EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicija
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Edukacinės programos
Muziejaus padaliniai
Globojamas muziejus
Istorijos fragmentai
  Renginių archyvas  
   

Pasvalio krašto muziejus
Joniškėlio krašto muziejus
E. Matuzevičiaus memorialinis muziejus Krinčine
Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinis muziejus

Ekspozicijoje. Sovietmetis

Pasvalio krašto muziejus
Ekspozicijoje. Klėtis

Ekspozicijoje. Kryždirbiai
Ekspozicijoje. Kultūros panorama

Ekspozicijoje. Miesto aikštė

Pasvalio krašto muziejus

Kontaktai
Adresas: P. Avižonio g. 6, LT-39149, Pasvalys.
Tel.: (8 ~ 451) 34 096, (8 ~ 451) 34 097.
Faksas (8 ~ 451) 34 096.
El. paštas: muziejus[at]pasvalys.lt
Svetainė internete: http://www.pasvaliomuziejus.lt/
Direktorė – Vita Povilionienė.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
Birželio – rugpjūčio mėn. pirmadieniais – sekmadieniais 9–17 val.
Rugsėjo – gegužės mėn. pirmadieniais – šeštadieniais 9–17 val.

Bilieto kaina:
suaugusiesiems – 4 Lt (1,16 €);
moksleiviams, studentams, pensininkams – 2 Lt (0,58 €).
Muziejų lanko nemokamai: vaikų namų ir specialiųjų mokyklų auklėtiniai;
Respublikos muziejininkai; neįgalieji; ikimokyklinio amžiaus vaikai; Pasvalio rajono mokinių grupės, lydimos mokytojo, nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 15 d. 

Ekskursijų gido ir pamokos kaina grupei iki 30 žmonių:
ekskursijos kaina po muziejų – 20 Lt (5,79 €);
ekskursijos kaina po Pasvalio miestą ir rajoną (be transporto) – 30 Lt (8,69 €);
edukacinė, kultūrinė pamoka – 20 Lt (5,79 €).

Ekskursijos užsakomos telefonu (8 ~ 451) 34 096.
Poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių muziejus: (8 ~ 451) 44 226.
Joniškėlio krašto muziejus: 8 684 48 554, 8 622 59 054.
Papildomai mokama už kai kuriuos edukacinius užsiėmimus. 

Neįgaliesiems:
po renovacijos visas muziejus pritaikytas neįgaliesiems.

Papildomos paslaugos
fotografavimas muziejaus ekspozicijų salėje – 2 Lt (0,58 €);
filmavimas muziejaus ekspozicijų salėje – 5 Lt (1,45 €);
eksponato fotografavimas – 10 Lt (2,90 €);
kopijavimo paslaugos (1 puslapis) – 0,20 Lt (0,06 €).

Pasvalio krašto muziejaus turizmo informacijos centre veikia turizmo agentūra:
prekiauja kelionių operatorių siūlomomis kelionėmis;
parduoda keltų bilietus;
padeda sutvarkyti vizas;
teikia turistinę informaciją apie lankytinas vietas Lietuvoje ir užsienyje;
organizuoja keliones po Lietuvą ir kaimynines šalis, pažintines-pramogines ekskursijas moksleiviams, savaitgalių išvykas, keliones ir ekskursijas, aktyvaus laisvalaikio išvykas kolektyvams pageidaujamais maršrutais, ekskursijas-seminarus pedagogams bei kitų profesijų darbuotojams;
parduoda turistinius informacinius leidinius, suvenyrus.

Rinkinys
Muziejaus rinkinį sudaro etnografijos, geologijos, archeologijos, liaudies meno, nuotraukų
eksponatai, spaudiniai ir kita dokumentinė medžiaga.

Ekspozicija

Įvadas į ekspoziciją
Pateikiama lygumų krašto – sunkaus priemolio artojų žemės – gamtinė, geografinė, ekonominė, administracinė ir kultūros paveldo charakteristika (skaičiai, diagramos, schematiniai žemėlapiai).

Geologija
Ekspozicijos akcentas – eksponatai, lankytojams plačiai paaiškinantys, kas tai yra karstiniai reiškiniai, kokia jų kilmė ir pasekmės, Šiaurės Lietuvos geologinės sandaros savitumai. Ekspozicija įrengta vadovaujant geologui Eduardui Vodzinskui.

Etnografija
Eksponuojami žemdirbystės įrankiai, pasakojama apie žemdirbio metų veiklos ciklus (kaip tai mato tautodailininkas). Rodoma kai kuri gyvulininkystės raidos atributika, pasakojama apie kaimo buitį, amatus, bitininkystę. Čia galima pamatyti ir nemažai kaimo dvasinės kultūros materialinės atributikos – rodomi muzikos instrumentai, namų pramonės ir amatų, transporto ir susisiekimo priemonių įranga, tekstilės ir audimo įrankiai, pasakojama apie gamybos ciklus.

Archeologija
Eksponuojami radiniai, charakterizuojantys Šiaurės Lietuvos ir Pasvalio krašto savitumus (pateikiami bendroje Lietuvos archeologijos chronologijoje).

Rajono bendroji ir kultūros istorija
Ekspozicijoje apžvelgiama
a) specifika
- ankstyvojo lavinimo šaknys;
- knygnešystė (Jurgio Bielinio veiklos įtakoje);
- lietuvybės gaivinimas carizmo laikotarpiu (brolių Vileišių šviečiamoji veikla, jų įtaka kaimo švietimui);
- kraštiečių veiklumas kovoje dėl Lietuvos Nepriklausomybės (Kazys Škirpa, Antanas Juozapavičius, Jonas Vileišis, Kazys Bizauskas).
b) savivaldos formavimasis krašte, „dvikova“ su Biržais: švietimas (mokyklos, jaunieji ūkininkai jose), agrarinės kultūros lygis (pasvalietiškas mėnraštis „Artojas“).
c) rezistencija (Br. Krivickas, J. Būtėnas ir kt.) ir tremtys.

Krašto meno ir mokslo veikėjų panorama
Eksponuojamos fotografijos, knygos, pasakojama apie iškilius kraštiečius, jų ryšius su giminėmis.

Atgimimo kelio bruožai (1988–1998)

Pasvalio ryšiai su Skandinavijos valstybėmis, Prancūzija, Latvija
Eksponuojama savivaldybių bendradarbiavimą su užsienio šalimis atspindintys dokumentai ir fotonuotraukos.

Girnų muziejus
Tai dubenuotųjų akmenų ir girnapusių kolekcija po atviru dangumi, kurioje sukaupta apie 400 eksponatų: 300 girnapusių, 66 dubenuotieji akmenys, 7 „pėduotieji“ akmenys, 1 akmuo-riboženklis bei malūno krumpliaračių ekspozicija. Ekspozicija įrengta šalia pasvaliečio Antano Stapulionio sodybos Lėvens gatvėje. Eksponatai pradėti rinkti 1979 metais. Pasvalio krašto muziejaus 10-mečio proga, muziejininkas Antanas Stapulionis girnų ekspoziciją padovanojo Pasvalio krašto muziejui.
Ekskursiją po šią ekspoziciją galima užsisakyti Pasvalio krašto muziejuje arba telefonu (8 ~ 451) 34 096.

Parodos
Muziejuje rengiamos dailės, liaudies meno, kraštotyros, literatūros, fotografijos parodos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Edukacinės programos;
Konkursų moksleiviams organizavimas;
Konferencijų, seminarų, kultūrinių renginių organizavimas.

Muziejaus padalinys
Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinis muziejus
Adresas: Žalgirio g. 42, Krinčinas, LT-39464, Pasvalio r. sav.
Tel. (8 ~ 451) 44 226.
Vaistininko Viliaus Matuzevičiaus 1928–1929 m. Krinčine statytame name gyveno du poetai.
1987–1994 m. čia, įsirengęs po bokšteliu kūrybinį būstą poilsiaudavo ir rašydavo poetas Eugenijus Matuzevičius. Čia jis sudarė ir dvi paskutines savo poezijos knygas „Jau sparno nenumes“ ir „Sugrįžimų tyla“.
Po poeto mirties (1994 m.) sodyba tapo memorialine.
Muziejuje įrengta nuolatinė ekspozicija, atspindinti dviejų brolių – poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių kūrybinį kelią
Muziejaus sodelyje kasmet vyksta tradicinės poezijos šventės – „Krinčino verdenės“.

Joniškėlio krašto muziejus
Adresas: Joniškėlis, LT–39301 Pasvalio r. sav.
Mob. 8 684 48 554, 8 622 59 054.
El. p. joniskelio[at]gmail.com
Vadovas – Viktoras Stanislovaitis. 
Darbo laikas: antradieniais – šeštadieniais 10–17 val.
Muziejus įkurtas buvusio Karpių dvaro centrinių rūmų rūsyje. Šios giminės atstovai už savo lėšas pastatė Joniškėlio bažnyčią, ligoninę bei mokyklą.

Muziejaus globojamas visuomeninis muziejus
Joniškėlio Igno Karpio aukštesniosios žemės ūkio mokyklos istorijos muziejus
Adresas: Narteikių kaimas, LT-39295, Pasvalio rajonas.
Tel. (8 ~ 451) 38 635. Išsamiau >

Istorijos fragmentai
1965 m. prie Pasvalio parko esančiame sename buvusios Maironio pradinės mokyklos mediniame pastate istorijos mokytojo Juozo Velžio ir kraštotyros entuziasto Antano Stapulionio rūpesčiu buvo įrengta nedidelė ekspozicija – kurioje buvo rodomi mokyklose surinkti archeologiniai, etnografiniai eksponatai, fotonuotraukos, spaudiniai.
Keliolika metų bendradarbiaudamas su moksleivija, Vilniaus, Kauno, Panevėžio antikvariatų darbuotojais istorikas Albinas Kazlauskas kaupė senesnius leidinius, periodiką, kurioje buvo tekstų apie Pasvalio kraštą. Per tą laiką surinkta nemažai knygų, kitų leidinių kurias parašė, sudarė ar savo darbus spausdino iš šio krašto kilę įžymūs žmonės.
1991 m. lapkričio 29 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu įkurtas Pasvalio krašto muziejus. Anksčiau surinkta medžiaga buvo ir yra papildoma naujais eksponatais.
Pasvalio krašto muziejus įsikūręs rekonstruotame buvusiame „Svalios“ kino teatre.
Aukšta pastato vidaus erdvė „perpjauta“ horizontaliai. Taip atsirado du aukštai - dvi erdvės be smulkesnių pertvarų ar salių. Interjeras kiek primena laivą, kurio pirmojo aukšto „denyje“ - rodomi etnografiniai, antrajame – apie krašto kultūros, istorijos raidą pasakojantys eksponatai.
Muziejuje veikia turizmo informacijos centras.
2003 m. rugsėjo 20 d. prie Pasvalio krašto muziejaus atidengtas paminklas Petrui Avižoniui. Paminklo autorius – klaipėdietis skulptorius Algirdas Bosas, o fundatorė – profesoriaus oftalmologo, medicinos daktaro Petro Avižonio (1875-1939) dukra Birutė Blaževičienė, gyvenanti JAV. Rausvo granito „akmeninė“ knyga lyg ir laiko skersvėjų užlenktais lapais simbolizuoja šio įžymaus Pasvalio kraštiečio kūrybinio gyvenimo kelią. Vertikali pilkšva piramidė, iškylanti virš jos – mokslininko siekis nuolatos tobulėti, nepasitenkinant tuo, kas pasiekta. Prasmingas akies kontūras jos viršuje...

Renginių archyvas
[2012 06 16] Muziejų metų projekto „Lietuvos muziejų kelias“ renginiai
[2009 11 13] Stalo žaidimų vakaras. Išsamiau >
[2009 10 30] Pasvalio teatro 10-mečio ir režisieriaus Gintaro Kutkausko kūrybinio darbo 25-mečio proga – Aurelijos ir Gintaro Kutkauskų režisuota „Saulėgrąžos rasa“, spektaklis pastatytas pagal Aldonos Genovaitės Kerpauskienės poeziją
[2009 10 21] Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai-aš“. Išsamiau >
[2009 05 15 – 2009 06 30] Paroda „Žaislas, su kuriuo užaugau“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

 Pasvalio krašto muziejaus nuotraukos

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2014.09.02
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute