EN / DE / FR 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
 
Skuodo muziejus | Edukacinės programos

edukacinės programos skuodo muziejuje

Muziejinė edukacija – galimybė mokytis muziejaus aplinkoje, susipažįstant su muziejuje saugomais eksponatais. Edukacinių programų tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi Skuodo krašto istorija, patrauklia forma supažindinti juos su etnokultūriniu palikimu, ugdyti aktyvumą, kūrybiškumą, atskleisti praeities ir šiuolaikinio pasaulio sąsajas. Skuodo muziejuje edukacinė veikla vykdoma nuo 2002 metų. Edukaciniai užsiėmimai vyksta muziejaus nuolatinėse ekspozicijose: istorinėje „Skuodo miesto formavimosi istorija“, etnografinėse „Kaimiška troba“ ir „Senieji kaimo verslai ir moterų darbai“. Įrengta moderni edukacijos klasė.
 
Muziejuje parengtos edukacinės programos:

 

SENIEJI KAIMO AMATAI IR MOTERŲ DARBAI

Programą sudaro 2 užsiėmimai:
Senieji kaimo amatai ir verslai (1–4 kl. mokiniams)
Užsiėmimas vyksta ekspozicijos „Senieji kaimo amatai ir moterų darbai“ salėje. Žemdirbystė – nuo seniausių laikų pagrindinis lietuvių verslas – lėmė ne tik valstiečių buitį, kultūrą, bet ir kaimo amatų vystymosi kryptis. Kaime kartu su valstiečiais triūsė amatininkai, galintys padaryti ir pataisyti visus reikalingiausius ūkio padargus. Pagal darbe naudojamas medžiagas amatininkai skirstomi į medžio ir metalo apdirbimo meistrus.
Medis „maitino“ dailidę, stalių, kubilių, račių, ratelninką, klumpdirbį, dievdirbį. Nė vienas valstiečio ūkis neapsiėjo be kalvio pagalbos, į kurį per metus tekdavo kreiptis keletą kartų.

Moterų darbai, darbo įrankiai (5–9 kl. mokiniams)
Ekspozicijoje surinkti iš Skuodo krašto moterų darbo įrankiai. Viskas pažįstama ir dvelkia šiluma. Puodai, indai, šaukštai, minkytuvė, ližė, sūrspaudis, kalvaratas – vis kad šeimyna nebūtų nuoga. Kočėlas, kultuvė – skalbiniams skalbti, lyginti. Taip ir sukosi kaimo moterys po ūkį – su šventu kantrumu ir Dievo palaiminimu.
Atliekamos praktinės užduotys.


SKUODO KRAŠTO VALSTIEČIŲ BUITIS (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia)

Programą sudaro 2 užsiėmimai:
Žemaičių troba (pagrindinių mokyklų mokiniams)
Užsiėmimas vyksta nuolatinės muziejaus ekspozicijos „Žemaitiška troba“ salėje, kurioje atkurtas gerosios trobos interjeras. Užsiėmimo dalyviams rodoma senovinė šventiškai paklota lova, padengta austa patalyne, siuvinėtais pagalvių užvalkalais. Tokia troba turėjo darbo kambario paskirtį: čia yra ilgas stalas, prie kurio vakarais ant medinių suolų susėsdavo šeimyna. Čia buvo mezgama, verpiama, audžiama, drožiama, pinama. Trobos gale stovi audimo staklės, verpimo ratelis, prietaisai siūlams sukti, vyti. Mokiniai patiria pažinimo džiaugsmą, supranta, kad daugelis trobos įrenginių turėjo ir išskirtinę reikšmę.
Atliekamos praktinės užduotys.
 
Senoviniai buities rakandai (pagrindinių mokyklų mokiniams)
Ši ekspozicija gana gausi etnografinių eksponatų. Vaikai gali apžiūrėti, paliesti originalius darbo įrankius ir dirbinius iš medžio, metalo. Ypač išsiskiria gausi lygintuvų kolekcija. Yra indas iš beržo tošies, skirtas biriems produktams laikyti. Čia eksponuojami įvairiausi namų apyvokos reikmenys, indai. Dalyviai  mokomi pajusti to laiko dvasią, perprasti žemaičių tarpusavio bendravimo ir darbo ypatumus.
Atliekamos praktinės užduotys.


XIX a. pab. – XX a. pr. SKUODO KRAŠTO VERSLAI

Programą sudaro 1 užsiėmimas:
Lino kelias. Linų apdirbimo įrankiai (4 kl. mokiniams)
Užsiėmimas vyksta etnografijos ekspozicijoje, kurioje rodomi senoviniai linų apdirbimo įrankiai. Vaikai turi galimybę paliesti eksponatus, išbandyti jų veikimo principus. Kadangi etnografinė ekspozicija įrengta „Žemaitiškoje troboje“, tai čia pat rodomi audiniai iš lino: staltiesės, lovos paklotai, pagalvių užvalkalai, lininiai rankšluosčiai. Yra audimo staklės, siūlų vijimo, lenkimo prietaisai, verpimo ratelis.
Naudojantis muziejiniais eksponatais bus atliekamos praktinės užduotys. Užduotims pasitelkiamas turtingas lietuvių tautosakos lobynas: mįslės, patarlės, priežodžiai.

 
SENASIS LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS

Programą sudaro 2 užsiėmimai:
Senoji skulptūra (5–9 kl. mokiniams)
Užsiėmime vaikai bus supažindinami su nuostabiu senosios lietuvių liaudies skulptūros pasauliu. Sužinos, kas buvo dievdirbiai, kur ir kodėl buvo statomi kryžiai, koplytėlės, stogastulpiai, gėrėsis muziejuje esančiomis skulptūromis. Iš jų įdomiausios „Pieta“, „Kristus prie kryžiaus“ ir kt. Muziejuje vaikai apžiūrės koplytstulpį, statytą Tauzų kaime 1825 m. Vaikams bus pasakojama apie Skuodo krašto tautodailininkus, dievdirbius, bus mokoma atskirti profesionalųjį meną nuo liaudies meno. Užsiėmimo dalyviai  susitiks su šiuolaikiniais medžio drožėjais, tautodailininkais, atliks praktines užduotis.

Žemaičių kryžiai (5–9 kl. mokiniams)
Skuodo muziejus vykdė projektą „Senieji Skuodo krašto kryžiai“ ir sukaupė daug vertingos medžiagos apie Skuodo krašto kapinėse, senkapiuose stovinčius medinius ir metalinius kryžius. Moksleiviai supažindinami su muziejuje saugoma metalinių kryžių, fotografijų kolekcija, kalvių amatu. Taip pat vaikai sužinos apie kryžių viršūnių ornamentiką, kryžių paskirtį žmogaus gyvenime, jų statymo vietą. Vyks piešinio konkursas.


SENOJI IR ŠIUOLAIKINĖ TEKSTILĖ

Programą sudaro 2 užsiėmimai:
Senoji tekstilė (5–9 kl. mokiniams)
Dalyviai sužinos senosios tekstilės meno kryptis. Viena iš jų – liaudies tekstilė – buvo skirta pirmiausia aprangai  ir namų apyvokos reikmenims gaminti. Mokiniai susipažins su senosios tekstilės raštais, spalvomis, ornamentika. Apžiūrės muziejaus fonduose saugomus senosios tekstilės pavyzdžius: staltieses, rankšluosčius, kilimus, pieš ir spalvins senuosius ornamentus.

Audimo menas žemaičių tautodailėje (5–9 kl. mokiniams)
Dalyviai sužinos apie žymiausias Skuodo krašto audėjas, palikusias gilų pėdsaką mūsų tautodailėje. Taip pat sužinos apie dabartines audėjas, susipažins su jų darbais, audimo staklėmis, margaspalviais raštais. Turės galimybę palyginti senuosius ir dabartinius audinius. Vyks klausimų ir atsakymų konkursas. 

 
KALENDORINĖS ŠVENTĖS

Programą sudaro keturi užsiėmimai:
Užgavėnės – atsisveikinimo su žiema, žiemos palydų šventė (pagrindinių mokyklų mokiniams)
Edukacinio užsiėmimo metu vaikai supažindinami su Užgavėnių papročiais ir tradicijomis. Sužinos, kokie yra pagrindiniai šios šventės personažai: velnias, žydelis, Kanapinis, Lašininis, Morė ir kt. Apžiūrės muziejuje sukauptą Užgavėnių kaukių parodą. Persirengėliai dalyvaus viktorinoje, pasipuošę kaukėmis pasimokys Užgavėnių žaidimų.

„Jurginių“ papročiai ir tradicijos (pagrindinių mokyklų mokiniams)
Edukacinio užsiėmimo dalyviai sužinos, kad Šv. Jurgis pas mus Žemaitijoje itin gerbiamas. Išlikusios ir statomos koplytėlės su švento Jurgio skulptūrėlėmis. Tikima, kad šventas Jurgis saugo žemdirbių gyvulius nuo nelaimių, ligų ir piktų dvasių. Taip pat mokiniai sužinos, kokių papročių per Jurgines buvo laikomasi, kad derlius būtų geras, o gyvuliai – sveiki.

Velykos – didžiausia pavasario šventė (pagrindinių mokyklų mokiniams)
Vaikai supažindinami su Žemaitijos krašto Velykų šventimo papročiais ir tradicijomis. Muziejuje kasmet vyksta Skuodo tautodailininkų ir visų kuriančių žmonių Velykų puokščių ir margučių paroda. Edukacinio užsiėmimo dalyviai apžiūrės parodą, žais Velykų žaidimus, atsakys į viktorinos klausimus.

Kalėdos – senoji saulės grįžimo šventė (pagrindinių mokyklų mokiniams)
Tai žiemos tamsybių nugalėjimo šventė. Edukacijos dalyviai sužinos, kokių papročių mūsų senoliai laikėsi per Adventą, kokie yra žemaičių Kūčių stalo valgiai, kaip Kūčių dieną spėjamas oras ir kaip Advento taku einame į Kalėdų šviesą. Apžiūrės tradicinę tautodailininkų kalėdinių puokščių ir darbų parodą, atliks praktines užduotis.
 
Pagal šias programas organizuojami edukaciniai užsiėmimai.
Edukaciniai užsiėmimai užsakomi iš anksto, užsiėmimo kaina vienam moksleiviui – 0,50 Lt.  

 

 

 

 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2017.02.13
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute