EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
„Davatkyno“ istorija
Ekspozicija
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Skulptūrų takelis
   
Nuo 2015 06 20 
Paroda „Šilavoto margi raštai“ Išsamiau »

Šilavoto „Davatkyne“šilavoto „davatkynas“

Kontaktai
Adresas: Naujasodžio kaimas, Šilavoto seniūnija, LT–59272 Prienų rajonas.
Mob. tel. 8 687 24 394.
Prižiūrėtoja – Danguolė Lincevičienė.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
muziejus lankomas iš anksto susitarus mob. tel. 8 687 24 394.

Šilavoto „Davatkyne“„Davatkyno“ istorija
Davatkynas įsikūręs maždaug 0,7 km nuo Šilavoto. Daugiau nei šimtmetį čia buvo neformalus vienuolynas, kuriame glaudėsi pamaldžios moterys – davatkėlės, visai parapijai dariusios gerus darbus. Jos nekūrė šeimų, gyveno labai kukliai, meldėsi už visus. Ypatingą jų gerumą juto ligoniai, nes kiekviena turėjo savo globojamą ligonį. Davatkėlės kasdien dalyvaudavo Šv. Mišiose, ruošė vaikus Pirmajai Komunijai, padėdavo kunigams, rūpinosi bažnyčia, mokė rašto. Sovietmečiu viena jų už šią veiklą buvo teista. Pokario metais jų namukuose nuo trėmimų slėpėsi kaimynai.
Davatkyno įkūrėja Marijona Dabrišiūtė apsigyveno čia apie 1895 metus. Vėliau kūrėsi, statėsi namukus kitos maldininkės. Per 100 metų Davatkyne gyveno 14 moterų.
Davatkėlės gyveno kukliai, pragyvenimui užsidirbdavo siūdamos, verpdamos ar kitaip pagelbėdamos žmonėms, o apylinkių gyventojai atsilygindavo joms už vaikų mokymą bei kitokią pagalbą.
Paskutinė davatkėlė mirė 1999 metais.
2007 m. „Davatkynas“ tapo Prienų krašto muziejaus padaliniu.

Ekspozicija
Davatkyno namukus paveldėjo Marija ir Konstantinas Lincevičiai. Marijos tėvelio teta yra Davatkyno įkūrėja. Šios vietos šeimininkai nusprendė išsaugoti savitumą, atstatyti laiko sugriautus namukus, sutvarkyti aplinką, aptverti pinučių tvorą.
Eksponuojami autentiški davatkėlių buities daiktai, senieji Prienų krašto buities, namų apyvokos rakandai, įrankiai, audiniai, paveikslai bei kiti etnografiniai eksponatai. Sukaupta įdomi senovinių maldaknygių bei kitokių spaudinių kolekcija.
Daugiau apie muziejų >

Šv. Marijos Magdalietės koplytėlė Skulptūrų takelyjeKultūrinė, šviečiamoji veikla
Edukacinės programos moksleiviams;
Netradicinio ugdymo dienos;
Senųjų amatų pristatymai;
Susitikimai ir užsiėmimai su dailininkais;
Dailės plenerai;
Bendruomenės šventės ir renginiai;
Parodos;
Spektakliai;
Knygų pristatymai;
Tarptautiniai „Poezijos pavasario“ ir „Muziejų nakties“ renginiai.

Skulptūrų takelis
Šalia Davatkyno įkurtas skulptūrų takelis. Skulptūromis pažneklintas takelis, kuriuo davatkėlės kasdien keliaudavo į bažnyčią. Davatkyne gyvenusių moterų atminimas įamžintas šventųjų moterų atvaizdais koplytėlėse. Skulptūras sukūrė tautodailininkas Kęstutis Grigonis su pagalbininkais.

Renginių archyvas
[2011 05 28] „Poezijos pavasaris“

Nuotraukos iš Prienų krašto muziejaus interneto svetainės www.prienumuziejus.lt

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.06.19
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute