EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Rinkinys
Ekspozicija
Parodos
Istorijos fragmentai
Mokytojas Izidorius
Kazakevičius
Mokykla Reškutėnuose
Kitos žinios
   
Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Švenčionių r. | Reškutėnų „Ryto“ draugijos pradinės mokyklos muziejus

Reškutenų „Ryto“ draugijos pradinės mokyklos muziejaus pastatasreškutėnų „ryto“ draugijos pradinės mokyklos muziejus

Kontaktai
Adresas: Reškutėnų „Ryto“ draugijos pradinė mokykla, Reškutėnai, Švenčionėlių seniūnija, Švenčionių rajonas.
Tel.: (8 ~ 387) 47 644; (8 ~ 387) 47 633.
Vedėja – Viktorija Lapėnienė.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 9–17 val.
Savaitgaliais ir švenčių dienomis muziejų galima aplankyti iš anksto susitarus telefonu.

Rinkinys
Muziejuje sukaupti eksponatai supažindina su Reškutėnų mokyklos ir krašto istorija, įvairių laikų lietuvikais leidiniais, muzikos instrumentais, senaisiais namų apyvokos rakandais, archeologiniais radiniais, įvairių akmenų kolekcijomis. 

Akmens amžiaus aukurasEkspozicija
Sakralinis menas;
Linai ir kanapės;
Numizmatika;
Archeologija;
Mineralai;
Žvejyba ir medžioklė;
Muzikos instrumentai;
Kosmonautika;
Seni leidiniai ir žodynai;
Mūsų mokytojai;
Lietuvos partizanų kova ir tremtiniai;
Buities ir darbo įrankiai.
Labai svarbi vieta muziejuje tenka mokytojo Izidoriaus Kazakevičiaus parašytoms istorijoms bei prisiminimams.

Parodos
Mokyklos muziejuje dažniausiai rengiamos proginės parodos, skirtos paminėti Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Sausio 13-ąją, taip pat parodos, skirtos knygnešių, tremtinių, rezistentų prisiminimui.

Istorijos fragmentai
Mokytojas Izidorius Kazakevičius pirmuosius eksponatus su mokiniais pradėjo kaupti nuo 1968 metų.
Pirmąją nelabai didelę ekspoziciją įrengė 1974 metų pradžioje, o muziejaus atidarymas įvyko tų metų gegužės mėnesį. Tada mokyklos kieme buvo pastatyta mokytojo užsakyta ir Juozo Jakšto išskaptuota dvišakio ąžuolo skulptūra „Veržimasis į šviesą“.
Per 20 metų I. Kazakevičius sukaupė daugiau kaip 1000 eksponatų.
Muziejuje iš apylinkių sukaupti pavieniai ir atsitiktiniai priešistoriją menantys daiktai paskatino Lietuvos archeologus kruopščiam ir sistemingam darbui. Per keliolika metų čia buvo ištirta ir aptikta daug akmens, žalvario, geležies amžių gyvenviečių ir kapinynų. Tai suteikė daug duomenų apie Rytų Lietuvoje gyvenusių baltų genčių materialinę ir dvasinę kultūrą.

Mokytojas Izidorius Kazakevičius 
Reškutėnų „Ryto“ draugijos pradinės mokyklos istorija neįsivaizduojama be mokytojo Izidoriaus Kazakevičiaus nuveiktų darbų.
Tai buvo labai apsiskaitęs, apie viską išmanantis žmogus. Gerai žinojo liaudies mediciną, botaniką, biologiją, archeologiją ir istoriją, grojo cimbolais, smuiku ir pianinu. Galėjo be galo pasakoti apie medžius ir apylinkių kaimus.
Šį žmogų galima buvo sutikti visur: Lietuvos medelynuose beieškantį medelio ar krūmo mažajam mokyklos parkui, pas kaimo močiutę apžiūrintį buities reikmenis muziejui, Lietuvos kraštotyrininkų stovyklose, etnografų ir archeologų ekspedicijose, vaizdingai pasakojantį moksleiviams apie istorijos ir gamtos paslaptis, vieną ar su būriu vaikų dviračiu važiuojantį Rytų Aukštaitijos keliais. O dažniausiai - iki vėlumos palinkusį prie savo krašto istorijos rankraščių.
I. Kazakevičius parašė Reškutėnų, Vaiciukiškės, Rėkučių kaimų, Reškutėnų bažnyčios ir parapijos, taip pat apylinkės istorijas, mokyklos botanikos sodelio istoriją. Reškutėnų apylinkę savo darbuose ištyrinėjo įvairiausiais požiūriais: vietovardžiai, archeologiniai kasinėjimai, šeimų istorijos, žmonių pavardės, kaip čia gyventa prieš 50-100 metų, kultūrinis gyvenimas, alkoholio, tabako aukos ir kt. Svarbus yra epitafijų rinkinys iš 100 Lietuvos kapinių bei kiti darbai.

Mokykla Reškutėnuose
Mokykloje ir muziejuje lankėsi kardinolas Audrys Juozas BačkisPirmoji rusiška pradinė mokykla Reškutėnuose įkurta 1910 m. mokykloje pamokos vyko rusų kalba. Lietuvių - tik retos tikybos pamokos, kurias pravesdavo iš Kaltanėnų atvykę kunigai.
Pirmoji lietuviška mokykla įsteigta Švenčionių „Ryto“ draugijos 1919 metais. Mokykla įsikūrė kaimo gale pas Juozą Martinkėną.
1929 m. Mykolo Daubaro namuose įsteigta lenkiška mokykla, tačiau ji gyvavo neilgai, nes joje mokėsi tik vienas mokinys.
1931 m. Reškutėnų kaimo gale Švenčionių „Ryto“ draugija savo lėšomis pastatė mokyklą. Už pastatą „Ryto“ draugija sumokėjo 500 dolerių. 
1938 m. lenkai, nesiklausę žmonių, uždarė lietuvišką mokyklą. Tai buvo ilgiausiai išsilaikiusi lietuviška mokykla Švenčionių apskrityje (ir Vilniaus krašte).
1990 m. mokyklai sugrąžintas senasis „Ryto“ draugijos vardas.

Kitos žinios
Muziejaus steigėjas – Reškutėnų „Ryto“ draugijos pradinė mokykla.
Nuo 2002 m. – Nalšios muziejaus padalinys.

Nuotraukos iš Reškutėnų „Ryto“ draugijos pradinės mokyklos muziejaus

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2012.01.05
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute