EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicijos
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Muziejaus padaliniai
Istorijos fragmentai
  Renginių archyvas  
   


2015 07 31 – 2015 08 31 Viekšnių pirmosios vaistinės muziejuje:
paroda „Viekšnių krašto audinių raštai“ Išsamiau »


2015 07 15 – 2015 08 31
Renavo dvaro sodyboje: paroda „XIX–XXI a. metaliniai kryžiai“
Išsamiau »


2015 07 14 – 2015 08 31
Aviacijos pradininko A. Griškevičiaus memorialiniame muziejuje: paroda „Keramika. Viekšniai - molio karalystė“ Išsamiau »


2015 06 05 
Atidaryti Renavo dvaro rūmai Išsamiau > 


2015 06 03 – 2015 07 26
Kultūrinė akcija „100-metis su Marija Pečkauskaite“ Išsamiau »


Suskaitmeninti Mažeikių muziejaus geležiniai kryžiai. Išsamiau > 


Radijo stotyje pristatomos laidos apie Mažeikių rajono vandens malūnus. Išsamiau > 


Mažeikių muziejaus reportažas iš leidinio „Malu malu viena..." pristatymo apie Mažeikių rajone praėjusiais šimtmečiais veikusius ir dar šiandien esančius vandens malūnus. Žiūrėti >

 

 

 


Mažeikių muziejus 

Ekspozicija „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“

Ekspozicija „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“

Atnaujintame muziejuje

Muziejaus ekspozicijoje

Muziejaus ekspozicijoje

Ekspozicija „1945–1953 metų rezistencinis pasipriešinimas buvusioje Mažeikių apskrityje“ 

Ekspozicija „1945–1953 metų rezistencinis pasipriešinimas buvusioje Mažeikių apskrityje“ 

mažeikių muziejus

Kontaktai
Adresas: Burbos g. 9, LT-89218, Mažeikiai.


Mažeikių muziejaus patalpose (V. Burbos g. 9, Mažeikiai) vyksta rekonstrukcijos darbai. Muziejus persikraustė į kitas patalpas (V. Kudirkos g. 6, Mažeikiai). Laikinai parodos ir ekspozicijos neveikia. Dėl edukacijų ir kitos muziejinės veiklos prašome kreiptis telefonais: 

Direktorius – (8 ~ 443)  26 037.
Vyr. buhalterė – (8 ~ 443)  267 91.
Vyr. fondų saugotoja, edukacijų užsakymas – (8 ~ 443)  25 798.
El. paštas: mazeikiumuziejus[at]kli.lt
www.mazeikiumuziejus.lt
Direktorius – Vaidotas Balzeris.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Penktadieniais 8.00–15.45 val.

Papildomų paslaugų kainos
Ekskursija 15–25 Lt (4,34–7,24 €).
Edukacija 2–5 Lt (0,58–1,45 €).
Fotografavimas 20 Lt (5,79 €).
Visos kainos >

Papildomos paslaugos
Ekskursijų po Mažeikių rajoną užsakymas ir organizavimas.
Apie  ekskursijas į Viekšnių vaistinės muziejų (tel. 8 ~ 443 37 420), Aviacijos pradininko A. Griškevičiaus muziejų (8 ~ 443 37 420), į Židikų Šatrijos Raganos memorialinį muziejų prašome pranešti iš anksto (tel. 8 ~ 443 43 310).

Rinkinys
Archeologijos, etnografijos, numizmatikos, senosios fotografijos, senųjų spaudinių ir dokumentų, dailės kūrinių rinkiniai bei Alfonso Dargio dailės kolekcija.

Ekspozicijos
„1945–1953 metų rezistencinis pasipriešinimas buvusioje Mažeikių apskrityje“
„Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“
Ekspozicija patraukli moderniu dizainu, multimedijos ir vaizdo medžiagos panaudojimu, puikios poligrafinės kokybės leidiniais lietuvių, latvių ir anglų kalbomis, parodine atributika ir suvenyrais. Išsamiau > 

Parodos
Muziejuje nuolat rengiamos dailės, liaudies meno, literatūros, kraštotyros parodos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Muziejuje organizuojamos mokslinės konferencijos, minėjimai, iškilių asmenų jubiliejų paminėjimai, knygų pristatymai, nemažai kitų kultūrinių renginių.
Tradicinės muziejuje Vilniaus dailės akademijos meno dienos, kurios muziejuje rengiamos kasmet gegužės mėnesį.

Muziejaus padaliniai

Rašytojos Šatrijos Raganos memorialinis muziejus

Viekšnių pirmosios vaistinės muziejus

Aviacijos pradininko A. Griškevičiaus muziejus

Profesorių M. V. V. Biržiškų memorialinė ekspozicija

Istorijos fragmentai
Mažeikių muziejus įkurtas 1928 m. jame saugomi ir eksponuojami Žemaitijos krašto archeologijos, etnografijos ir liaudies meno rinkiniai. Steigėjas – Mažeikių rajono savivaldybė. Pirmasis muziejaus įkūrėjas ir ilgametis jo vadovas buvo mokytojas Stasys Ličkūnas. Šis kultūrai ir krašto tyrinėjimams pasišventęs žmogus buvo viena ryškiausių asmenybių Mažeikiuose tarpukario metais. Muziejui S. Ličkūnas vadovavo iki pat 1944 m. Jis lankė visus Mažeikių apskrities archeologijos paminklus, ardomuose senkapiuose vykdė žvalgomuosius tyrimus ir jų rezultatus skelbdavo spaudoje. Tuo laiku S. Ličkūnas buvo ir savotiškas Mažeikių apskrities metraštininkas, savo publikacijas spausdinęs įvairiuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose. Iki pirmosios sovietinės okupacijos muziejui pritaikytų patalpų nebuvo, todėl archeologijos, etnografijos eksponatai, liaudies meno rinkiniai buvo kaupiami S. Ličkūno namuose.
1934 m. pastačius L. Tumo-Vaižganto pradžios mokyklą, muziejus buvo įkurtas šio pastato antrajame aukšte. Ten buvo įrengtos nuolatinės ekspozicijos, vykdavo parodos.
Muziejaus priežiūrai ir plėtrai trūko lėšų, todėl 1937 m. jo etnografijos, archeologijos, liaudies meno rinkiniai buvo perduoti Vytauto Didžiojo Kultūros muziejui - su sąlyga, kad šie rinkiniai bus eksponuojami Mažeikiuose.
Okupacijos laikotarpis sustabdė muziejaus veiklą. Ypatingai muziejus nukentėjo II-ojo pasaulinio karo metais: kariuomenei užėmus mokyklos patalpas, muziejus buvo iškeltas į miesto savivaldybės rūsius. Perkraustant eksponatus daug vertybių dingo.
Praūžus karo audroms, muziejus vėl buvo perkeltas į senąsias patalpas ir 1945m. čia pradėjo veikti pirmosios atkurtos ekspozicijos. Tuo laiku muziejuje buvo saugoma apie 12 tūkst. eksaponatų. Pirmuoju atkurto muziejaus direkoriumi tapo J. Striška. Po jo šiose pareigose dirbo A. Gedvilas, Juozapavičius, B. Vilimas, J. Nagius, A. Cholodinskienė.
1955 m., užsidegus mokyklos pastatui, sudegė antrasis jo aukštas ir beveik visi muziejaus eksponatai, kitos vertybės. 1958 m. muziejui paskirta dalis redakcijos patalpų Laisvės g. 33/13, ir muziejus vėl atnaujino darbą. 1965-1988 metais muziejus priklausė Telšių „Alkos“ muziejui – buvo jo filialas. 1988 m. Mažeikių muziejus vėl tapo nepriklausomas. 1992 m. jam paskirtos Mažeikių vaikų muzikos mokyklos priestato patalpos. Rekonstravus jas, 1994 m. vasario 16 d. muziejus persikėlė į minėtą pastatą. Šioje vietoje jis buvo įsikūręs ir 1934 m.

 

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.07.15
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute