EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Rinkinys
Ekspozicija
  Vertingiausios kolekcijos  
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Kita muziejaus veikla
Istorijos fragmentai
Publikacijos spaudoje
   

pasieniečių muziejus

Kontaktai
Adresas: Medininkų k., LT–13019 Vilniaus r. sav. (Pasieniečių mokykla).
Tel. (8 ~ 5) 219 82 65.
Mob. 8 663 69 341.
Faksas (8 ~ 5) 232 51 54.
El. paštas pasienieciu.muziejus[at]vsat.vrm.lt
Vedėja – Loreta Dumbauskienė.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 9–16 val.

Pasieniečių uniformosEkskursijos
Pasieniečių muziejus įsikūręs Pasieniečių mokyklos, esančios Medininkų kaime Vilniaus rajone, administracinio korpuso mansardiniame aukšte.
Muziejaus lankymas yra nemokamas, tačiau jis įrengtas uždaroje teritorijoje ir veikia asmenų judėjimo kontrolės sistema, todėl yra priimami iš anksto registruoti lankytojai ir organizuotos grupės.

Rinkinys
Muziejus rinkinį sudaro muziejinės vertybės, susijusios su Lietuvos valstybs sienos apsauga ir jos istorija.
Muziejus sukaupęs daugiau kaip 2000 įvairių eksponatų (2009 m. duomenys).

Antano Strauko ir Akvilinos Stroputės sužieduotuvės (1931 m.)Ekspozicija

Lietuvos valstybės sienos apsauga 1918–1940 m.
Ekspozicijos pagrindą sudaro prieškario pasienio policininko Antano Strauko fondas: dokumentai, fotonuotraukos, apdovanojimai, uniformos detalės bei kiti asmeniniai daiktai, jo šeimos išsaugoti ir perduoti muziejui jo dukros Laimutės Straukaitės; ypatingo dėmesio nusipelno A. Strauko, kaip laisvės kovų dalyvio, gautas 1-os rūšies 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas bei Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio medalis,  taip pat kiti iš esmės foto-dokumentai, atskleidžiantys to laikotarpio pasieniečių tarnybos, gyvenimo ir buities sąlygas.

Ypač vertingi muziejaus eksponatai – tai 1922 m. Klaipėdoje daryta I Parubežinio (pasienio) pulko štabo originali nuotrauka, kurioje šalia štabo pastato su gerai išskaitoma iškaba išsirikiavę dviem eilėmis štabo karininkai ir centre sėdi pulko vadas pulkininkas leitenantas Petras Kubiliūnas, bei 1928 m. Pagėgiuose daryta III pasienio komisariato nuotrauka, kurioje atpažįstami ir komisaras Povilas Kazakevičius, ir raštvedys Viršyla bei  jaunesnieji vachmistrai Bildau (?), Simonaitis, Slonys, Samaska, Stanaitis.

2006 m. muziejaus ekspoziciją papuošė Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus eksponatas – pagrindinis valstybės sienos apsaugos simbolis – sienos žymėjimo ženklas, liaudyje vadinamas „pasienio stulpu“, tarpukaryje žymėjęs Lietuvos ir Vokietijos sienos ribą. Išsamiau >

Valstybės sienos apsauga po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
Pasienietis Gintaras ŽagunisTai stendai ir eksponatai, supažindinantys su valstybės sienos apsaugos raida nuo 1990-ųjų iki šių dienų. Minėtos ekspozicijos dalį sudaro dokumentai ir fotonuotraukos, savadarbė pirmųjų pasieniečių atributika ir darbo prietaisai, naudoti pradėjus saugoti Lietuvos valstybės sieną po Nepriklausomybės atkūrimo. Tik čia lankytojas gali suprasti, ką jautė pirmieji Lietuvos pasieniečiai, ginkluoti tik begaline meile ir atsidavimu Tėvynei ir jos laisvei.

Išskirtinę muziejaus ekspozicijos vietą užima pasieniečio Gintaro Žagunio – vieno iš pirmųjų atgimusios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos savanorių, Šalčininkų užkardos Dieveniškių ruožo patrulinės tarnybos baro pamainos viršininko, 1991 m. gegužės 19-osios naktį žuvusio nuo klastingos iš Baltarusijos atvažiavusių ginkluotų sovietinio režimo pakalikų rankos – memorialinė ekspozicija.  

Pusmetį iki žūties Gintaras Žagunis budėjo Krakūnų kelio poste. Tuo metu SSRS kariškiai, specialioji milicija nuolat degino Lietuvos pasienio postus, terorizavo čia dirbančius pareigūnus. G. Žagunis – pirmasis nepriklausomos Lietuvos pasienietis, žuvęs savo tarnybos vietoje. Išsamiau >

Lenkijos Respublikos sienos apsaugos tarnybos pasieniečio-kalniečio šventinė skrybėlė ir kirvukas „Cipaga“. Dabar tai – apdovanojimo už ilgą ir garbingą tarnybą ženklas.Virtuali ekspozicija
2003–2004 m. Pasieniečių muziejaus užsakymu sukurta ir virtuali 2 dalių reprezentacinė programa „LDK pasienio apsauga nuo valstybės susidarymo iki XVIII a. pabaigos“ ir „Lietuvos valstybės pasienio apsauga nuo XVIII a. pabaigos iki šių dienų“.

Pasieniečių muziejuje

Veikusios parodos  

2013 m.
„XX a. pradžios Lietuvos pasienio miesteliai. Kybartai“ (parodos autorius – Pasaulio kybartiečių draugija, bendradarbiaujant su Muitinės muziejumi).
Fotografo Virgilijaus Jankausko paroda „Dingęs kraštas“.
Genocido aukų muziejaus kilnojama paroda „Už Uralo žemės galo“.
Dailininkės Audronės Vaškevičiūtės autorinė paroda „Švytėjimas“.  

2012 m.
„Istorijos štrichai plakatuose“ iš privačios kolekcijos.
„Pasienietis Gintaras Žagunis – laisvės gynėjas“, skirta G. Žagunio 21-osioms žuvimo metinėms; „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir signatarai“; „Pirmoji sovietinės invazijos į Lietuvą auka – pasienietis Aleksandras Barauskas (1899-1940).
„Medininkų tragedijai – 21“.
„Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“ (iš Genocido muziejaus fondų).

2005–2009 m.
Jaunųjų menininkų juodosios keramikos paroda „Lietuvos kariai“ iš Lietuvos savanorių muziejaus fondų (2009 m. kovo–birželio mėn.)  
Pagėgių fotomenininko ir žurnalisto Eugenijaus Skipičio fotografijų paroda „Po Bitėnų dangum (2009 m. sausio–kovo mėn.)
2008 m. įrengti nuolatiniai istoriniai fotostendai „I parubežinio (pasienio) pulko  Štabas“ ir „Valstybės sienos apsaugos įtvirtinimas 1992 m.“  
Kilnojama paroda „Muziejus ir istorija“– iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų (2007 m. saplio–gruodžio mėn.).
Kilnojama paroda „Jurgis Kybartas  (1898-1931) – Lietuvos pasienio policijos Trakų baro eilinis pasienietis, žuvęs prie demarkacinės (administracinės) linijos“. (2007 m. liepos–rugpjūčio mėn.)  
Kilnojama paroda „Juozui Urbšiui – 110“, parengta Lietuvos Savanorių muziejaus (2006 m. liepos–rugpjūčio mėn.)
Kilnojama paroda „Medininkų tragedijai – 15“ (VSAT 2006 m. liepos–rugpjūčio mėn.).  
Kilnojama paroda, skirta Gintaro Žagunio žūties 15-osioms metinėms (VSAT 2006 m. gegužės–liepos mėn.).
„Valstybės sienos apsaugai 85“ (VSAT 2005 m. birželio–gruodžio mėn.).  

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Moksleivių ir kitoms organizuotoms grupėms rengiamos edukacinės programėlės, supažindinančios su pasieniečių tarnyba – valstybės sienos apsauga, keliamais uždaviniais bei būdais juos įgyvendinti, pasieniečių profesijos ypatumais. Programose dalyvauja  ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, atskirų sričių specialistai.

Kitos ekspozicijos
Pasieniečių muziejus kaupia ir formuoja keletą teminių rinkinių. Vienas jų – pasieniečių uniformos. Čia galima susipažinti su Lietuvos sienos apsaugos sistemos pareigūnų uniformos raida nuo 1990 m. iki šių dienų, taip pat apžiūrėti muziejui perduotus užsienio šalių pasienio tarnybų uniformų pavyzdžius, jų naudojamą atributiką.

Kita muziejaus veikla
Prie Pasieniečių muziejaus veikia visuomeninė organizacija „Pasieniečių klubas“ (toliau – klubas). Klubo nariai, kurių dauguma yra buvę pasieniečiai ir krašto apsaugos savanoriai nuo 1990 m., gausiai papildė muziejaus pagrindinį rinkinį vertingais eksponatais. Didelę dalykinę ir praktinę paramą muziejui teikia klubo pirmininkas ir Pasieniečių muziejaus pradininkas dimisijos pulkininkas leitenantas Algis Balaišis, parašęs ir išleidęs nemažai publicistinių straipsnių ir monografijų  Lietuvos valstybės sienos apsaugos istorijos (1918–1940 m.) klausimais. Jo dėka muziejus, o kartu ir klubas tarpininkavo atliekant labai vertingą misiją – parengė ir pateikė dokumentus, įrodančius, kad Alytaus baro VI rajono Ūtos sargybos viršininkas, vyresnysis policininkas, atsargos viršila Aleksandras Barauskas tapo pirmąja sovietų okupacijos auka – buvo žiauriai nužudytas savo darbo vietoje 1940 m. birželio 15-osios naktį. 2005 m. gegužės mėn. Aleksandras Barauskas Lietuvos Respublikos Prezidento buvo apdovanotas (po mirties) Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi, o birželio 15 d., minint 65-ąsias žūties ir okupacijos metines, Varėnos r. Ūtos k. ir Perlojoje, kur palaidotas A. Barauskas, kartu su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru bei Varėnos savivaldybe buvo organizuotas minėjimas ir atminimo ženklo šventinimas. 2006 m. birželio 15 d. A. Barausko vardu buvo pavadinta Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės užkarda Dubičiuose.
Muziejus renka prisiminimus apie prieškario pasienio policininkų tarnybą, jų gyvenimo ir buities sąlygas, taip pat pirmųjų po 1990 m. kovo 11 d. tarnybon atėjusių pasieniečių–savanorių atsiminimus.

Istorijos fragmentai
Muziejus įsteigtas 2001 m. kovo 6 d. Kitų metų birželio 25 d. atidaryta pirmoji ekspozicija, kurios pagrindą sudarė ilgalaikės ir trumpalaikės privačių kolekcijų parodos. Dabar muziejus turi sukaupęs daugiau kaip 2000 įvairių eksponatų, kurie sudaro pagrindinę ekspoziciją – muziejines vertybes, susijusias su Lietuvos valstybės sienos apsaugos sistemos sukūrimu ir raida.
2012 m. muziejus perkeltas iš Savanorių pr. 2 Vilniuje į Medininkų k., Vilniaus r. sav.
Muziejaus steigėjas – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla.

Publikacijos spaudoje
Dumbauskienė L. Kviečia Pasieniečių muziejus // Lietuvos muziejai. - 2003 m. Nr. 2

Nuotraukos iš Pasieniečių muziejaus

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.18
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute