EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicija
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Muziejaus padalinys
Globojamas muziejus
Istorijos fragmentai
  Renginių archyvas  
   

Atnaujinta Bukantės dvaro sodyba. Apie ekspoziciją >


Virtuali paroda „Muzikinis Mykolo Oginskio rūmų gyvenimas šiandien“


 

Kunigaikščių Oginskių rūmai Plungėje, kuriuose įsikūręs Žemaičių dailės muziejus
Mykolo Oginskio dvaro
centriniai rūmai. Nuotr.
Kęstučio Vaitkaus
 

Mykolo Oginskio dvaro
centriniai rūmai. Nuotr.
Kęstučio Vaitkaus
  

Tiltelis. Nuotr. Kęstučio
Vaitkaus
 

Dvaro tvenkiniai. Nuotr.
Kęstučio Vaitkaus
 

Žirgynas iš parterio pusės.
Nuotr. Danutės Einikienės

Laikrodinė-oranžerija.
Nuotr. Kęstučio Vaitkaus
 

Perkūno ąžuolas. Nuotr.
Kęstučio Vaitkaus
 

Dvaro parkas. Nuotr.
Kęstučio Vaitkaus

Dvaro parkas. Nuotr.
Kęstučio Vaitkaus
  

Dvaro parkas. Nuotr.
Kęstučio Vaitkaus
 

žemaičių dailės muziejus

Kontaktai
Adresas: Parko g.1, LT-90117, Plungė.
Tel./faksas (8 ~ 448) 52 492, tel. (8 ~ 448) 57 643.
El. paštas: Zd.muziejus@takas.lt 
Svetainė internete: http://www.oginski.lt 
Muziejus socialiniame tinklalapyje „Facebook“
Direktorius – Alvidas Bakanauskas, tel (8 ~ 448) 52 492.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
lapkričio 1 d. – balandžio 30 d.: antradienis – šeštadienis 10–17 val.,
gegužės 1 d. – spalio 31 d.: antradienis – sekmadienis 10–19 val.

Papildomos paslaugos
ekskursijos, išankstinis jų užsakymas;
gido paslaugos;
prekiaujama knygomis ir suvenyrais;
muziejaus patalpų nuoma seminarams, konferencijoms, koncertams, kitiems renginiams.
Muziejaus paslaugų kainynas >

Rinkinys
Išeivijos dailininkų muziejui dovanotų tapybos ir grafikos darbų kolekcija, kurioje yra Juozo Bagdono (JAV), Jadvygos Paukštienės (JAV), Adomo Galdiko (JAV), Vytauto Igno (JAV), Telesforo Valiaus (Kanada), Alfonso Dargio (Vokietija), Vaclovo Rato (Australija), Adomo Vingio (Australija), Prano Gailiaus (Prancūzija), Magdalenos Stankūnienės (JAV) kūrinių bei Aldonos ir Antano Minelgų (JAV) dailės darbų kolekcija.
 
Lietuvoje gyvenančių ir gyvenusių dailininkų tapybos ir grafikos darbų kolekcija. Ją sudaro Antano Krištopaičio, Vytauto Valiaus, Donato Valatkos, Broniaus Grušo, Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės, Igno Budrio, Svajūno Armono, Vidmanto Pinkevičiaus, Aloyzo Stasiulevičiaus, Vijos Tarabildienės, Mildos Kulikauskienės, Vytauto Moncevičiaus, Algimanto Švažo, Valdo Simučio, Valerijono Jucio, Liudo Pociaus, Dalios Matulaitės, Arvydo Každailio ir daugelio kitų dailininkų kūriniai.
 
Tautodailės darbų kolekcija. Joje saugomi Stanislovo Riaubos, Adomo Senkaus, Vytauto Majoro, Adelės Astrauskienės, Reginos ir Justino Jonušų, Aldonos Ruibienės, Antano Vaškio, Juozo Lukausko, Alfonso Skiesgilo, Kęstučio Balčiūno, Aniceto Pučkoriaus, Ipolito Užkurnio, Vytauto Jaručio, Vytauto Ulevičiaus, Augustino Žalgirio ir kitų autorių darbai.
 
Senasis liaudies menas XIX a. (skulptūra, kryžiai).
 
Ikonografinė, istorinė ir etnografinė medžiaga apie Plungės krašto praeitį (fotografijos, atvirukai, darbo ir buities įrankiai).
 
Prof. Igno Končiaus archyvas (asmeniniai daiktai, ikonografinė medžiaga, laiškai, moksliniai darbai).
 
Prof. Zenono Ivinskio asmeninė biblioteka ir mokslinis archyvas (dokumentai, ikonografinė medžiaga, laiškai, moksliniai darbai).
 
Retųjų spaudinių rinkinys (knygos, periodinė spauda). 

Ekspozicija
XX a. profesionalioji žemaičių dailė (tapyba, grafika, skulptūra);
XX a. žemaičių tautodailė (medžio drožyba);
Plungės dvaro ir Oginskių istorija.  

Parodos ir kiti renginiai
Muziejuje nuolat rengiamos personalinės ir grupinės profesionaliosios dailės bei tautodailės parodos, organizuojami renginiai, skirti svarbioms valstybės, Plungės krašto iškilių žmonių sukaktims pažymėti.
Kas ketveri metai kartu su partneriais rengiamos Pasaulio žemaičių dailės parodos. Kiekvienais metais vyksta Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. 

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
koncertai, kamerinės muzikos vakarai;
mokslinės konferencijos, seminarai;
plenerai;                 
susitikimai su dailininkais;
žymių kraštiečių jubiliejiniai vakarai;
edukacinės programos. 

Muziejaus filialas
Žemaitės memorialinis muziejus Bukantėje 

Globojami muziejai
Poeto Vytauto Mačernio muziejus
Adresas: Alsėdžių g. 3, LT–90039, Žemaičių Kalvarija, Plungės r. savivaldybė.
Muziejų prižiūri Violeta Garbenčienė, tel. 8 615 36524 (ketinant apsilankyti skambinti iš anksto).
Ekspozicijoje deponuoti Žemaičių dailės muziejaus eksponatai: V. Mačernio poezijos knygos, nuotraukos, dokumentai, asmeniniai daiktai. Muziejaus įkūrimo iniciatorius – poetas Eugenijus Matuzevičius. Medžiagą muziejui rinko kraštotyrininkas Konstantinas Bružas, mokytojas Juozas Nėniškis, bibliotekininkė Violeta Garbenčienė ir kt. Muziejus veikia nuo 1987 metų ir šiuo metu yra Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos žinioje. 

Kitos žinios
Žemaičių dailės muziejus įkurtas 1994 metais.
Muziejaus sodyba – buvęs kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Severino Marko Oginskio (1849–1902) dvaro ansamblis, kurio pastatai statyti 1873–1886 m. 1879–1902 m. dvare veikė M. Oginskio įsteigta orkestro mokykla. Joje 1889–1893 m. mokėsi būsimasis žymus lietuvių dailininkas bei kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911).
Šiuo metu dvaro ansamblį sudaro dešimt XIX a. pastatų ir statinių. Juos supa vienas didžiausių (58,3 ha) ir gražiausių mišraus stiliaus parkų Lietuvoje. 
Muziejaus veiklos pagrindinis tikslas: išsaugoti ateinančioms kartoms ir tautos kultūrai unikalų XIX a. architektūros paminklą – kunigaikščio M. Oginskio dvaro kompleksą; sugrąžinti į tėvynę išeivijoje kūrusių žemaičių dailės kūrinius, kitas istorijos ir meno kolekcijas; kaupti, saugoti, eksponuoti Žemaitijos regiono dailės ir Plungės krašto materialines ir dvasines vertybes; tirti Plungės rajono ir Žemaitijos krašto praeitį.  
Muziejaus steigėjas – Plungės rajono savivaldybė.

Klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“
2002 m. prie muziejus buvo įkurtas bendraminčių klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“. Klubo tikslais tapo Žemaičių dailės muziejaus veiklos rėmimas, dalyvavimas muziejaus rengiamuose projektuose, Oginskių dvaro paveldo populiarinimas, talkininkavimas tvarkant Oginskių dvaro parką, dvaro bei muziejaus atstovavimas vietos bei valstybinėse institucijose. Ši visuomeninė organizacija vienija kultūros paveldo mylėtojus, gyvenančius Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Australijoje.
Nuo 2005 m. klubas tapo Pasaulio muziejų draugų federacijos (World Federation Friends of Museums – WFFM), jungiančios 34 valstybes, nariu. Oginskių dvaro bičiuliai, palaikydami ir skleisdami Lietuvoje paveldo apsaugos ir muziejininkystės idėjas, dalyvauja WFFM rengiamuose kongresuose bei renginiuose įvairiose pasaulio šalyse.
2002–2011 m. klubui pirmininkavo žymi visuomenininkė Danutė Monika Baltutienė, kuri šiuo metu yra klubo Garbės pirmininkė. 2011 m. rugpjūtį klubo pirmininke išrinkta Milda Muralienė. 

Renginių archyvas
[2012 06 09 – 2012 10 15] 6-oji pasaulio žemaičių dailės paroda. Išsamiau >
[2012 08 25 – 2012 09 29] VII Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Išsamiau >
[2012 06 02] Projekto „Lietuvos muziejų kelias“ renginys. Bukantės dvaro sodybos ekspozicijų ir parodų atidarymas. Išsamiau > 
[2010 08 25 – 2010 10 17] Paroda „Varšuvos medalininkystė XVIII–XX a. Iš Varšuvos miesto istorijos muziejaus rinkinių“. Išsamiau >
[2010 08 28 – 2010 09 25] V tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis
[2010 09 25] Mokslinė konferencija „Lietuvos ir Lenkijos istorinės giminės ir asmenybės kultūrinių tapatybių kryžkelėje“ 
[2010 08 25] Tarptautinė mokslinė konferencija „Lenkijos ir Lietuvos medalininkystė: istorija ir dabartis“. Išsamiau >
[
2009 06 12 – 2009 12 01] Dailininko Vytauto Kuso 1000-čio paveikslų paroda „Tūkstantis viename“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.
[
2009 06 19 – 2009 09 30] Programos „Plungė – Lietuvos kultūros sostinė“ parodų ciklas: „Oginskiai portretuose“, „Varšuvos sodai XVI–XXI a“, „Lietuvos istoriniai parkai“. Rengėjai: Žemaičių dailės muziejus, Varšuvos miesto ir istorijos muziejus, Lietuvos dailininkų sąjunga. 
[2009 09 26] Tarptautinis mokslinis seminaras „Istorinių parkų ir sodų paveldas: atgaivinimas, pritaikymas ir priežiūra“
[
2009 08 29 – 2009 09 26] IV tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Išsamiau >
[2009 08 26] Susitikimas su meno istoriku, ilgamečiu Varšuvos miesto istorijos muziejaus darbuotoju Janušu Plapiu (Janusz Plapis).
Išsamiau >

 

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.05.22
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute