EN / DE / FR 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
 
Kintų Vydūno kultūros centras | Virtuali paroda „Vydūno portretai“

virtuali paroda „vydūno portretai“, skirta vydūno (vilhelmo storostos 1868–1953) 140-osioms gimimo metinėms

Vydūnas mėgo fotografuotis, kiekvienoje nuotraukoje jis atrodo vis kitaip.
Fotografiją vertino atsakingai – ji turėjo kuo išraiškingiau atskleisti žmogaus esmę. Anot Vydūno, žmogaus sielą atspindi ne tik veidas, bet ir rankos.

Vydūnas mums kalba savo raštais, gyvu žodžiu, bet labiausiai – savo gyvenimo pavyzdžiu, iš kurio trykšte trykšta jo asmenybės taurumas, dvasios visatingumas ir artimumas ne tik lietuviui, bet ir kiekvienam žmogui, kuriam žmoniškumas nėra tuščias daiktas.

Virtualioje parodoje rodomos nuotraukos iš Kintų Vydūno kultūros centro, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Vydūno draugijos ir privačių asmenų. Prie kiekvieno Vydūno portreto – filosofo mintys ir idėjos.

Vydūno dvasią pajusite atvykę į Vydūno muziejų Kintuose (Kintai, Šilutės r.)

 

„Gyvenimą reikia būtinai teigiamai vertinti...“

„Reikia išmokti nuolat gyventi dvasios, o ne materijos šalyje.“

„Tauresnis vis yra tik tas žmogus, kuris laikosi teisybės.“

„Aš pasirinkau uždavinį nešti į tautiečių širdis visa tai, kas žadinti galėtų aukščiausias ir prakilniausias žmogaus jėgas.“

„Kiekviena tautų kalba yra atskira žmoniškumo giesmė.“

„Bet nieko švento mums nebus širdy, kad akyse šventyklos neturėsim.“

„Reikia kurti kaip gamta kuria, jeigu žmogus nori būti tikras menininkas.“

„Dvasios-sielos įsigalėjimas yra pats aukščiausias žmogaus gyvenimo uždavinys.“

„...tautoj aš būsiu tavo kanklės...“

„...du dalyku žmogui turi rūpėti: savo esmę nešti į gyvenimą ir ją ten gyvinti ir stiprinti.“

„...su kiekvienu žmogumi tauta šviesėja arba tamsėja.“

„...geriausios sąlygos Taurėjimui randasi Tėvynėje.“

„Tiktai tasai gali būti šviesus, doras, kilnus ir taurus, kuris atjaučia savo asmenyje savo tautos gyvybę,...“

„Aš iš Lietuvių tautos laukiu, kad ji vykdytų žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę...“

„Patsai sau būk šviesuliu.“

„Ligos, skaudėjimas ir skausmai yra reikalingi žmogui pamokyti, kaip reikėtų gyventi, koks elgesys būtų tikrai Žmoniškas“.

„Kas atskiram žmogui svarbu, tas yra verta ir visai tautai.“

„...esmėje šviesėti kiekvienam galima. Reikia tiktai nuoširdžiai pasišvęsti tam, kas yra kilnu, tauru, gražu, teisu, gera, malonu...“

„Lietuvių tauta yra maža. Jai itin reikalinga eiti su kūrybos žengimu.“

„Tu medis be šaknų. Tu persiskyręs su bočių tėvyne – esi negyvas.“

„...žmogus yra bedugnis šulinys, kurio vanduo neišsemiamas.“

„...kokios žmogaus mintys, toks jo gyvenimas ir jo likimas.“

„Dainoje – tautos dvasia.“

„Žmonės gali sveiki ir drūti būti valgydami trečia dalį to, ką daugis dabar pripratęs valgyti.“

„Gyvenimas – tai kelias tobuluman.“

„Su Lietuva tikrai žmonija, kaip gyvu stebuklu pasveiks visa.“

 

 

 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2017.03.22
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute