EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Rinkinys
Ekspozicija
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Straipsniai spaudoje
   


Lietuvos integrali muziejų
informacinė sistema (LIMIS)


Matematikos vadovėlisLietuvos matematikų muziejus

(Vilniaus universiteto muziejaus padalinys)

Kontaktai
Adresas: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas,
Naugarduko g. 24, 03225, Vilnius.
Tel.: (8 ~ 5) 219 50 30, (8 ~ 5) 219 30 82.
El. paštas: vilius.stakenas[at]mif.vu.lt, vita.verikaite[at]mif.vu.lt
Svetainė internete: http://www.matmuziejus.mif.vu.lt/
Vadovas – 1983–2015 03 02 – muziejaus įkūrėjas Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros docentas dr. Henrikas Jasiūnas, nuo 2015 03 03 – Matematinės informatikos katedros docentas Vilius Stakėnas.
Asmuo kontaktams: Matematinės informatikos katedros studijų koordinatorė Vita Verikaitė. 

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
Lankytojai priimami iš anksto susitarus tel.: (8 ~ 5) 219 50 30, (8 ~ 5) 219 30 82.

Rinkinys
Viskas, kas susiję su Lietuvos matematiniu švietimu ir Lietuvos matematikų moksliniu darbu: rankraščiai, knygos, fotografijos, video kasetės, asmeniniai matematikų daiktai, Lietuvos matematikų ryšiai su užsieniu, keli medaliai bei archeologiniai radiniai. Fonduose yra apie 1000 bylų, kuriose yra daugybė objektų, susijusių su matematikais tiesiogiai bei matematika ir jos istorija apskritai.

Ekspozicija
Ekspozicijoje, kuri įrengta 70 kv. m kambaryje, nuolat eksponuojami žymių Lietuvos matematikų tapyti ir fotoportretai, grupinės nuotraukos. 
Stenduose – knygos ir kita medžiaga.

Parodos
Veikusios ilgalaikės parodos:
Lietuviški matematikos vadovėliai;
Pasaulio matematika ir Lietuva;
Prof. Zigmas Žemaitis;
Prof. Petras Katilius.
Trumpalaikės parodos buvo skirtos žymiųjų mūsų matematikų jubiliejinėms datoms, kuriose eksponuoti asmeniniai daiktai, knygos, straipsniai, rankraščiai bei fotografijos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Matematikos vadovėlisMuziejų lanko studentai, kitų fakultetų darbuotojai. Atvažiuoja mokytojai ir moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Muziejų aplankė Matematikos ir informatikos fakulteto svečiai iš visų kontinentų. 
Muziejus leidžia knygas, brošiūras bei lankstinukus, skirtus matematikams bei jų veiklai.
Muziejus rengia žymiausių Lietuvos matematikų sukakčių minėjimus. Surengta apie 10 respublikinės bei tarptautinės reikšmės minėjimų. Svarbiausi iš jų skirti prof. Zigmui Žemaičiui, prof. Petrui Katiliui ir prof. Jonui Kubiliui pagerbti. Taip pat muziejus surengė apie 60 mažesnių minėjimų.
Muziejaus pastangomis ant prof. Kleopo Grincevičiaus ir prof. Petro Katiliaus kapų Antakalnio kapinėse pastatyti skulptoriaus Alfonso Vincento Ambraziūno sukurti antkapiniai paminklai.
Prof. Jono Kubiliaus sodyboje pastatytos skulptoriaus Vytauto Ulevičiaus sukurtos  dvi ąžuolo skulptūros, skirtos profesoriaus 60-mečiui ir 80-mečiui paminėti.
Muziejaus užsakymu sukurtas ir pagamintas Lietuvos matematikų patriarcho prof.  Zigmo Žemaičio medalis (skulptorius Antanas Žukauskas). Šiuo medaliu Lietuvos matematikų draugija pagerbia žymias mokslo ir kultūros asmenybes.
Muziejus remia Lietuvos mokyklų matematikos kabinetus, teikia unikalių nuotraukų rinkinius leidiniams iliustruoti.
Muziejus prižiūri Senojo Vilniaus universiteto žymiųjų matematikų kapus.

Leidiniai ir straipsniai spaudoje

Lietuvos matematikų draugijai 40 metų / Sudarė H. Jasiūnas. Vilnius: Lietuvos matematikų draugija, 1999 m. 120 p.

Vytautas Statulevičius: gyvenimo ir veiklos bruožai / Sudarė H. Jasiūnas. Vilnius: TEV, 1999. 35 p.

Lietuvos matematikos rinkinys: 1–40 tomų autorių rodyklė / Sudarytojai V. Verikaitė, doc. H. Jasiūnas. Vilnius: TEV, 2001, 256 p.

Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto raida / Parengė V. Verikaitė ir H. Jasiūnas. Puslapį sukūrė V. Stakėnas

Vygantas Paulauskas/ Sudarytojas H. Jasiūnas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas. 2004. 28 p.

Lietuvos matematikų ir informatikų sąvadas. I dalis.  Disertacijos / Sudarė V. Verikaitė. Konsultantas H. Jasiūnas. Vilniaus universitetas, 2004. 195~p.

Feliksas Ivanauskas: gyvenimo ir veiklos apžvalga/ Sudarytojas H. Jasiūnas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas. 2004. 64 p.

H. Jasiūnas. V. Verikaitė, In memoriam Vilniaus universiteto matematikams, Liet. matem. rink., 2004, 44 (spec. nr.), p. 450-455.

Daktaras Gerardas Žilinskas: gyvenimo ir veiklos apžvalga / Sudarytojai H. Jasiūnas, M. Žilinskienė ir V. Verikaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, Lietuvos matematikų muziejus, 2006, 251 p. ISBN 9986-19-836-4

H. Jasiūnas, V. Verikaitė, Vilniaus universiteto fakultetų tarybos, kuriose matematikai 1948–1990 metais gynė disertacijas. Kn.: Matematika Lietuvoje po 1945 metų: Iš Lietuvos matematikos istorijos. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2006, p. 343–348. 

Henrikas Jasiūnas: gyvenimo ir veiklos apžvalga / Sudarė V. Verikaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, 2005 ir 2013 m. 66 p.

Zigmas Žemaitis: bibliografijos rodyklė ir fotografijų rinkinys / Sudarytojai V. Bogušis, R. Kivilšienė, S. Peciulkienė, J. Zvėgienė. Redagavo ir fotografijų rinkinį sudarė H. Jasiūnas. Vilnius: Vilniaus universiteto biblioteka, Matematikos ir informatikos fakultetas, 2008, 190 p. ISBN 978-9955-33-245-9.

Lietuvos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto fizikos, matematikos, mechanikos, informatikos ir statistikos absolventai. 1922-2009. / Sudarytojai H. Jasiūnas, V. Stakėnas, V. Verikaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, 2010, 637 p. ISBN 978-9955-33-617-4.

Henrikas Jasiūnas. Darbai ir dienos / Sudarytojos R. Stančikienė, V. Verikaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, 2011, 343 p. ISBN 978-9955-634-70-6.

Profesorius Vytautas Paulauskas / Sudarytojai H. Jasiūnas, V. Verikaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, 2014, 423 p. ISBN 978-9955-33-617-4.

 

 

 

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.25
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute