EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Rinkinys
Ekspozicija
Parodos
Istorijos fragmentai
   

Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Ukmergės r. | Želvos vidurinės mokyklos istorijos muziejus

Muziejaus ekspozicijoježelvos vidurinės mokyklos istorijos muziejus

Kontaktai
Adresas: Želvos vidurinė mokykla, Želva, Ukmergės rajonas.
Tel. (8 ~ 340) 42 149.
El. paštas: direktorius@zelva.lm.lt

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 11–15 val.

Rinkinys
Muziejaus rinkinyje saugomi eksponatai, kurie atspindi mokyklos istoriją nuo jos įkūrimo 1909 m. iki šių dienų bei eksponatai, atspindintys Želvos krašto senovę.
Saugomas senosios mokyklos pasas, ūkinė knyga, Želvos pradžios mokyklos (1918–1944) inventorius, dienynai, egzaminų darbai, vadovėlių pavyzdžiai, keliolika nuotraukų, buvusių mokinių prisiminimų tekstai, 1940 m. naujojo mokyklos pastato atidarymo aktas, istorinė pradžios mokyklos I laidos nuotrauka, 1944 m. Želvos progimnazijos pasas, 1950 m. simbolinis mokyklos raktas, 1970 m. mokyklos priestato simbolinis raktas, daugybė nuotraukų, atspindinčių mokyklos gyvenimą, dovanos mokyklai, mokytojų bei mokinių sveikinimai, kūrybiniai darbai.
Želvos krašto senovę atspindi šiose apylinkėse surinkti audinių, rankdarbių pavyzdžiai, XIX-XX a. pradžios namų apyvokos daiktai, darbo įrankiai, mokinių surinkta tautosakinė medžiaga bei kita tekstinė ir iliustracinė medžiaga.

Ekspozicija
Muziejaus ekspoziciją sudaro Želvos krašto senovės skyrius ir Mokyklos istorijos skyrius.
Mokyklos dokumentai nuo 1909 m., inventoriaus maketai, mokymo priemonės, senosios mokyklos mokinių egzaminų rašto darbai, senieji klasių žurnalai, fotografijos.
Tekstinė ir iliustracinė medžiaga eksponuojama keturiuose stenduose-knygose.
Pirmoji knyga skirta mokyklos mokytojams.
Antroji knyga skirta abiturientams. Joje – visų laidų nuotraukos, sugrįžimų į mokyklą akimirkos.
Trečiasis stendas skirtas mokyklai, kuriame eksponuojama tekstinė ir iliustracinė medžiaga apie mokyklos vadovus, mokyklos istorijos fragmentus.
Ketvirtoji knyga – Želvos krašto istorinė praeitis (žinios apie apylinkę nuo seniausių laikų iki 1990 metų.
Kiekvienas šių stendų turi papildomų eksponatų. Tai – albumai, segtuvai su įvairia medžiaga.
Taip pat eksponuojami ir mokyklos pasiekimus atspindintys apdovanojimai – diplomai, pagyrimo raštai, dovanos.  Didesnę jų dalį sudaro buvusių mokinių ir mokytojų švenčių proga dovanotos knygos, suvenyrai, atminimo ženklai.
Ekspozicijoje vietos skiriama ir Želvos krašto poetams – buvusiam mokiniui prof. K. Kilkui bei mokyklos rėmėjui, Želvos krašto patriotui Antanui Mikalajūnui iš JAV.
Ekspozicija kiekvienais metais papildoma.

Parodos
Parodos muziejuje rengiamos nuo 1998 metų.

Istorijos fragmentai
Mokyklos muziejus įkurtas 1959 metais. Jo iniciatoriai – kraštotyros būrelio vadovė, geografijos mokytoja Stefanija Kaselienė ir mokyklos direktorius Aleksandras Mackevičius.
Mokytoja S. Kaselienė su mokiniais surinko pirmuosius eksponatus, mokyklos istorijos faktus, mokyklos palėpėje atrado senosios mokyklos pasą, ūkinę knygą, ataskaitas. Žinias apie senosios mokyklos mokytojus, klasių komplektus bei mokinius jau buvo sukaupęs 1951–1958 m. mokyklai vadovavęs A. Rakauskas.
Nemažai muziejaus eksponatų surinko ir istorijos mokytoja Pranė Mackevičienė.
Muziejaus gyvavimo pradžioje veikė trys ekspozicijos skyriai: mokyklos istorijos, krašto etnokultūros turizmo ir numizmatikos.
1970–1976 m. muziejus buvo uždarytas, dalis eksponatų dingo.
1976 m. rudenį muziejui paskirta nedidelė bibliotekos patalpa. Muziejaus vadove dirbo anglų kalbos mokytoja Z. Ramoškienė.
1981 m. muziejui vadovauti pradėjo istorikas J. Kriaučiūnas.
1988 m. pavasarį muziejus perkeliamas į naujas, pritaikytas ekspozicijai patalpas. (projekto autoriai - Z. Kriaučiūnienė, A. Ramoška).
1991–1998 m. muziejui vadovavo istorijos mokytojas E. Jankūnas.
1998–1999 m., rengiantis mokyklos jubiliejui, muziejaus ekspozicija atnaujinta.
Kitos žinios apie muziejų
Muziejaus steigėjas – Želvos vidurinė mokykla.
1977–1990 m. muziejų rėmė – Albinas Raižys ir Antanas Aliubavičius.
Nuo 1990 m. muziejų remia X laidos abiturientas, retų knygų kolekcionierius Vytautas Petniūnas.

Nuotraukos iš muziejaus archyvo

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2012.01.05
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute