LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS TARPTAUTINĖ DAILĖS PARODA „VILNIAUS KLASICIZMAS”

Virtualios parodos "Vilniaus klasicizmas" parodų salėse:
Antika ir Biblija
Religinė tapyba
Architektūros projektai

Istorija ir alegorija

Portretas

Vilniaus masonija

Peizažas ir buitinis žanras

Taikomoji dailė

 Vilniaus klasicizmo dailininkai:

Kazimieras Bachmatavičius
Jonas Damelis
Juozapas Hiliaras Glovackis
Kazimieras Jelskis
Martynas Knakfusas
Gotlybas Kislingas
Juozapas Oleškevičius

Paroda veikė nuo 2000 m. kovo 10 d. iki 2000 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4), kuri įsikūrusi istoriniuose didikų Chodkevičių rūmuose.
Parodos tikslas buvo pristatyti ryškiausius Vilniaus klasicizmo dailės kūrinius, surinktus parodai iš įvairių Lietuvos ir Lenkijos muziejų, bibliotekų, archyvų.
Tai pirmas tokio masto Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių dailės muziejų projektas, atskleidžiantis Vilniaus kaip unikalaus Švietimo epochos dailės centro (18-19 amžių sandūra) savitumą ir vertę.
Paroda “Vilniaus klasicizmas” Varšuvoje buvo eksponuojama gruodžio-sausio mėn.
Rodoma kolekcija buvo siekiama pristatyti bendrą dviejų valstybių kultūros turtą, brangų ne tik Lietuvai ir Lenkijai, bet ir visai Europai, paženklintai ryškiu klasicizmo epochos ženklu. Parodą sudaro tapybos, piešinių, grafikos, skulptūros ir taikomosios dailės rinkiniai (per 460 kūrinių). Paroda atvėrė dabarčiai unikalų kultūrinio palikimo klodą, pirmą kartą išsamiai ir įvairiapusiškai pristatydama Vilniaus klasicizmo dailės visumą.
Paroda buvo skiriama įžymiųjų Vilniaus klasicizmo tyrinėtojų - prof. Stanislovo Lorenco ir Vlado Drėmos - šviesiam atminimui.
Parodos simbolis buvo Vilniaus paveikslų galerijos rūmų pagrindinėje salėje eksponuotas Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslas „Agripina perkelia savo vyro Germaniko palaikus į Tėvynę".
Prie šio amžinąsias vertybes šlovinančio paveikslo parodos metu buvo rengiami  klasicistinės muzikos koncertai bei kiti kultūros vakarai.
Daugiausia parodoje eksponuota kūrinių iš jos rengėjų - Lietuvos dailės muziejaus ir Varšuvos nacionalinio muziejaus (Muzeum Narodowe w Warszawie) - saugomų rinkinių.
Lietuvos dailės muziejaus ir Varšuvos nacionalinio muziejaus dailės paroda “Vilniaus klasicizmas” buvo įtraukta į reikšmingiausią valstybinę Lietuvos tūkstantmečio programą bei į  daugelio Europos Tarybos šalių vykdomą kampaniją “Europa - bendras paveldas”. 
Veikė parodos informacijos centras. 
Centro telefonas (8-22) 224258.
Faksas (8-22) 220841.
Mobilus telefonas 8-287-16739.
Centro elektroninis paštas -
galerija@aiva.lt
Parodos “Vilniaus klasicizmas” informacijos centro vadovas Vytautas Balčiūnas.

Informacija parengta pagal Lietuvos dailės muziejaus pateiktą informaciją

 

 

 Parodos "Vilniaus klasicizmas" ženklas

 

 

 Pranciškus Smulgevičius (1745-1807). "Skitų pasiuntinai pas karalių Darijų"

 


© Lietuvos dailės muziejus, 2000
© Žemaičių kultūros fondas, 2000
© Matematikos ir informatikos institutas, 2000

Atnaujinta 2003.06.10
Pasiūlymus, klausimus siųskite adresu: samogit@delfi.lt