EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicijos
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Edukacinės programos
Kitos žinios
  Renginių archyvas  
   

2015 08 06   15 val.
Lietuvos muziejų kelio projektui „Liaudies meno grožis“ skirtas renginys Išsamiau »

2015 08 06 – 2015 09 15
Paroda „Žemaitiškų ornamentų paslaptys audimo raštuose“ Išsamiau »


„Žemaičių troba“
Senieji kaimo amatai ir moterų darbai
Vygaudo Ušacko gautų dovanų paroda
Skuodo istorijos ekspozicijos fragmentas 
Skuodo muziejus
Skuodo rajono sportinės veiklos istorija
„Žemaičių trobos“ kamara
 

skuodo muziejus

Kontaktai
Adresas: Šaulių g. 3, Skuodas.
Tel. (8 ~ 440) 73 638.
El. paštas: skuodomuziejus[at]gmail.com, skuodo.muziejus[at]takas.lt
http://www.skuodomuziejus.lt/
Direktorė – Aldona Ozolienė.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–17 val.;
penktadieniais 8–15.45 val.;
nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. – ir šeštadieniais 10–14 val.

Bilieto kaina:
suaugusiesiems – 1 Lt (0,29 €);
moksleiviams, pensininkams – 0,5 Lt (0,15 €);
I ir II grupės invalidams – nemokamai.

Papildomos paslaugos
Teikiama metodinė pagalba Skuodo krašto istorijos, etnografijos klausimais,
leidimas naudotis kraštotyros darbų fondu, sukauptu istoriniu archyvu,
muziejaus fondų lankymas,
konferencijų, projektinių darbų pristatymo organizavimas konferencijų salėje.

Rinkinys
Muziejuje yra istorijos, etnografijos, numizmatikos, archeologijos, architektūros, tautodailės, gamtos rinkiniai.

Ekspozicijos

Skuodo miesto formavimosi istorinė ekspozicija
Joje pateikiamos pirmosios žinios apie vietovę, archeologiniai radiniai, pristatomas Apuolės piliakalnis kaip Kuršo žemės centras bei Skuodo miesto formavimosi pradžia. Čia taip pat pasakojama apie miesto įkūrėją Joną Chodkevičių ir jo turto paveldėtojus, Skuodo miesto istoriją XVIII–XIX a. ir XX a. pr. – Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu. 

„Žemaičių troba“
Ši ekspozicija įrengta iš Skuodo krašte surinktų etnografijos eksponatų. Joje pristatoma XIX a. pab. – XX a. pr. geroji žemaičių troba bei kamara su daugybe įrankių. Taip pat rodomi lino apdirbimo įrankiai.

Skuodo rajono tautodailės istorija
Šioje ekspozicijoje eksponuojami Skuodo rajono tautodailininkų kūrybos darbai iš muziejaus rinkinių.

Skuodo rajono sportinės veiklos istorija
Ekspozicija supažindina su sportinės veiklos ištakomis Skuodo mieste. Daugiausia vietos ekspozicijoje skirta motobolui. Asmeniniai pirmųjų motobolistų daiktai, apdovanojimai, nuopelnai Skuodo sporto istorijai suteiks lankytojams malonių akimirkų. Sportinės veiklos laimėjimus eksponuoja Pr. Žadeikio gimnazija.

Senieji kaimo amatai ir moterų darbai
Ekspozicija supažindina lankytojus su senaisiais kaimo amatais ir jų darbo įrankiais. Moterų darbų ekspozicijoje nėra išskirtinių įrenginių ar įrankių – viskas pažįstama ir dvelkia namų šiluma. Puodai, indai, ližė, sūrspaudis, minkytuvai, kočėlas ir t. t. Taip ir sukasi kaimo moterys po ūkį – su šventu kantrumu ir Dievo palaiminimu.

Vygaudo Ušacko gautų dovanų paroda
2010 metų kovo 10 d. atidaryta buvusio užsienio reikalų ministro V. Ušacko dovanų, gautų iš užsienio šalių, paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui. 
Parodoje eksponuojamos dovanos iš Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus, Gruzijos, Kinijos, Graikijos, Afganistano, Baltarusijos, Rusijos, buvusios VFR, Ispanijos, Indijos, Čekijos, Armėnijos, Izraelio, Saudo Arabijos, Hanojaus, Palestinos, Tbilisio, Ukrainos, Vokietijos, Vengrijos, Serbijos, Slovakijos, Kipro, NATO. 

Parodos
Muziejuje rengiamos dailės, liaudies meno, literatūros, kraštotyros parodos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Edukacinės programos;
Parodų organizavimas;
Koncertų rengimas;
Susitikimų su iškiliais žmonėmis organizavimas;
Paskaitų, konferencijų organizavimas;
Istorijos ir kitų dalykų pamokos muziejuje;
Informacinės medžiagos teikimas apie Skuodo krašto istoriją.

Kitos žinios
Muziejus įsteigtas 1991 m. gruodžio 30 d. Skuodo rajono valdybos potvarkiu. Pirmiesiems lankytojams Skuodo muziejus duris atvėrė 1992 m. rugpjūčio mėnesį, pažymint Skuodo miesto savivaldos 420-ąsias metines. Muziejaus steigimo entuziastai – Juozas Vyšniauskas, Evaldas Razgus, Vytautas Mačiulis, Rymantė Šmaižienė ir tuo metu Skuodo savivaldybei ir kultūros skyriui vadovavę žmonės. Tai žmonės, kurie prabilo apie muziejaus reikalingumą, tai žmonės, kurių pagalba buvo įsteigtas Skuodo muziejus.
Muziejus įkurtas Skuodo dvarvietės patalpose, kurios mena daug istorinių Skuodo miesto įvykių. Šiame pastate 1918 metais buvo įkurta pirmoji Skuodo gimnazija, vėliau veikė daug kitų kultūrinių įstaigų, paskutinė – muzikos mokykla. Todėl muziejaus pastate ir šiandien gyva istorinė ir muzikinė dvasia.
Pirmas muziejaus direktorius – Evaldas Razgus. Jis kūrė muziejų, organizavo jo veiklą. Jam vadovaujant muziejus paminėjo ir savo vaikystės jubiliejų – penkmetį. Kartu su direktoriumi pradėjo dirbti vyr. fondų saugotoja Aldona Ozolienė. Šis laikotarpis buvo sunkiausias, tai – kūrimosi laikotarpis. Muziejus gavo tik patalpas, bet negavo jokio palikimo, nebuvo nė vieno eksponato. Todėl pirmiausia reikėjo paruošti, sutvarkyti muziejaus patalpas, pasirūpinti ekspoziciniais baldais. Kitas svarbus uždavinys buvo eksponatų rinkimas ir kaupimas – be ko muziejus negalėtų egzistuoti. Pirmus eksponatus dovanojo privatūs asmenys: J. Vyšniauskas, V. Girdžiūnas, R. Šmaižienė, P. Brazauskas ir daugelis kitų. Dalį eksponatų atidavė Bartuvos vidurinė mokykla iš buvusio savo muziejaus. Eksponatai buvo perkami iš Skuodo savivaldybės skirtų lėšų ir paties muziejaus spec. lėšų. Kasmet muziejaus fondai pasipildo žmonių dovanotais eksponatais, taip pat renkami per ekspedicijas, išvykas.
1997 m. muziejuje atsirado istoriko etatas. Istorike muziejuje pradėjo dirbti Irena Marcinkevičienė. Tais pačiais metais Evaldui Razgui išėjus į kitas pareigas, muziejaus direktore pradėjo dirbti Irena Marcinkevičienė.
Nuo 2002 m. Skuodo muziejaus direktore dirba Aldona Ozolienė.
Šiuo metu muziejuje sukaupta apie 16 000 tūkstančių eksponatų. Didžiąją dalį sudaro etnografiniai, istoriniai, tautodailės eksponatai. Nemažas archeologijos eksponatų rinkinys, kurį sudaro radiniai iš Apuolės, Klaišių, Klauseikių ir kitų piliakalnių, pilkapių bei kapinynų.
Muziejaus eksponatų fondas saugo išeivijos lietuvių dovanas: Dana Binkis iš Australijos dovanojo savo tėvo L. Bertašiaus 1920–1930 m. Skuodo miesto visuomeninio gyvenimo fotografijas ir medalius, M. B. Stankūnienė iš Čikagos dovanojo paveikslų – medžio raižinių ir batikos darbų kolekciją.
Muziejuje yra 5 ekspozicinės salės. Kuriose paruoštos nuolatinės ekspozicijos: Skuodo miesto formavimosi istorija“, „Žemaitiška troba“, „Skuodo sportinės veiklos istorija“, Senieji kaimo amatai ir moterų darbai“.
Nuolat rengiamos laikinos ekspozicijos ir parodos iš muziejaus fondų, paminint įvairias krašto istorines datas, apžvelgiant istorinius vystymosi etapus. Parodų salėse ir muziejaus menėje rengiamos tautodailininkų, liaudies menininkų darbų, profesionaliojo meno, kitos įvairios parodos. Parodos pristatomos kas mėnesį, dalyvaujant Skuodo meno mokyklos mokytojų ir moksleivių, Skuodo kultūros centro ansambliams.
Muziejus glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos kraštotyros draugijos Skuodo skyriumi, renkama kraštotyros medžiaga, rašomi kraštotyros darbai, organizuojama šių darbų paroda. Sukauptas kraštotyros darbų fondas, kuriuo naudojasi muziejaus lankytojai, studentai, mokytojai, mokiniai ir kiti besidomintys krašto istorija.
Skuodo muziejus teikia pagalbą rajono tautodailininkų skyriui: padeda organizuoti tautodailininkų veiklą, rengia ir pristato darbų parodas muziejuje, įgyvendina projektus, kasmet rengia ataskaitines rajono tautodailininkų parodas per Kalėdas, Naujųjų Metų ir Kalėdų vakarones, padedame organizuoti tautodailininkų parodas ir kitur, kasmet išveža parodų į Klaipėdos tautodailininkų galeriją Marginius“.
Iš viso muziejuje dirba 5 darbuotojai, iš jų tik trys muziejininkai: direktorė, vyr. fondų saugotoja, istorikė. Kiti du – techniniai darbuotojai.
Muziejus – istorijos šventovė, jis saugo mūsų Skuodo žemės istorijos, kultūros paveldą. Baigiant antrą gyvavimo dešimtmetį, toliau tęsiami kasdieniai darbai: rengiamos parodos, renkami ir inventorizuojami eksponatai, dirbamas tiriamasis darbas, vedamos ekskursijos, organizuojami kultūriniai renginiai.
Muziejų lanko skuodiškiai, Skuodo ir aplinkinių rajonų gyventojai, atvažiuojantys į Skuodą užsienio turistai ir Skuodo svečiai. Didžioji dalis lankytojų yra moksleiviai, studentai, kuriems reikia istorinės medžiagos rašant kursinius, diplominius, projektinius darbus. Tai verčia muziejaus darbuotojus ieškoti naujų, netradicinių darbo formų, dirbti edukacinį darbą.

Nuotraukos iš Skuodo muziejaus

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.05
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute