EN / DE / FR 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
 
Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Utenos r. | Utenos krašto visuomeniniai muziejai

utenos krašto visuomeniniai muziejai

 

Arklininkystės muziejus
Įsikūręs Užpalių seniūnijoje Bajorų kaime Tai privatus muziejus, įkurtas 1970 m. Agronomė Viktorija Jovarienė daug metų rinko pakinktus, kamanas, balnus, ratus, pasagas, varpelius - visa, kas susiję su arkliu ir žemdirbyste, augalininkyste, sportu. Eksponatai surinkti ne tik Utenos rajone, bet ir iš daugelio artimų bei tolimų Lietuvos kaimų. Surinkta ženkliukų kolekcija žirgo tematika, prieškario laikų atvirukai, graviūros, tautiniai simboliai, drabužiai, karietos, brikeliai, “kalamaškos”, vežimaičiai, rogutės, važiai, paveikslai, skulptūrėlės ir kita. Yra per 2 tūkst. eksponatų. Švenčių proga pabalnojami žirgai, pakinkomi į gražiausius vežimus, aukštaitiškas “lineikas” ir vežiojami lankytojai. (Danguolė Stunžėnienė)

 

Daugailių pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus
Adresas: Daugailiai, Utenos rajonas. Tel. (8 ~ 389) 35 934.
Pats turtingiausias įranga ir turimų eksponatų skaičiumi iš rajono visuomeninių muziejų, įkurtas 1988 m. Daugailių pagrindinėje mokykloje. Muziejaus įkūrėjai: mokytoja R. Jurkevičienė, mokyklos direktorius S. Dervinis, Daugailių parapijos klebonas P. Baltuška. Eksponatus daugelį metų rinko mokytojai ir mokiniai, atsiunčia užsienyje gyvenantys tėviškėnai ir jų šeimų nariai. Interjerą muziejui suprojektavo iš Leliūnų kilęs architektas V. Zaranka. Įrengė Vilniaus dailės kombinatas. (Danguolė Stunžėnienė)

 

Ilčiukų mokyklos muziejus
Šio etnografinio muziejaus pradininke buvo mokytoja Palmyra Sirvydytė. Ji, padedant vietos kraštotyrininkams, surinko daug vertingų eksponatų. Privatizavus mokyklos patalpas, muziejus 1994 m. perkeltas į Užpalius. Eksponatai pateko į Užpalių krašto muziejų „Dausuva“. (Danguolė Stunžėnienė)

 

Kaniūkų kaimo (Užpalių sen.) kraštotyros muziejus
Įkurtas 1998 m. Kaniūkų pradinės mokyklos patalpose. Muziejaus steigimo mintį palaikė ir patalpas bei kitą paramą suteikė Užpalių vidurinės mokyklos direktorius Giedrius Indrašius. Pirmuosius gausius ir vertingus eksponatus padovanojo pensininkė lietuvių kalbos mokytoja, žinoma kraštotyrininkė Palmyra Sirvydytė. Daugiausia eksponatų, naudotų prieš 100-150 m., muziejui padovanojo Ona Bukerienė, Laima ir Jeronimas Juškai, Janina ir Povilas Keraminai, Gediminas Kubiliūnas ir kt. Muziejų dar 1996 m. pradėjo kurti tuo metu dirbusi bibliotekininkė Aldona Indrašienė, kultūros namų darbuotoja Vida Juškienė, mokytojos Ona Sirvydienė ir Regina Abukauskienė. Muziejui skirti du kambariai. Viename ūkiniai rakandai: geldos, gorčiai, kočėlas, lygintuvai, linų apdorojimo įrankiai, palivonas, virduliai ir kt. Didesniajame kambaryje pastatytos XIX a. pab. gamybos audimo staklės, lova, stalas, verpimo ratelis, siūlų sukimo prietaisai ir kt. rakandai. Taip pat seni laikraščiai: “Aušra”, “Varpas” ir kt., vadovėliai, knygos, maldaknygės, dokumentai ir kt. (Vida Juškienė)

 

Krašuonos pagrindinės mokyklos etnografijos muziejus
Adresas: V. Kudirkos g. 5, Utena. Tel. (8 ~ 389) 61 011.
1995 m. Utenos mieste Krašuonos pagrindinėje mokykloje buvo įkurtas etnografijos muziejus. Muziejaus įkūrimo iniciatorės buvo mokytojos Vanda Baranauskienė ir L. Jovarienė. Eksponatus rinko, dovanojo mokiniai, jų tėvai, seneliai ir patys mokytojai. Tai žemės ūkio padargai, namų apyvokos daiktai, buities reikmenys, senos knygos, audiniai ir kt. (Danguolė Stunžėnienė)

 

Leliūnų krašto muziejus
Leliūnų vidurinės mokyklos mokytojai ir mokiniai jau keleri metai renka, kaupia eksponatus savo krašto istorijos muziejui. Kaupiami seni vadovėliai, žurnalai, nuotraukos, iškarpos iš laikraščių, atsiminimai ir kita. (Danguolė Stunžėnienė)

 

Miško keistenybių muziejus
Utenos miesto gyventojas Jonas Juozelskis, klaidžiodamas po Vyžuonų girią, pradėjo rinkti visokias keistenybes: neįprastai išaugusias medžių šakas, šaknis, senų beržų gumbus. Iš jų sukūrė įvairiausių gyvūnų figūrų, vazų, peleninių, netgi originalius baldus. Išdrožė medinių skulptūrėlių: ežiukų, vėžliukų, gyvačiukų, gulbių. Visa tai įkurdino savo bute, Utenoje, Aukštakalnio mikrorajone. (Danguolė Stunžėnienė)

 

Profesoriaus Antano Kavolėlio memorialinis muziejus
Utenos rajono Sudeikių pagrindinėje mokykloje mokėsi būsimasis mokslininkas prof. Antanas Pranas Kavolėlis (1938 07 17-1987 06 21). Jo našlė Kavolėlienė mokykloje įkūrė prof. Antano Kavolėlio memorialinį muziejų, kuriame yra A. Kavolėlio asmeninių daiktų. (Danguolė Stunžėnienė)

 

Sodyba-muziejus
1980 m. Kuktiškių seniūnijoje vienas iš pirmųjų nepriklausomos Lietuvos agronomų Stanislovas Petkevičius Buitūnų kaime, savo sodyboje, įkūrė muziejų-sodybą. Jis surinko stakles, roges, buities daiktus, gausybę riedulių. Yra per 200 eksponatų. Muziejus privatus. (Danguolė Stunžėnienė)

 

Sudeikių pagrindinės mokyklos etnografijos muziejus
Mokykloje 1975 m. įkurtas etnografijos muziejus. Muziejaus steigėja ir tvarkytoja buvo mokytoja Ona Pūslienė ir buvęs direktorius Stanislovas Karalius. Šalia muziejaus įkurtas ir kraštiečių kambarys. Eksponatus sunešė mokiniai, šių apylinkių gyventojai. Sukaupta per 500 namų apyvokos daiktų, žymesnių kraštiečių nuotraukų, darbo įrankių ir kt. (Gediminas Isokas, Danguolė Stunžėnienė)

 

Vyturių vidurinės mokyklos istorijos muziejus
1996 m. Utenos mieste, Vyturių vidurinėje mokykloje, įkurtas mokyklos istorijos muziejus. Mokytoja Raisa Sapnova rengė ekspoziciją, kaupia nuotraukas, dokumentus, rašo mokyklos metraštį. (Danguolė Stunžėnienė)

 

Vyžuonų vidurinės mokyklos muziejus
1975 m. Vyžuonų vidurinėje mokykloje buvo įsteigtas „Audros“ partizanų būrio muziejus, turėjęs 338 eksponatus. 1989 m. muziejus uždarytas, kaip nebeatitikęs esamos paskirties ir istoriškumo. Buvusi ekspozicija saugoma minėtoje mokykloje. (Danguolė Stunžėnienė)

 

1863 m. sukilimo muziejus
1993 m., minint 1863 m. sukilimo 130-ąją sukaktį, Tauragnų seniūnijoje Minčios kaime, prie Minčios malūno, buvo atidengtas stogastulpis (autorius J. Patejūnas) ir malūne atidaryta muziejaus ekspozicija. Malūnas yra Utenos elektros tinklų įmonės poilsio bazė. Muziejaus iniciatorius sumanytojas, fundatorius eksponatais yra uteniškis Algirdas Kulys, kilęs iš Minčios krašto. 1863 m. Minčios malūne sukilėliai liedinosi kulkas, Minčios miškuose jie susikovė su caro kariuomene. Čia buvo apsistojęs sukilėlių vado K. Maleckio vadovaujamas sukilėlių būrys. Tad ekspozicija įrengta autentiškoje sukilimo vietoje. Muziejus privatus. (Danguolė Stunžėnienė)

 

Valentino Šimonėlio varpų kolekcija
V. Šimonėlis turi varpų kolekciją. Mintis kolekcionuoti varpus kilo 1972 m., tarnaujant sovietinėje armijoje Čekoslovakijoje. Grįžęs iš įvairių vietų surinko apie 300 įvairaus dydžio varpų. Prasidėjus Atgimimui, daug jų padovanojo bažnyčių varpinėms - Biliakiemio bažnyčiai, Utenos cerkvei, Šventų Jonų bažnyčios ansambliui (6 varpus), Vilniaus universitetui, Klojimų teatrui... Gražiausią kolekcijos varpą padovanojo tėvui Stanislovui.

 

Tekstas iš „Utenos krašto enciklopedijos“ (V., 2001)

 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.16
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute