vieną iš įdomesnių kolekcijų. Amerikoje gyvenantis J. Dainauskas padovanojo muziejui „Aukso fondą“, kurį sudaro 163 knygos medicinos istorijos tematika. Šios knygos tai pasaulietinės medicinos istorijos lobynas, išsamus kiekvienos šalies medicinos raidos etapų ir specifinių ypatybių išskyrimas ir aprašymas paįvairintas nuostabiomis iliustracijomis, nuotraukomis.

Ekspozicija
„XX a. Lietuvos gydytojai“.

Mokslinė veikla
Nuolat rengiama ir publikuojama medžiaga iš Lietuvos medicinos istorijos, medicinos periodikos, dalyvaujama respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose medicinos istorijos temomis.
S. Stakulienė 1998–2002 m. spaudai parengė knygą „Profesorius Gintautas Česnys” : bibliografinė rodyklė (1998);
S. Stakulienė. Jonas Staugaitis ir „Me spaudoje dicina“ 1922–1944 m. // Bibliografija 2000. - Vilnius, 2001;
S. Stakulienė. Lietuviškosios medicinos periodikos raida 1904–1944 m. // Bibliografija1999. - Vilnius, 2000;periodika: ištakos ir raida Lietuvoje iki XX a. trečiojo dešimtmečio // Knygotyra, 2002, t. 37;
Lietuviškoji mokslinė medicinos periodika Lietuvoje XX a. trečiajame–penktajame dešimtmetyje (iki 1944 m.) // Knygotyra, 2002, t. 39.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Lietuvos medicinos istorijos, etikos paskaitų ir seminarų vedimas;
Leidybinė veikla.

Istorijos fragmentai
1989 m. gegužės 17 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete buvo įkurtas Medicinos istorijos muziejus-archyvas. Jo vedėjas A. Andriušis parengė ekspozicinės įrangos projektą, kuris dėl lėšų stokos nebuvo įgyvendintas.
1998 m. gegužės 1 d. Medicinos fakultete įkūrus Medicinos istorijos ir informacijos centrą, muziejus-archyvas reorganizuotas į Medicinos istorijos muziejų ir tapo šio centro struktūriniu padaliniu, 2002 m. po VU Medicinos fakulteto reorganizacijos muziejus tapo VU Visuomenės sveikatos instituto struktūriniu padaliniu prie Medicinos istorijos ir etikos skyriaus.
1999 m. Kultūros ministerijoje muziejus įregistruotas kaip žinybinė įstaiga.
2000 m. jis tapo Lietuvos muziejų asociacijos ir Europos medicinos istorijos muziejų asociacijos nariu.

Straipsniai spaudoje
S.Stakulienė. Tarptautinis medicinos paveldo specialistų seminaras – jungtis tarp žemynų
S. Stakulienė. Vilniaus universiteto muziejai: praeitis, dabartis ir ateitis

Muziejaus rėmėjas

Renginių archyvas
[2010 06 19]  „Tebūnie naktis“. Ekskursijos: vaizdingai pristatoma patologijos ekspozicija, chirurginių instrumentų kolekcija, VU Medicinos fakulteto istorija, dabarties aktualijos

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.19
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute