MUZIEJAI LIETUVOJE

Muziejus yra nesiekianti pelno, vieša, nuolat tarnaujanti visuomenei bei jos tobulėjimui, atvira lankytojams kultūros įstaiga. Svarbiausia muziejaus veikla – kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus.

Lietuvoje muziejai pagal pavaldumą skirstomi į nacionalinius (steigia Kultūros ministerija), respublikinius (steigia Kultūros ministerija arba kitos valstybės valdymo institucijos), savivaldybių (steigia savivaldybės), žinybinius (steigia viešieji juridiniai asmenys, įstaigos, organizacijos) ir kitus (viešąsias įstaigas, privačius, visuomeninius, mokyklų).

Pagal muziejuose esančių rinkinių rūšį Lietuvoje veikia archeologijos, etnografijos, gamtos, istorijos, literatūros, meno, mokslo, technikos, kraštotyros, memorialiniai ir kitokie muziejai. Be savo pagrindinės pareigos – įsigyti eksponatus ir išsaugoti ateinančioms kartoms rinkiniuose esančią svarbią medžiagą, muziejai tyrinėja rinkinius ir atskleidžia naujas žinias bei jas platina, bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir rengia muziejines moksleivių lavinimo programas, rengia ekspozicijas ir parodas, dalyvauja ekspedicijose, organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros ir mokslo renginius.

 

Visi muziejai
Visų Lietuvos muziejų, jų padalinių (ekspozicijų) sąrašas, kontaktai, nuorodos į muziejų aprašymus. »»»

Muziejai miestuose ir rajonuose
Muziejų paieška pagal vietą. Išsamiau »»»

Nacionaliniai muziejai
Nacionalinių muziejų, jų padalinių (ekspozicijų) sąrašas, kontaktai, nuorodos į muziejų aprašymus. Išsamiau »»»

Respublikiniai muziejai
Respublikinių muziejų, jų padalinių (ekspozicijų) sąrašas, kontaktai, nuorodos į muziejų aprašymus. Išsamiau »»»

Savivaldybių muziejai
Savivaldybių muziejų, jų padalinių (ekspozicijų) sąrašas, kontaktai, nuorodos į muziejų aprašymus. Išsamiau »»»

Žinybiniai muziejai
Žinybinių muziejų sąrašas, kontaktai, nuorodos į muziejų aprašymus. Išsamiau »»»

Viešosios įstaigos muziejai
Viešųjų įstaigų muziejų sąrašas, kontaktai, nuorodos į muziejų aprašymus. Išsamiau »»»

Privatūs muziejai
Privačių muziejų sąrašas, kontaktai, nuorodos į muziejų aprašymus. Išsamiau »»»

Visuomeniniai muziejai
Visuomeninių muziejų sąrašas, kontaktai, nuorodos į muziejų aprašymus. Išsamiau »»»

Mokyklų muziejai
Privačių muziejų sąrašas, kontaktai. Išsamiau »»»

Muziejai pagal temą
Muziejų paieška pagal temą. »»»

Muziejai pagal abėcėlę
Muziejų paieška pagal abėcėlę. Išsamiau »»»

Virtualūs muziejai
Virtualių muziejų sąrašas, nuorodos į interneto svetaines. Išsamiau »»»

Muziejų svetainės internete
Lietuvos muziejų interneto svetainių sąrašas. Išsamiau »»»